Stará Lysá zpívala koledy

28.12.2018

Dne 12.12.2018 jsme se zapojili do celorepublikové akce: Česko zpívá koledy od Nymburského deníku.

Sešli jsme se dříve, aby kdo chtěl, mohl na stromeček zavěsit svoji ozdobičku. Připraveno bylo i malé pohoštění pro zúčastněné a vše probíhalo za hudebního doprovodu. Děkujeme panu Martinovi Karáskovi za vstřícnost a příjemné vystupování.

Zazpívala nám slečna Magdalena Šumpichová a zpříjemnila Vánoční atmosféru. 

Magdi děkujeme a těšíme se na příští rok :-)

Za spolek Život Staré Lysé děkujeme všem zúčastněným za zapojení. Také za podporu a znovuzavedení tradice. Těšíme se na další setkávání v roce 2019.

Tímto bych chtěla poděkovat členům spolku a všem, co nás v našem ročním fungování podpořili. Obci za finanční podporu. Přeji nám do nového roku spokojenost občanů a pohodové akce ;-) 

Děkuji EH