Vyjádření obce: Referendum splňuje zákonné náležitosti

08.02.2020

6.2. jsme  od obecního úřadu Stará Lysá obdrželi vyjádření k návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Stará Lysá o prodeji pozemku k výstavbě výrobní haly v lokalitě Mokřady.

Vyjádření obecního úřadu je dle našeho očekávání jednoznačné

Návrh splňuje zákonné náležitosti a je způsobilý k předložení k projednání v zastupitelstvu obce, kterému bude předložen na zasedání zastupitelstva dne 18. 2. 2020.

Při projednávání návrhu na konání místního referenda obecní zastupitelstvo rozhodne usnesením:

1) o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat a zároveň stanoví den jeho konání.

2) o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Navržená otázka, ale nepatří do taxativního seznamu věcí, o kterých se místní referenda provést nedají viz. body níže.

Na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 2. 2020 tedy musí dojít k vyhlášení výše uvedeného referenda. 

Obecní zastupitelstvo také musí dodržet navržený termín konání místního referenda. Místní referendum bude tedy spojeno s krajskými volbami konanými na podzim roku 2020.

Těší nás, že o sporných věcech jako je výstavba výrobní a skladovací haly v lokalitě tůní a mokřad Hladoměř mohou rozhodnout všichni občané naší obce. Prodej či neprodej pozemku je tak pouze na nás všech a nikoli jen na našich volených zástupcích, kteří při projednávání této věci jsou jistě ve střetu zájmu a nemohou o ni nezávisle rozhodnout.

Přípravný výbor referenda

Jan Hromádko, Marek Švitorka, Ondřej Hireš