Sporný svoz tříděného odpadu od našich domů

01.02.2022

Vážení spoluobčané, 

dnes je den D, kdy poprvé odjel tříděný odpad (plast) od našich domů. Přesto, že se bezesporu jedná o větší komfort nás všech, argument koalice, že to bude pro obec úspornější není pravdou a proto vás tímto informujeme, proč jsme hlasovali proti tomuto nově zavedenému systému, nemotivačnímu přístupu, zvýšení poplatků i sběru tříděných odpadů od domů.

Koalice prezentuje, že je nutné tento systém zavést pro snížení ekonomické zátěže ze strany obce při zajišťování svozu odpadů, protože v dalších letech budou narůstat poplatky za skládkování odpadů. Navržený systém sběru odpadků, kdy každá domácnost bude mít u domu popelnici na plast a papír, které se bude vyvážet jednou za 14 dní (což byl původní rozumný záměr - už testují se zda bude stačit 1x měsíčně, aby to nebylo tak drahé) je pro obec značně nákladný a rozhodně nepřinese požadovanou úsporu za poplatky při skladování odpadu vzniklé zvýšením podílu recyklace odpadů. Svoz tříděného odpadu od sběrných hnízd, který dosud platil, stál obec cca 200 tis. Kč za rok. Nový svoz odpadů - od domu bude obec stát přibližně 600 tis Kč za rok. Tím dojde k navýšení nákladů cca o 400 tis Kč ročně. Zvýšení poplatků z 500 Kč na 850 Kč ročně pro občana staršího 15 a mladšího 65 let (zde se nám opozici alespoň podařilo dojednat, že děti do 15 let a dospělý nad 65 let budou platit původních 500 Kč), přinese pro obec cca 100 tis Kč ročně. Tudíž je obec pořád cca 300 tis. Kč ročně v mínusu. Další podstatný náklad pro obec představuje pořízení nádob na tříděný odpad, který byl cca 600 tis. Kč. Z výše uvedeného jasně plyne, že nově zavedený systém bude přinášet pro obec větší náklady i přes zvýšení poplatku za svoz odpadu, než původní systém!

Při jednání o novém systému sběru odpadu v obci jsme se marně snažili koalici přesvědčit, o udělání průzkumu mezi občany obce, zda o nový systém mají vůbec občané zájem a případně zda jsou ochotni za tento systém také více platit? 

"Průzkum koalice dělat nechtěla, prý je systém prostě potřeba zavést spolu se zvýšením poplatku pro občany." 

Osobně nejsme proti nějakému oprávněnému navýšení poplatku za svoz odpadu za podmínek, že bude férově odpovídat tomu, kdo víc odpadu vyprodukuje, ten víc platí. Jak starý, tak nový systém toto vůbec neřeší. Občan, který se chová ekologicky, více recykluje odpad a snaží se vyprodukovat co nejméně odpadu, za poplatky zaplatí stejně jako ten, kdo netřídí a tvoří více komunálního odpadu. Navržený systém postrádá jakoukoliv formu motivace k většímu recyklování odpadů a i k celkové nižší tvorbě odpadu. Taktéž vidíme problém i v nerovnoměrném využití popelnic na recyklovatelný odpad. Vícečetné domácnosti mohou mít problém s kapacitou sběrných nádob (nebude jim stačit jedna popelnice), kdežto např. jednočetné domácnosti budou mít popelnice skoro prázdné. Navíc vícečlenná domácnost zaplatí za tu samou popelnici několikanásobně více (násobně podle členů v domácnosti) než např. jednočlenná domácnost. Taky se obáváme, že v zimním období, kdy řada lidí používá papír k zatopení v kamnech, se může stát, že řada popelnic na papír se bude vyvážet prázdných nebo skoro prázdných ...

Nově navržený systém má řadu nedostatků, proto jsme hlasovali proti. Když i přes náš nesouhlas bylo jasné, že nás koalice opět přehlasuje. Navrhovali jsme, aby se poplatek nezvyšoval a nejdříve se celý projekt po roce vyhodnotili a poté z toho vyvodili závěry.

opoziční zastupitelé Jan Hromádko a Marek Švitorka