Tiší strážci s kamennou tváří ve Staré Lysé a okolí

20.01.2022

Možná že jste si jich ani nevšimli, i když jezdíte každý den okolo. Jejich slávu, stejně jako jejich barevný kabát, smyl déšť a odfoukal vítr. Spousta z nich se ztratila pod nánosem hlíny, byla vyrvána ze země a použita do základů budov nebo byla poškozena po nárazu neopatrných řidičů. Přesto dál postávají tiše u silnic a dál se snaží plnit úkol, který jim byl svěřen. Řeč je o kilometrovnících vzor 1933. I ve Staré Lysé se zachovaly do dnešních dnů.

Po konci První světové války začal i v mladé Československé republice překotný rozvoj dopravních prostředků. Se zvětšujícím se počtem těchto vozidel a jejich větší rychlostí, vznikal tlak na zkvalitňování cest a jejich značení. Vzhledem k tomu, že automobilismus lidem umožnoval cestování na dlouhé vzdálenosti a písemné značky nebyly ve vyšších rychlostech čitelné a pro cizince nesrozumitelné, byly v roce 1926 stanoveny první čtyři mezinárodní značky. Světová krize na přelomu dvacátých a třicátých let způsobila obrovský nárůst kvalitních silnic. Města a vesnice totiž v rámci zmírnění dopadů krize na místní obyvatele přistoupily ke zkvalitňování stávajících a budování nových silnic. V roce 1933 pak vyšel předpis o systematizaci kilometrování silnic. Hlavním prvkem se stal kilometrovník vz. 1933. Jednalo se o kamenné sloupky čtvercového půdorysu o rozměrech 30x30 cm. Nadzemní opracovaná část byla vysoká 70 cm a u vrcholu zkosená do špičky. Pod úrovní terénu se pak kilometrovník rozšiřoval do neopracované části, která byla delší než 70cm. Na dvou stranách byl pak kilometrovník opatřen číslicemi, ukazující vzdálenost. Celý kámen byl pak k ose silnice umístěn nakoso, aby čísla byla vidět z obou směrů. Jelikož se u nás až do roku 1939 jezdilo vlevo, byly tyto kameny osazovány na levé straně vozovky ve směru počítání. Na hlavních silnicích mezi velkými městy se kilometrovníky natíraly bílou barvou s černým číslem a barevnou čepičkou, která byla shodná s barevným značením silnic v autoatlase. Barev bylo celkem sedm a byly používány již za Rakouska-Uherska. Označovaly směr, ve kterém silnice vede. Na silnicích okresních byla natírána pouze čísla.

V okolí Staré Lysé nalezneme hned několik těchto mohykánů. Dva dokonce skoro uprostřed obce. Ale popořadě.

První kilometrovník je samozřejmě číslo jedna. Leží na spojnici mezi odbočkou na Starou Lysou ze silnice 331, která vede z Lysé na Sojovice, a silnicí 610 procházející Předměřicemi. Tato silnice dnes nese název 3314. V dnešní době je již kousek od cedule oznamující začátek obce.

Kilometrovník s číslem dva se nachází skoro v samém prostředku obce. Nalezneme jej v lokalitě U kapličky, před zahradou domu č.p. 35. 

Další kilometrovník, s číslem tři, nalezneme již za cedulí Stará Lysá, kousek za odbočkou na Benátky. Bohužel je povalený a v letních měsících téměř ztracený ve vysoké vegetaci. 

Čtvrtý kilometr označuje kilometrovník umístěný v Čihadlech. V současné době je umístěn u sloupu před domem č.p. 34. Jeho současné umístění na pravé straně komunikace a natočení číslic ve směru od vozovky naznačuje, že kilometrovník byl v minulosti přemístěn. Lze jen hádat, jestli k přemístění došlo v důsledku výstavby chodníku nebo za jiné okolnosti. 

Další kilometrovník s číslem šest se nachází v Předměřicích. Asi si řeknete a co pětka? Ano ještě nám chybí kilometrovník s číslem 5. Ten by se měl nacházet někde v ořechové aleji od Bon Repos po Předměřice. Bohužel se mi ho zatím nepodařilo dohledat. Ale někde by tam být měl. Snad se schovává v nějakém křoví nebo jen vleže spí v zemi a čeká na své probuzení. V každém případě další stojící kilometrovník je opravdu v Předměřicích a nese číslo 6. Najdeme jej u rohu domu č.p. 80, který se nachází nedaleko hřbitova. Ačkoli nám dnes ulička, ve které se nachází, může přijít jako malá vesnická zkratka, opravdu tudy prochází silnice 3314 z Čihadel. 

A tady naše malé putování končí. Už víme, že od odbočky ze silnice 331 je to do centra Staré Lysé 2 km a stejná vzdálenost je ze Staré Lysé do Čihadel. Do Předměřic je to pak celkem 6 km.

Kilometrovníků je v našem okolí více. Ať už se jedná o kilometrovníky v Lysé nad Labem a lese za Dvorci na Sojovice nebo kilometrovníky na silnici 2727 ze Staré Lysé na Benátky atd. Máme to štěstí, že se nám zde dochoval relativně celistvý kus historie. A není sám. Je toho v našem okolí daleko více. Stačí se jen dívat okolo sebe. 

Autor: Ing. Štěpán Volf, občan Staré Lysé