Zasedání zastupitelstva dne 13. 6. 2018

25.06.2018

Krátké poohlédnutí za zasedáním zastupitelstva ze dne 13. 6. 2018

Na úvod bych uvedl, že pan starosta všechny utvrdil v tom, že slušné chování mu nic neříká, znalost zákonů také ne a svojí vlastní neznalost se snaží schovat za ostré urážení ostatních a opravdu nevybíravý slovník. Nikdo netvrdí, že starosta musí rozumět všemu, ale je velmi zarážející, že o projednávaných bodech, které sám navrhuje, vůbec nic neví. Místo toho, aby se snažil o projednávaných bodech získat nějaké informace a třeba si svoje podklady přečetl, tvrdí o všem, že je to jen formalita a není důvod o tom jednat a je nutné to schválit. Plně ho chápu, protože když se ho kdokoliv na něco zeptá, je na první pohled vidět, že o tom nic neví a spoléhá jen na to, že všichni zastupitelé hlasují s ním, bez toho, aby věděli, o čem hlasují. Nikdo ze zastupitelů nemá podklady pro jednání, nikdo neví, o čem se bude podrobně jednat, a tak se úplně běžnou věcí stává to, že se schvalují smlouvy, které navrhují druhé strany a nikdo tyto smlouvy nečte (tedy možná pan Vaněk, ale ten je jistě jediný). Tento systém řízení obce je velmi nezodpovědný!

Teď již konkrétně. Starosta obce nechtěl projednat připomínky k předchozímu zápisu, i když to ze zákona musí. Vůbec neumožnil projednat závěrečný účet obce a kontrolní zprávu z hospodaření obce, což je taktéž protizákonné. Zákon o obcích jasně říká, že každý občan obce musí dostat možnost se k projednávaným bodům vyjádřit. Tvrzení, že diskuse bude až na konci, je právně nepřijatelným popírání základních občanských práv ve vztahu k obci, na kterých je založena demokracie obecních celků. Z mého pohledu je nutné, aby starosta dodržoval zákony, nikoli je porušoval a mojí zákonnou povinností zastupitele obce je snaha sjednat nápravu nezákonných postupů. Pan starosta o tom dobře ví a za porušování zákonů si ponese zodpovědnost.

Dalším zajímavým bodem jednání bylo hledání vhodného místa pro ukládání nebezpečného odpadu z obecního čistícího vozu. Starosta nejdříve tvrdil, jak je tento odpad nebezpečný, jak se bude muset vybudovat odkalovací zařízení, a že to nemůže být u čističky, protože je to blízko Mlynařice atd. Na dotaz, kam se v současné době nebezpečný odpad odváží, starosta otevřeně přiznal, že se odpad dlouhodobě vyváží na pozemek mateřské školy a to na jeho pokyn. Po této odpovědi odpad již nebyl tak nebezpečný a najednou se proměnil v "trocha bláta z polí". Každopádně předpisy definují tento druh odpadu za nebezpečný a je nutné s ním takto nakládat. Rozhodně není přípustné, aby byl dlouhodobě vyvážen do prostoru, kde si budou hrát naše malé děti. Pan starosta si asi také neuvědomuje, že lokalita, kde stojí školka je v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný. Za takovéto nakládání s odpadem hrozí obci extrémně vysoké pokuty, které nakonec zaplatí všichni z nás. Bez pochyby je nutné, aby nebezpečný odpad z prostoru mateřské školy byl odvezen na místo k tomu určené, lokalita byla sanována tak, aby bez jakýchkoliv pochyb jí bylo možno využívat ke hraní dětí. V tomto případě by bylo velice slušné, aby si starosta za svá špatná rozhodnutí nesl zodpovědnost a tuto sanaci zaplatil ze svého místo toho, aby to platili všichni občani z obecních peněz.

Ohledně plnění starostova slibu o výstavbě dětského hřiště, které jsem navrhl na jednání, starosta uvedl, že to necháme na podzim, jestli na to budou peníze. Vznesl jsem tedy dotaz, když z minulého roku nám zbylo 4,5 mil Kč, jestli by nešlo dětské hřiště postavit již nyní. Starosta tedy znovu slíbil, že se o to pokusí. Dále informoval o tom, že dětské hřiště u fotbalového hřiště tam dle předpisů nemůže být, taktéž že je v dost ubohém stavu a pro děti i tak trochu nebezpečné. Po krátké diskusi, kde zaznělo, proč se to hřiště neopraví, když již dlouho víme, že je pro děti nebezpečné, zazněla i úvaha, zda tedy není lepší hřiště uzavřít. Starosta chtěl dětinsky do zápisu prosadit, že kvůli Hromádkovi se dětské hřiště uzavře, i když všichni věděli, že toto jsem nikdy neřekl.

Jelikož jsem si všiml, že když jsme minule řešili problém se stékáním vody z polí do obce, pan starosta nepřišel s žádným nápadem, jak tuto situaci vyřešit. Prostě holt jednou za čas zaprší, tak že to vypláchne část obce, co s tím mám dělat. Navrhl jsem oslovit odborné firmy zabývající se touto problematikou, aby nám navrhli řešení. Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Kontaktoval jsem firmy a vybral tu, která byla schopna a ochotna se touto problematikou zabývat (firma Vodní díla). Taktéž jsem hovořil s panem Součkem, který přislíbil aktivní spolupráci a pomoc firmy Agáta při řešení tohoto problému. S vybranou firmou jsme se dohodli na postupu řešení. Teď se již jen čeká, až je pan starosta oficiálně osloví. Vzhledem k tomu, jak se pan starosta k této problematice staví, jen doufám, že to začne řešit, když už jsem za něj vyřešil to nejtěžší.

Naštěstí jsme na zasedání neprobírali přestavbu národní školy na sociální bydlení, o kterém se nás pan Jan Jirka za podpory starosty snažil přesvědčit, že v rámci sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi, můžeme postavit byty pro mladé rodiny. Toto tvrzení je holý nesmysl a poskytovatel dotace IROP jasně potvrdil, že toto tak nejde a dokonce by se mohlo jednat o dotační podvod. Velmi zvláštní je, že tento pán získal velké sympatie pana starosty a připravuje pro nás dotaci v rámci ITI Metropole na stavbu školky za 4 mil Kč. V září 2018 bude vypsána dotace na stavbu mateřské školy, kde budeme moci zažádat o částku 10 mil. Kč (tedy na celou stavbu školy). Jelikož již v březnu jsem zjistil, že se tato výzva neoficiálně plánu, nechal jsem naší obec zařadit do potenciálních uchazečů o dotaci tak, aby se vhodně nastavila alokovaná částka na tuto výzvu. Pana starostu jsem o tomto informoval a požádal jsem ho, abychom do půlky července naplánovali zasedání obecního zastupitelstva a vybrali kvalitní firmu, co za nás projekt zadarmo napíše. Pan starosta na toto nereaguje a lze předpokládat, že žádost za nás za peníze napíše zase pan Jan Jirka a samozřejmě bez nějakého výběru.

Závěrem bych chtěl jen dodat, že doufám v to, že příští zastupitelé budou svoji práci vykonávat poctivě a svědomitě, přesně podle slibu, který dávali při svém uvedení do funkce. To samé platí i o novém starostovi. Přál bych si, aby docházelo k větší otevřenosti vůči občanům, jejich větší informovanosti a také k většímu naslouchání názorů občanů. Nevím, proč se tak strašně bráníme zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva obce, proč nezveřejňujeme podklady pro jednání, proč je automaticky nepředáváme zastupitelům atd. Celé to působí snahou něco zatajovat, něco před lidmi schovávat, tak abychom si mohli v klidu o tom sami rozhodovat. Základem všeho by měla být slušně a rozumně vedená diskuse, bez jakýchkoliv urážek, nadávek, pošklebků atd. tak, aby vždy mohla vyhrát ta nejlepší rozhodnutí vedoucí k rozvoji naší obce. Každý z nás na věc může mít jiný názor, nicméně nesmíme nikomu bránit ho říci, obhájit si ho a diskutovat o něm. I když s jeho názorem nebudeme souhlasit, tak nikdy nesmíme připustit to, že se lidi přestanou navzájem zdravit či dokonce odpovídat na pozdravy. Taktéž bych nikdy nechtěl, aby se někdo v naší obci bál vyslovit na věc svůj názor nebo dokonce byl za své názory zesměšňován či urážen. Velice bych si přál, aby základem veřejného života v obci byla slušnost a vzájemná lidská úcta.

JH

jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz