Uklízelo se ...

08.04.2019

Tímto děkujeme všem účastníkům akce Ukliďme Česko, která se konala 6.4.2019

Uklízelo 24 dospělých a 8 dětí.

Bylo sesbíráno 72 pytlů nejrůznějšího odpadu, většina byla vytříděna a postupně je odvážena do sběrného dvora v Lysé nad Labem.

Je potěšitelné, že uklízí stále větší počet lidí z obce.

Děkujeme sponzorům, kteří poskytli materiál nutný k úklidu - tedy rukavice a pytle.

Obec Stará Lysá, společnost Agáta, p. Souček, T4 building Jakub Lejnar, Železářství Jiří Charamza Lysá nad Labem.

Dík patří i panu Janu Habrmanovi za poskytnutí čtyřkolky s vozíkem.

Pavel Votroubek