Zajímalo by mne proč… proč někteří opět kandidují?

31.08.2018

Blíží se termín komunálních voleb 5. a 6. října. Kandidátky byly podány a registrovány. Od 22. 8. jsou volně k nahlédnutí na webu www.volby.cz 

Po různých informacích *jpp jsem byl zvědavý, jakých nových a schopných kandidátů se kromě nás ve volbách dočkáme. Kromě pár nových pro-hasičských tváří se v podstatě vlastně nic nezměnilo. Naše obec Stará Lysá má dohromady 4 kandidátky. Kromě naší kandidátky Nezávislí kandidáti Staré Lysé a Čihadel jsou podány další 3 kandidátky nazvané Nezávislí kandidáti 1 - 3 viz odkaz výše. Evidentně jsou jednou a tou samou skupinou lidí, která má v úmyslu dosadit do zastupitelských křesel současné zastupitele a jim loajální lidi. Ti stejní, které jsem neviděl celý rok na zastupitelstvu aktivně jednat, přinášet podněty, rozvíjet naši obec, ba dokonce někdy říci jediné slovo a jediný názor za dvouhodinové jednání - prostě se vezou... Od některých zastupitelů jsem osobně slyšel, že již kandidovat nebudou, že to nemají zapotřebí, dělat to nechtějí, že na to nemají čas a podobně. Proto NECHÁPU, proč někdo takový opět kandiduje a chce získat hlasy voličů. Kandidátky jsou zřejmě postavené tak, aby šanci na úspěch měli jejich lídři, ale opět se bavíme o stejné skupině lidí, která by chtěla zůstat u "zdroje".

Mělo současné zastupitelstvo před čtyřmi lety volební program? Naplnil se? Bohužel to nevím a nejen já. Nedá se tedy zhodnotit, zda vůbec byl a byl naplněn. Pan starosta se ohání tím, že programem byla stavba školky. Není to tak! Kdybychom my  "opozice", nezačali loni urputně o školku bojovat, dodnes by tam stála pořád jen křivá základová deska, z které by rostly břízy.

Kromě komunikací v nové části obce po x letech, rekonstrukce jedné obecní nemovitosti - hasičárny, nákupem hasičského auta, nově nové hasičské dodávky s vlekem, hasičských akcí se zde žádné volební sliby asi ve skutečnost neproměnily. Kam se tedy rozkutálí nemalý rozpočet vyjma základní údržby obce? Není úplně jasné, protože financování není transparentní, což bychom chtěli určitě změnit!

Je nás v obci kolem 700 obyvatel a spory tu byly a budou. Je jen na nás zkusit je co nejvíce eliminovat a najít co nejpříjemnější způsob jejich vyřešení.

Naši kandidátku jsme se snažili sestavit z občanů, kteří jsou vzdělaní a inteligentní. Nechybí jim selský rozum a mají důstojné vystupování. Chuť jednat, měnit věci k lepšímu, obětovat svůj čas je pro ně přijatelná oběť v dnešní uspěchané době. Hodně důležité je konečně jasné zastoupení obyvatel Čihadel třemi kandidáty a doufám, že voliči z Čihadel tuto šanci využijí.

I za zdmi našich domů a zahrad je naše obec, která vypovídá o nás všech. Bude to vaše volba, kdo se bude další 4 roky o Starou Lysou a Čihadla starat a nás všechny občany důstojně zastupovat.

Kdy najít odvahu věci změnit a posunout dál, když ne právě teď?

*JPP: jedna paní povídala 

Marek Švitorka

kandidát do komunálních voleb v říjnu 2018