Vyjádření starosty k otevřenému dopisu ohledně výmalby Milovic

18.02.2019

Vážení spoluobčané, 

musíme vás informovat o dalším vývoji kauzy výmalby Milovic. "Vysvětlení" starosty a reakce na náš otevřený dopis. Tento bod byl na žádost zastupitele Marka Švitorky dodatečně zařazen na jednání zastupitelstva 13.2.2019.

Přímá citace starosty

Starosta Vančík v úvodu tohoto bodu jednání přečetl otevřený dopis zastupitele Švitorky (článek níže), na který reagoval slovy:

"Pan Miloš Vopravil přišel, nevím v jaké finanční situaci je a tak dále, a oslovil mě, zda by nemohl dostat zakázku v Milovicích. Já jsem mu odpověděl, podívej se vzhledem k tomu, jaké je zastupitelstvo, tak čekám ránu pod pás, musíš mít prostě nějaké krycí nabídky a pak se o tom budeme bavit, on teda, že jo, přinesl mi je zrovna v den, kdy se konalo zastupitelstvo dvě obálky, s tím že tam jsou ty nabídky, které já jsem předložil tady na zastupitelstvu, většina z vás tady byla a slyšela, jak to probíhalo."

Takže se prý nic nestalo...

Starosta situaci bagatelizoval slovy, že po poradě s právníkem prý nedošlo k porušení zákona ani směrnice, protože zastupitelstvo neodhlasovalo kdo bude malovat. Odhlasovali jsme pouze to, že provedeme výmalbu. V návaznosti na otevřený dopis zastupitele Švitorky starosta NEpodepsal smlouvu na výmalbu v Milovicích, takže se vlastně vůbec nic nestalo!?!

Trestný čin

Podle našeho názoru došlo ke spáchání trestného činu manipulování s veřejnými zakázkami či porušení povinností při správě cizího majetku.

Takovéto chování je v rozporu s jakýmkoliv slušným chováním a vůbec se neslučuje s výkonem funkce starosty! Je nezbytné si k nabídce udělat vlastní konkurenční nabídku a ne jen říci jednomu dodavateli obstarej si krycí nabídku a přines ji. Starosta tímto otevřeně lidi vyzývá k podvodnému chování. Politováníhodné je, že starosta to podává jako normální běžnou věc.

Kolikrát?

Netušíme jestli to je ojedinělá situace a ne zaběhlý systém řízení obce. I když po zkušenostech se starostou, výběrovým řízením nejen na školku a jeho arogantním chováním by bylo naivní si myslet, že to bylo jedinkrát. Bohužel, když se podíváme na uzavřené zakázky, které obec realizovala a jakým způsobem vybírala dodavatele, máme právo se obávat, že některé nabídky byly pouze nastrčené s předem daným vítězem. Jak se to stalo právě v tomto případě.

"Já nic, já muzikant..."

Smutný je i způsob podání vysvětlení, kde starosta místo toho, aby se zastupitelům omluvil, že je vědomě uvedl v omyl a nechal je řešit situaci "komu to dáme" když sám věděl, že nabídka je pouze jedna (ta druhá je nastrčená, vymyšlená, dražší - hezky označeno jako krycí), tak útočí na zastupitele Švitorku.

Viz opět citace starosty: 

"Vzhledem k tomu, že den předtím podepsal mlčenlivost na zastupitelstvu, co se týče ochrany osobních údajů ohledně GDPR, což jsem konzultoval s naším pověřencem pro GDPR a musím zastupitele Švitorku upozornit, že může čekat další právní kroky, tito občané se mohou obrátit pro jejich ochranu, protože na svých osobních stránkách by neměl zveřejňovat jejich jména"

Silně nám to připomíná dobu dávno minulou. A hlavně ukazuje starostovu naivitu a neschopnost si cokoli nastudovat - pokud jsou kdekoli použita pouze jména bez zveřejnění dalších osobních údajů - směrnice GDPR není porušena!

Kdo je vinen?

Kdo by měl být potrestán? Ten, kdo pravidla porušuje nebo ten, který na ně upozorní a snaží se nastolovat poctivý řád tak, aby nikdo nemohl manipulovat s obecními financemi ve svůj či jiný prospěch?

Ne nadarmo jeden z účastníků veřejnosti podotkl závěrem jednání zastupitelstva:

" ..tak vám děkujeme za pěkné představení".

Mrzí nás to, stydíme se za takovéto jednání a chování starosty. Ať už vědomě či nevědomě, ale především svým amatérským a neprofesionálním vykonáváním funkce poškozuje finančně i vnímáním občanů celé zastupitelstvo i celou obec. Věříme, že to vidí a nelíbí se nejen třetině občanů, která nás volila, ale i části "koalice" a jejich voličů. Bohužel nahlas to říci nemohou, vždyť by se shodili, protože si takového starostu sami zvolili ...

Zavázali jsme se k čestnosti a transparentnosti, naší veřejnou funkci zastupitelů bereme vážně. Je naší povinností informovat všechny občany o důležitých bodech v chodu a hospodaření obce i těch negativních. Velmi smutným paradoxem je, uzavření nové smlouvy s dalším právníkem, na čemž by nebylo nic neobvyklého - smutné ale je, že se vlastně bude starosta Vančík obhajovat a konzultovat tyto své "přešlapy" za naše obecní peníze ... za které by měl radši nechat konečně opravit mostek (mimochodem první naše žádost o opravu mostku v havarijním stavu byla 25.9.2017 viz zápis zastupitelstva z tohoto data, od té doby jen bezmocně urgujeme).

Marek Švitorka a Jan Hromádko