Vyjádření a doplnění Jana Hromádky k zápisu č. 01_2018

23.03.2018

Mé krátké vyjádření a doplnění k zápisu č. 01_2018

Úvodem bych rád všechny upozornil, že zápis z jednání obecního zastupitelstva musí být zveřejněn do deseti kalendářních dnů, tudíž měl být do neděle 18. 3. 2018. Pozdní zveřejnění v úterý 20. 3. 2018, je již v rozporu se zákonem o obcích!

Dále bych rád všechny informoval, že v bodě 7 jsem hlasoval proti smlouvě o dílo na dostavbu mateřské školy i přesto, že jsem byl jedním z prvních, kteří dali jasně najevo, že je potřeba školku co nejrychleji dostavět. Důvod proč jsem hlasoval proti, je uveden v úvodu zápisu. Zde jen velmi smutně můžu konstatovat, že přesto že jsem se snažil, aby výběrové řízení na dostavbu školky bylo veřejné, transparentní a férové. Pan starosta udělal přesný opak, všechny informace tajil a výběrové řízení udělal uzavřené. Postupoval přesně podle svého názoru: lidé si nás zvolili, tak proč se jich na něco ptát, rozhodneme si to sami. Ve výběrovém řízení se vybíralo pouze ze dvou společností, z nichž vyhrála ta, co nabídla nejnižší cenu. Cena je oproti druhé nabídce nižší pouze o cca 70 000,- Kč bez DPH. Vítězná firma má však základní jmění pouze 10 tis. Kč, vznikla před necelým rokem (v době soutěže) a nemá ani vlastní webové stránky. Druhá firma má základní jmění přes 11 mil. Kč, na trhu je přes 12 let atd. Nechci hájit druhou společnost, jen je divné, že jejich nabídku jsme vůbec neposuzovali. Každý z Vás si může udělat vlastní názor. Mě osobně přijde velmi nešťastný, výběr tak důležité zakázky takovýmto způsobem podcenit a stavbu, v které si budou hrát naše děti a svěřit do rukou pro mě neznámé malé firmy, která je navíc majetkově netransparentní. Výběrové řízení je v současné době prošetřováno policií ČR, proto nemohu zveřejnit některé zajímavé údaje. Až vyšetřování skončí, rád Vám sdělím podrobnější informace, ať si uděláte svůj názor.

Zajímavé je, že kdyby podle mého návrhu bylo vypsané otevřené výběrové řízení legálně podle zákona o veřejných zakázkách na kompletní dodávku školky a bylo by umožněno přihlásit se firmám, které stavějí např. kontejnerové školky, mohla být školka od 1. 9. 2018 otevřená (Starosta otevřeně přiznal, že školku 1. 9. 2018 neotevřeme) a mohli jsme si ušetřit blamáž ohledně výběrového řízení na dodavatele školky. Nechci nějak preferovat kontejnerové školky, ale mají jasnou výhodu. Moderní stavby nejdou rozpoznat od ostatních, stavba je velmi rychlá, za 6 mil lze postavit školku velmi luxusní, lze ji lehce rozšířit a případně předělat, také nám byla nabídnuta možnost zpětného odprodeje pro případ, že školku nebudeme potřebovat atd. Pro mě osobně by nejdůležitějšími rozhodovacími faktory při výběru dodavatele byly dobré reference, zkušenosti a záruka. Lze předpokládat, že společnost, která postavila stovky školek, může dát větší záruku než firma, která ještě školku nestavěla a jejíž základní jmění nepokryje sebemenší případnou reklamaci.

Body 8 a 9 byly odloženy na moji žádost, která spočívala v předložení konkurenčních nabídek. Přijde mi trochu zvláštní, že zakázky za částky přes 200 tis. Kč neustále zadáváme jedné osobě bez výběrového řízení. Téměř všechny veřejné organizace, mezi které patří i obce, mají své směrnice o veřejných zakázkách, která neumožňuje zadávat veřejné zakázky bez výběrového řízení. Zde je opět zvláštní, že na stránkách nic nezveřejníme, aby se náhodou nepřihlásil nikdo jiný a levnější. Osobně jsem zvědavý, jaké konkurenční nabídky představí pan starosta k jednotlivým bodům na dalším zasedání.

V bodě 10 byla probírána smlouva s ČEZem. Jak pan starosta uvedl, jedná se připojení mateřské školky do sítě NN. Tomuto tvrzení odpovídala předložená smlouva. Při jednání nepadla žádná zmínka o připojení lokality 12 RD, jak je uvedeno v zápise.

Samostatnou a velmi vtipnou kapitolou je bod 19, v které pan starosta informoval o jednání s paní řiditelkou MŠ Pampeliška, která prý přislíbila, že se pokusí brát děti ze Staré Lysé. Nevím, jakým způsobem to dokáže, když má jasně definovaná pravidla, která nemůže porušovat. Zajímavé bylo i přesvědčivé tvrzení o tom, že kdo dá dříve přihlášku do školky, má větší šanci na přijetí. Smutné je, že dva dny před tím starosta na stránky obecního úřadu přidal dokument, o kritériích přijímají dětí do MŠ Pampeliška, v kterém je jasně daný jednotný termín pro podání přihlášky. Pravděpodobně pan starosta tento dokument vůbec nečetl.

V tomto bodě mě velmi potěšilo, že pan starosta sám navrhl opravu dětských hřišť a výstavbu nového dětského hřiště. Když s tímto tématem na zasedání obecního zastupitelstva přišla moje manželka loni, tak se tomu pan starosta s většinou členů obecního zastupitelstva pouze smáli a tvrdili, že peníze je možné využít na něco lepšího. Stejná situace je i s opravou mostků. Navrhl jsem alespoň výměnu plechů na mostcích a také jen úsměv a nic. Obdobná situace byla i se žádostí o opravu označení zastávky u hospody. Dvakrát jsem slyšel příběh o tom, jak to nejde a že se již snažili... Přitom stačilo tak málo, zavolat na OAD Nymburk a ty do týdne vše udělali. Myslím si, že můj jeden telefonát na OAD Nymburk zabral mnohem méně času, než vymlouvání proč to nejde.

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem rád, že se pan starosta začíná věnovat našim návrhům na zlepšení prostředí v obci, viz výše uvedené dětské hřiště a oprava mostků (sice je představuje jako svoje, nicméně ze zápisů z jednání obecního zastupitelstva lze dohledat, že jeho nejsou). Jen doufám, že to není způsobeno blížícími se volbami - toť otázka, ať si každý udělá svůj názor. 

JH

jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz