Úklid našich mokřadů v rámci celorepublikového Dne mokřadů 2.2.

05.02.2020

Velmi nás potěšila iniciativa organizace "Předměřice ctí přírodu", která v čele s paní Hejnovou uspořádala akci úklidu mokřadů a tůní Hladoměř.

Překvapivé a potěšující bylo, že skoro nebylo co uklízet, oblast je pravidelně čištěna jednotlivci i skupinami z naší obce.

Přesto se několik pytlů sebralo a hlavně se navázal cenný kontakt s dalšími lidmi, kterým záleží na stavu naší přírody, kteří aktivně pro životní prostředí něco dělají.

Tímto děkujeme občanům naší obce, kteří se této akce také zúčastnili i přes nepřízeň počasí.

Pro zajímavost - věděli jste, kteří živočichové na mokřadu žijí? Třeba kriticky ohrožený Skokan skřehotavý, zvláště chráněná Ropucha obecná a Ropucha zelená, Čolek obecný - středně ohrožený a Čolek velký - silně ohrožený, Užovka obojková - zvláště chráněná, Ještěrka obecná, z ptactva druh Rákosník nebo málo běžný Kulík říční.

Nejúčinnější metodou ochrany živočichů je ochrana místa, kde žijí. Chránit "jakousi drobnou havěť " není luxusem ani koníčkem několika " bláznů", ale nezbytným krokem k zachování funkčního ekosystému, na němž je životně závislý také druh - člověk.

Pavel Votroubek, Hana Zástěrová