Sociální bydlení v Národní škole?!?

22.05.2018

Dne 16. 5. 2018 v rámci zasedání obecního zastupitelstva došlo k projednání nabídky firmy LK Advisory na zpracování projektové žádosti o dotaci na nájemní sociální bydlení v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 79 a 80. Z této výzvy může obec získat 90% dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci objektů sloužící sociálnímu bydlení. Výše dotace a celková pravděpodobnost jejího získání zní velice zajímavě. Hlavní problém této výzvy je však její cíl, který je zaměřen na sociální inkluzi. Jak je jasně definováno v oficiálních podkladek k výzvě, cílovou skupinu tvoří sociální skupiny od bezdomovců přes uprchlíky až po bývalé vězně (podrobný výčet je uveden opět v oficiálních podkladech viz ke stažení v pdf níže).

Diskuse probíhající na toto téma trvala téměř dvě hodiny a byla značně bouřlivá. Zástupce firmy LK Advisory (Jan Jirka) představil výzvu jako možnost získat pro obec nájemní byty pro mladé rodiny. Tato možnost se velmi zalíbila panu starostovi, který by z ní rád rekonstruoval budovu Národní školy na bytové jednotky. Celé to zní velmi hezky až na to, že v této výzvě není žádná zmínka o tom, že cílovou skupinu mohou představovat mladé rodiny. Jak uvedl Jan Jirka "jedna cílová skupina je představována osobami bydlícími u příbuzných, do které se dá napasovat skoro vše". Toto je však velmi silné ohýbání cílových skupin, které není pro IROP přijatelné (několikráte jsem si na IROP ověřoval). Po realizaci projektu by obec, tak jako tak, musela ubytovávat lidé z uvedených cílových skupin nebo vracet dotaci. Chápu, že realizace podobných projektů může být velmi prospěšná pro větší obce a města, která mají dostatek lidí v cílových skupinách a pomoci těchto výzev by jim mohli výrazně pomoci. Bohužel nebo v tomto případě bohudík ve Staré Lysé není dostatek lidí z těchto cílových skupin. Abych využili ubytovací kapacity vzniklé přestavěním národní školy, museli bychom hledat zájemce z řad cílových skupin v ostatních obcí (to, že jsme nesehnali lidé z cílových skupin, bychom museli dokládat inzeráty z novin, letáky předávané v sociálních centrech apod.). Vzhledem k plánovanému počtu (cca 8-10 bytových jednotek), bychom tak do naší obce mohli nastěhovat třeba 30 problematických lidí. Řada lidí se do problémů může dostat nevinně a zaslouží si pomoc, avšak tento způsob pomoci pro občany a představuje riziko pro naše stávající občany a hlavně děti.

Jelikož jsme se již touto nabídkou firmy LK Advisory zabývali na předminulém zasedání, požádal jsem starostu a všechny zastupitele, aby si podmínky výzvy dobře nastudovali a mohli se správně rozhodnou v zájmu obce. Starosta ani žádný jiný zastupitel si podklady k výzvě nenastudovali a jen naslouchali zástupci firmy LK Advisory. Několikrát jsem všechny upozornil, že v zájmu firmy LK Advisory je podat žádost, protože pak mohou z každé dotace inkasovat relativně velký obnos peněz za zprávu projektu. Jak jsem přirovnal, ve své podstatě, zástupce firmy představuje takového domovního prodejce vysavačů ... s nadsázkou řečeno. Velmi smutné je, že když si nikdo jiný nenašel čas podklady přečíst, všichni a hlavně pan starosta našli dostatek odvahy k prosazování projektu, o kterém vlastně nic nevědí a ke kritice někoho, kdo se o to zajímá a snaží se nastudovat dostatečné množství nezávislých podkladů, aby se mohl rozhodnout ve prospěch obce. Nechápu, jak někdo může věřit firmě, která nás osloví a nabízí nám toto.

Velmi neslušné až ubohé však bylo chování pana starosty. Který opravdu velmi hloupým způsobem dával najevo, jak ho mé argumenty, že výzva je opravdu určena pro sociální případy velmi obtěžují a otravují. Starosta jako hlavní představitel obce by si měl všechny podklady pro jednání o takto důležitých věcech sám nastudovat. Pokud toho není schopen, nebo na to nemá čas, tak by starostu dělat neměl. Nedostatek času je v dnešní době problém řady lidí a dá se pochopit, proto bych předpokládal, že starosta uvítá, že jsem si prostudoval projektovou příručku (cca 40 stránek), třikrát volal zaměstnancům IROPu, abych si ověřil, že tato výzva je opravdu určena pro sociální inkluzi problémových skupin. Bohužel se tak nestalo a pan starosta si opravdu trapným způsobem prosazoval své! Přesto, že o tom nic nevěděl a jen naivně důvěřoval slovům pana Jirky, co mu tvrdí.

Závěrem bych chtěl poděkovat lidem, kteří neváhali obětovat svůj čas a přišli na jednání obecního zastupitelstva a dali najevo svůj zájem o danou problematiku. Překvapující je, že řada lidí o podmínkách výzvy měla mnohem lepší znalosti než většina zastupitelů. Jsem velice rád, že se podařilo rozhodnutí o podání žádosti o dotaci odložit a jen doufám, že někoho nenapadne obdobný projekt na dalším zasedání prosazovat. Myslím si, že si lidé v naší obci nezaslouží, abychom do obce dostali lidi z preferovaných cílových skupin, kteří představují značné potenciální riziko. Velmi nerad bych se dočkal toho, že se budu bát pouštět své děti na ulici, nebo toho, že se budu bát sám jít nakoupit do krámu. Je velmi smutné, že jeden člověk, který si o dané problematice nepřečte ani řádek, nezavolá odpovědným osobám z IROPu a jen naslouchá zástupcům firmy LK Advisory, může prosadit, tak velmi zásadní věc.

Doufejme, že podobných neuvážlivých nápadů již nebude mnoho, případně se o podobných věcech povede řádná a dlouhá diskuze po prostudování věci. Osobně si myslíme, že o takovýchto závažných věcech by mělo být vyhlášeno referendum, ať si obyvatelé obce řeknou, zda jim 90% dotace na zrekonstruování Národní školy stojí za přísun těchto cílových skupin do naši obce, nebo si na Národní školu vezmeme třeba jen 50% dotaci na plášť budovy (zateplovák, fasáda, okna, střecha, izolace) a rekonstrujme postupně.

Jan Hromádko a Marek Švitorka