Víkend ve znamení voleb a REFERENDA

29.09.2020

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vám připomněli, že dne 2. a 3. 10. 2020 se společně s volbami do krajského zastupitelstva bude konat i místní referendum o prodeji pozemku v lokalitě mokřadu Hladoměř.

Zastupitel Vojtěch, usiluje o koupi tohoto obecního pozemku a chce zde postavit průmyslový objekt. Pozemek byl z tohoto důvodu úmyslně, na míru panu Vojtěchovi, změněn v územním plánu z obytné výstavby na výrobu a skladování (podstatně nižší cena pozemku). Nahrávka z jednání zastupitelstva, kde se schvaloval záměr prodeje sporného pozemku a příspěvky k této problematice ohledně obslužnosti kamiony apod., jsou dostupné na www.staralysaprovsechny.cz

Jsme rádi, že občané naší obce mají nyní možnost se svobodně rozhodnout, zda chtějí či nechtějí mít u mokřadu Hladoměř výrobní nebo skladovací halu. Jako členové přípravného výboru bychom vás všechny chtěli poprosit o co největší účast u referenda. Pokud volební účast bude nízká, nebude referendum pro zastupitelstvo závazné. Většina zastupitelů se tak rozhodne pro prodej pozemku zastupiteli Vojtěchovi za výše uvedeným účelem, bez ohledu na váš názor. Rozhodnout by měli všichni občané, nejen pár zastupitelů, kteří navíc v tomto případě mají jasný střet zájmu.

Není nám lhostejné zacházení s přírodou, proto žádáme všechny občany, aby se zamysleli, zda je nutné kvůli podnikatelskému záměru zastupitele Vojtěcha ničit tak krásný kus přírody, který se za nemalé peníze v lokalitě mokřady Hladoměř vytvořil.

Mokřady Hladoměř se postupně stávají velmi zajímavou lokalitou, v které se vyskytuje spousta obzvláště chráněných živočichů (např. užovka obojková či ropucha obecná). Myslíme si, že je naší občanskou povinností takovéto krásy přírody chránit a zanechat je našim potomkům. Místa, kde je možné postavit halu, tak aby nikoho nerušila svým provozem a narůstající dopravou je v regionu pořád dost.

Přijďte s námi k referendu a hlasujte s námi NE v otázce ...

Souhlasíte s prodejem obecního pozemku 140/81 o výměře 3648 m2 v katastrálním území Stará Lysá v lokalitě Mokřad a tůně Hladoměř? Pozemek vznikl dělením současného pozemku 140/65 dle geometrického plánu č. 541-146/2019 odsouhlaseného katastrálním úřadem dne 15. 11. 2019 pod PGP 1789/2019-208. Oblast je v současném územním plánu vedena jako plocha Z17 - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba.

 zastupitel Jan Hromádko a zastupitel Marek Švitorka