Stanovisko MV ČR k možnosti zveřejnění nahrávky z VEŘEJNÉHO zasedání ZO

11.02.2020

Vážení sousedé, milí spoluobčané,

jsme obviňováni starostou Vančíkem, zastupitelem/podnikatelem Vojtěchem i lidmi ze současné koalice ze lží a manipulací vás občanů ohledně informací k referendu na prodej pozemku v blízkosti mokřad. Aby tyto pomluvy prvotně nemohly vznikat pokusili jsme se opětovně prosadit zakomponování nahrávání a zveřejňování veřejného zastupitelstva do Jednacího řádu ZO SL a to v podobě oficiálních audionahrávek na oficiálních webových stránkách Staré Lysé. Jak víte, opět se nepodařilo 22.1. prohlasovat a považujeme to za jisté bránění koalice vám spoluobčanům v přístupu k pravidelným, reálným a veřejným obecním informacím, které by jste mohli v klidu poslechnout z domovů a v časech vám vyhovujícím a jistě i ve variantě v souladu se zákony i GDPR.

Prý nikdo neřekl hala ani kamiony ...

Protože se zbytečně dohadujeme, kdo co řekl a zda informace řečené na ZO 10.12. nebyly diametrálně odlišné od informací podaných vám 15.1. v hasičárně, kdy byl představen záměr výstavby na mokřadech. Kontaktovali jsme Ministerstvo Vnitra ČR s dotazem na zveřejnění nahrávky. Po obdržení jejich stanoviska a konzultaci s právníkem jsme se rozhodli, že celou diskuzi nás zastupitelů ze ZO 10.12. k bodu č.7, tj. hlasování o záměru prodeje inkriminovaného pozemku ZVEŘEJNÍME! Bude pro vás k poslechu zde na našem webu od čtvrtka 13.2., ať si uděláte vlastní názor kdo mlží, lže či manipuluje ...

Marek Švitorka, Jan Hromádko