V naší školce chybí místa pro naše děti

12.06.2020

Děti ze Staré Lysé a Čihadel, pro které jsme školku stavěli, nemohou chodit do školky, která je a bude nesmyslně naplněna dětmi odjinud.

Ve svých předchozích příspěvcích jsem se již několikrát zabýval problematikou umísťování dětí ze Staré Lysé v mateřských školách. Doufal jsem, že když obec Stará Lysá postaví vlastní školku, tento problém pomine. Bohužel se tak nestalo a pro školní rok 2020/2021 máme zase děti, které se do školky nedostaly. Tuto situaci vnímám s velkou nevolí, nechci, aby si někdo říkal, že to řeším jen kvůli tomu, že zrovna moje dcera se do školky nedostala. Tyto "naše" děti jsou dvě a příští rok jich nejspíše bude víc!

Důvod, proč se děti ze Staré Lysé nedostanou do školky ve Staré Lysé, je velmi jednoduchý. Jelikož nikdo nevěděl, zda se školka opravdu otevře nebo ne, zůstali starší děti chodit do školek v Lysé nad Labem. Při otevření školky v minulém roce tak došlo k zaplnění celé kapacity školky, převážně dětmi mladšími a hlavně také dětmi, které nejsou ze Staré Lysé. Výsledkem toho je, že školku letos opustí jen 4 děti. Jak jsem již několikrát psal a říkal, ve Staré Lysé se poslední roky průměrně rodí cca 9 dětí. Je tedy jasné, že 4 místa pro děti ve Staré Lysé nemohou stačit.

Každý rozumný člověk (i zastupitel) musel vědět, že pokud po otevření školky volná místa (z vyjádření paní ředitelky jich bylo 9) zaplníme, dětmi z okolních vesnic nebudeme moci v dalším roce přijmout vlastní děti. Na tuto skutečnost jsme několikrát upozorňovali a je velmi zarážející, jak na to koaliční zastupitelé při jednání zastupitelstva reagovali. Jako jeden muž svorně zapírali, že na nic takového jsme nikdy neupozorňovali. Taktéž jsem navrhoval abychom pro rodiče, kteří mají mladší děti a budou je chtít za rok dát do školky, udělali dotazník, kde by svým podpisem stvrdili, že mají zájem dítě do školky ve Staré Lysé dát a obec by se jim snažila místa ve školce držet.

Jak je vidno nic takového se nestalo. Koalici v čele se starostou situace zjevně příliš netrápí a jejich hlavní snaha byla toto neřešit. Nikomu nepřijde hloupé, že do školky ve Staré Lysé chodí 9 dětí z okolních vesnic a děti ze Staré Lysé nebudou mít kam chodit. Jak řekl pan starosta, v Lysé nad Labem nám taky brali děti, tak proč bychom nebrali mi jejich děti. Já osobně nemám nic proti braní dětí z okolních obcí, nicméně až potom co se do školky dostanou všechny děti ze Staré Lysé. Podle vyjádření členů koalice, jsme museli místa ve školce obsadit, protože si to vyžadují pravidla dotace. Z narychlo předloženého dokumentu, lze předpokládat, že se jednalo o indikativní ukazatele poskytnuté dotace. Tuto část žádosti o dotaci si ale připravuje obec, a již zde mělo být zahrnuto, že v prvním roce otevření školky plánujeme nechat několik míst rezervovaných pro děti ze Staré Lysé, které do školky nastoupí v příštím roce. Případně jsme se mohli na poskytovatele dotace obrátit, s vysvětlením dané situace a s dotazem, zda přistoupí k sankci, či nikoli. Ohledně dotace bych rád připomenul, že cílem projektu bylo vybudovat infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v oblasti Stará Lysá. Tím, že obec nesplní zákonnou povinnost umístit své tříleté děti ve školce, do které současně ale chodí řada dětí z okolních obcí vlastně došlo k porušení cíle! My jsme dostali peníze na to, abychom vyřešili problém s umísťováním svých dětí, ten jsme nevyřešili a navíc máme ve školce řadu dětí, které třeba mají dostatečnou kapacitu ve svých obcí a nárok na dotaci by neměli. S tímto by mohl být mnohem větší problém, při řešení vhodného nakládání s dotací ...

Běžná kapacita třídy v jiné školce je 24 dětí s možností jejího navýšení až o 4 děti, pokud to hygienické a bezpečnostní podmínky dovolí. Nechápu, proč jsme tedy postavili úplně novou školku, která má kapacitu pouze 20 dětí (jsou malé šatny a malá umyvárna, aby kapacita mohla být 24). Vše vychází z toho, že se školka stavěla podle projektu z roku 2009 a před zahájením stavby projekt neprošel žádnou aktualizací. Taktéž se ukazuje, že hned druhý rok po otevření školky máme problém s její kapacitou, tak proč se tedy starosta vysmíval možnosti postavit školku, která bude mít dvě třídy, nebo alespoň neupravili projekt, aby druhá třída školky již byla vyprojektovaná a bylo ji možné ji brzo dostavět.

Řada z Vás k této situaci může přistupovat jako pan starosta a tvrdit, že je přeci normální, že tříleté děti se do školky nedostanou. Bohudík, to tak není a tříleté děti mají od roku 2018 zákonné právo na umístění ve školce a toto právo jim musí zaručit obec. Obec má podle § 179 povinnost zajistit podmínky pro přednostně přijímané předškoláky dle § 34 školského zákona. Ani mě nepřekvapí, že pan starosta toto neví, je ale velmi hloupé, jak se chová a této situaci se jen směje. Jsem velice rád, že zákony, které platí v ČR, platí i v naší obci a obec bude muset místa pro tříleté předškoláky zajistit!

Jako zastupitel obce vidím v nezajištění míst v MŠ ve Staré Lysé velké pochybení pana starosty. Pochybení, omylů a základních neznalostí jak věcných tak právních bylo při otevírání spousty a velmi negativně vnímám vyplacení prémie 25 tis. Kč za "školku", které panu starostovi navrhli představitelé koalice v souvislosti s možností vyplacení odměny za zvlášť výjimečné pracovní úspěchy. Možná si řada z Vás řekne, že jsem zaujatý vůči panu starostovi, či členům koalice. Každý z Vás si může udělat vlastní názor. Jestli je normální, že postavíme školku a hned druhý rok tříletí předškoláci nemají kam chodit. Jestli je normální, že do školky ve Staré Lysé chodí 11 dětí ze Staré Lysé a 9 dětí z okolních obcí. Já v tomto jasně vidím manažerské selhání pana starosty. Také bych uvedl jedno hezké poupravené české přísloví: Mýlit se je lidské, ale dostat za to zaplaceno je božské. Myslím si, že vyplacení prémie panu starostovi bylo jen loajální gesto členů koalice vůči svému kamarádovi, které bylo hned následující zasedání potvrzeno zvýšením jeho platu, které popřelo slib koalice ohledně fixace platu starosty na celé funkční období.

Závěrem chci všechny ubezpečit, že z ničeho neobviňuji školku, respektive paní ředitelku. Výše uvedené si měl pohlídat zřizovatel tj. obec, respektive starosta (kterého jsme jako zastupitelé na toto loni vícekrát na jednání ZO upozorňovali).

Jan Hromádko, opoziční zastupitel Staré Lysé