Zápis ze zasedání zastupitelstva + naše verze

11.09.2018

Krátké poohlédnutí za zasedáním zastupitelstva ze dne 20. 8. 2018

Rádi bychom uvedli na pravou míru několik bodů zápisu (viz v pdf ke stažení výše) z jednání zastupitelstva, protože plně neodpovídá projednávaným bodům.

O bodech 6, 7 a 8 se hlasovalo společně, takže není možné, abych se já v bodě 6 zdržel hlasování a v bodech 7 a 8 hlasoval pro. Důvod proč jsem se zdržel hlasování, je jednoduchý. Cca před dvěma měsíci jsme schválili vnitřní směrnici podle, které starosta vypíše na svůj návrh výběrové řízení, rozhodne o způsobu výběrového řízení, jmenuje komisi, a posléze vybere dodavatele a podepíše s ním smlouvu. Jelikož jsme na pořízení hasičské dodávky dostali dotaci, bylo nutné postupovat přesně podle narychlo schválené směrnice. Jelikož starosta vybral komisi, určil způsob výběrového řízení, jmenoval členy komise atd., tudíž nese za výběrové řízení odpovědnost. Tuto odpovědnost dovrší tím, že s vybraným dodavatelem podepíše smlouvu. Pro mě jako zastupitele je nepřijatelné svým hlasování posvětit výběr dodavatele, který jsme předem nebyli schopni ovlivnit (ani jsme o něm nevěděli) např. výběrem členů komise, formou výběrového řízení atd. Ve své podstatě jsme jen měli hlasovat o věci, kterou už starosta dávno rozhodl. Hlasování zastupitelů je dle schválené směrnice úplně zbytečné a požadavek na hlasování pravděpodobně plyne z toho, že schválenou směrnici nikdo nikdy nečetl a neví, co je v ní uvedeno, což je bohužel úplně normální realita rozhodování zastupitelstva.

V bodě 10 jsme měli jednat o pronájmu hospody na Čihadlech a výběru nájemce. Bohužel se při jednání zjistilo, že pan starosta "zapomněl" k pronájmu hospody vypsat a zveřejnit záměr (dle zákona o obcích před každým prodejem, pronájmem atd., musí být 15 dní zveřejněn záměr, až poté můžeme hlasovat o uzavření smlouvy, uzavření smlouvy bez záměru vede k absolutní neplatnosti smlouvy). Navrhoval jsem, že nejdříve schválíme záměr a za 15 dní se sejdeme znovu a odhlasujeme si smlouvu o pronájmu, což je jediný legální způsob jak danou situaci vyřešit. Pan místostarosta navrhl odhlasovat záměr pronájmu, a když se nikdo jiný nepřihlásí, tak s nájemcem uzavřeme smlouvu. Tento postup bohužel není legální nelze v jeden den schválit záměr a poté odhlasovat smlouvu dopředu. Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti záměru s následným automatickým pronájmem. Pro mě je velice zarážející, že v zápisu z jednání zastupitelstva je uvedeno, že jsme odhlasovali pouze záměr a že jsem hlasoval proti. Proti samotnému záměru bych nikdy nehlasoval, nesouhlasím pouze s nezákonným následným pronájmem, který již v zápisu uveden není. Jelikož si jednání nahrávám, lze velmi jednoduše dokázat, že se hlasovalo o záměru s následným automatickým pronájmem. Velice smutné je to, že pan starosta ani po čtyřech letech co dělá starostu, neví, že k některým smlouvám musí nejdříve na 15 dní zveřejnit záměr. Smutné také je, že pan místostarosta se snaží všechny věci hezky vyžehlit i za cenu "drobné" úpravy zápisu. Zde je krásně vidět, proč někdo nechce, aby se jednání nahrávala či zveřejňovala.

Zajímavé bylo i jednání k bodu 12, kde zastupitel Jiří Duchoslav žádal dotaci 50 tisíc pro sportovce na sezónu 20018/19. Starosta ho odbyl s tím, že letos 50 tisíc dostali, takže si mohou zažádat na příští rok. Občan Marek Švitorka po přihlášení vstoupil do diskuze a situaci vyjasnil tím, že fotbalisté postoupili do vyšší třídy, kde budou cestovat do větších vzdáleností, takže jim od září vzrostou náklady, potřebují posílit tým a 50 tisíc od obce ročně stačí sportovcům cca na elektřinu. Pan místostarosta navrhl, že by bylo možné zvýšit současnou dotaci cca o 15 tisíc. Zastupitel Jiří Duchoslav navrhl, že to fotbalisté proberou a případně si zažádají. Navrhl jsem tedy, abychom rovnou odhlasovali navýšení dotace o 20 tisíc, protože se již pravděpodobně do voleb nesejdeme a než ji po volbách schválíme, mají již fotbalisté po sezóně. Starosta posměšně navrhl: "dejte jim rovnou dalších 50 tisíc"!!! Jsem rád, že se podařilo schválit navýšení o 20 tisíc. Zde je také zajímavé, že před nástupem současného starosty měli fotbalisté dotaci cca 25 tisíc a hasiči cca 150 tisíc a dnes mají sportovci dotaci 50 tisíc a hasiči přes 600 tisíc ročně.

V závěrečném bodě bylo také zajímavé, jak pan starosta informoval o dotacích na mateřskou školku a výstavbu chodníků v obci. Než jsme my hlasitě začali prosazovat využívání dotací (cca rok nazpět), bylo slovo dotace na zastupitelstvu zapovězené slovo. Dotaci v podstatě není možné na nic získat, takže jsme za poslední 4 roky podali pouze dvě žádosti o dotaci. Poté co jsme začali požadovat větší využívání dotací, ukazovat na konkrétní možné případy využití dotací se najednou dá o dotace žádat. Jasné je, že o dotace bylo možné žádat již mnohem dříve a v mnohem větší míře. Je veliká škoda, že nevyužíváním dotací obec přišla o velké peníze v řádech deseti miliónů a proto se obec nerozvíjela jak mohla...

Jsem rád, že tímto způsobem můžeme občanům obce objasnit některé body jednání zastupitelstva, které jsou v zápisech někdy značně zkreslené. Doufám, že v příštím volebním období dojde k nahrávání jednání a jeho zveřejňování, aby již nebylo možné informace z jednání zkreslovat.

JH