PROČ TO DĚLÁME ?

Nemohli jsme již přihlížet tomu, jak se naše obec nerozvíjí,

pokusíme se zasadit o toto:

  Maximální míra otevřenosti, veřejnosti a transparentnosti.

  Návrat ke správné právní podobě řízení obce.

  Efektivní nakládání s obecním majetkem.

  Větší míra využívání dotací.

  Ohleduplné chování vůči životnímu prostředí.

  Spolu s občany stanovit priority a plány dalšího rozvoje obce. 

Například kanalizaci a vodovod na Čihadlech, semafory, přechody pro chodce, zpomalovače aut, sběrný dvůr, hřiště pro děti, zajistit lékaře v obci, budování komunikací a chodníků, rekonstrukce obecních budov.