Reakce na volební leták a na urážky nás i našich kandidátů

03.10.2018

Chceme tímto reagovat na urážky nás i našich kandidátů ve volebním letáku sdružení nezávislých kandidátů číslo 1 - 3 a uvést na správnou míru řadu nepravd polopravd a pomluv.

Chápeme, že těmto třem volebním sdružením, jakožto zastáncům současného starosty a místostarosty, se nelíbí naše internetové stránky, kde ukazujeme na chyby (nejen jejich ale celého zastupitelstva) a které vám spoluobčanům dali možnost nahlédnout pod pokličku vedení obce.

Řada věcí, které za minulé období vnímáte pozitivně je způsobeno naší intenzivní snahou a ano někdy možná až trochu nátlakem, protože např. nezadlužení obce, (starosta si v březnu chtěl vzít úvěr 5 mil. Kč a ani nevěděl na co, což se nám podařilo zamítnout), stavba mateřské školy, nádoby na tříděný odpad, zastávka na Čihadlech a řada dalších věcí, jsou naší zásluhou.

Zajímavé je to co tato sdružení slibují do dalšího volebního období, podoba s naším volebním programem je značná ... jsme za to rádi, alespoň se nám po volbách bude spousta věcí snadněji (možná společně) realizovat.

Teď již konkrétně k jednotlivým výpadům a urážkám našich kandidátů:

- Ano do roku 2021 nelze s mokřady, bez souhlasu poskytovatele dotace nic měnit. Nic méně již teď se můžeme zamyslet, jak tuto oblast do budoucna rozvíjet. Nápad Jakuba Lejnara je zajímavým příspěvkem do diskuse co dále s mokřady a pokud by se stal zastupitelem, tak bude mít možnost řešit do 2022.

- Urážky ohledně nic nedělání zastupitele Jana Hromádky snad nikdo nemůže myslet ani vážně. Kdo chodil na jednání zastupitelstva dobře ví, kdo něco dělá, dělal a kdo ne. Zde je plně pochopitelné, proč nikdo nechce zveřejňovat záznamy z jednání, protože toto by slyšeli všichni, ne jen ti, kteří na zastupitelstvo přišli. Škoda, že naše záznamy nemůžeme zatím zveřejnit.

- Názor na kritiku článku Zajímalo by mě proč...proč někteří opět kandidují? si každý občan obce, po přečtení jednotlivých kandidátek a rozdaného volebního programu může udělat sám. Každopádně je přinejmenším zvláštní jak se ve volebním letáku pisatelé skoro až distancují od současného starosty (dokonce přiznávají jeho arogantní a neslušné chování) a přesto je on, tento současný starosta Vančík jejich lídrem kandidátky číslo 1. Sdružení nezávislých kandidátů, nikoli pan Tomáš Dědeček jak by se mohlo zdát. Takže volič by si měl uvědomit, že především bude volit opět pana Vančíka a Vaňka jakožto lídry kandidátek, přesto že dá případně křížek zmíněným novým tvářím pod nimi.

- Ohledně údajně lživého nařčení z podpory obce hasičům pro rok 2018 ve výši přes 600 tis. Kč. Uvedeme, že jsme v článku souhrnně uváděli hasiče. Nerozdělovali jsme hasiče na JSDH a SDH, protože využívají stejné prostory, techniku a další a bylo by to značně složité a nejasné přesně toto rozdělit. Níže uvádíme část schváleného rozpočtu obce na rok 2018, kde je počítáno s náklady na "hasiče".

Tímto se omlouváme a upravujeme tedy, že skutečný plánovaný a schválený rozpočet pro hasiče je 525 tis. Kč. Zdůrazňujeme, že nám nevadí výše podpory pro hasiče, protože je v obci opravdu potřebujeme. Upozorňovali jsme pouze na ten nepoměr ve financování. Mrzí nás to, jak se starosta a zastupitelstvo intenzivně stará o hasiče a ne o obec se stejným  zapálením.

- Proč se zastupitel Jan Hromádko někdy zdržuje hlasování nebo dokonce hlasuje proti. Zastupitel Jan Hromádko je jediný ze zastupitelů, který se o věcech snaží diskutovat a jen nezvedá ruku. Jako jediný zastupitel si vyžádá podklady pro jednání (většinou musí opakovaně) a tudíž může být jediný zastupitel, který se na jednání připraví. Je divné proč všichni ostatní hlasují jako jeden muž, proč se nikdo na nic neptá, proč nikdo na nic nemá názor, proč nikdo nestuduje podklady atd.

- Zastupitel Hromádko, opět jako jediný, se přihlásil ke snaze zlepšit dopravní obslužnost v obci. Tomuto bodu jsem se věnoval intenzivně a nevymlouval se, jako všichni ostatní. Při řešení tohoto problému jsem požádal o pomoc kolegu z vysoké školy Ing. Strádala, který založil společnost ROPID a byl jejím prvním generálním ředitelem. Pan Ing. Strádal analyzoval naší situaci, osobně několikrát jednal o tomto problému s Ing. Procházkou, který je ředitelem IDSK (Organizace podobná ropidu a zajišťující dopravu ve středočeském kraji), předjednal možnosti řešení. V návaznosti na tato jednání jsem jako zastupitel obce podal oficiální podnět k řešení této problematiky. Aby mě nikdo nenapadl, že jsem si toto vymyslel a nic jsem nedělal, přikládám oficiální vyjádření zástupce ředitele pro dopravu ve středočeském kraji.

Vážený pane Hromádko,

Děkujeme za Váš podnět, rozumíme tomu, že v současné době jsou na lince 431 dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledním období. Předávám Váš podnět kolegům, aby prověřili možnosti zavedení nových spojů z hlediska provozního i ekonomického, včetně konzultace možnosti provozního zajištění s dopravcem z hlediska potřebných řidičů, kterých je v současné době nedostatek.

Budeme Vás následně informovat.

S přáním hezkého dne

Ing. Martin Jareš, Ph.D.| Úsek doprava

Zástupce ředitele pro dopravu

Obdobně jsme se snažili ohledně dotací na školku, kompostérů, sběrného dvoru atd. Také jsme se angažovali v řešení problému se stékáním vody z polí nad Srnčákem. Většině čemu pan zastupitel Hromádko věnoval čas, starosta úmyslně a s úšklebkem či nechutí odmítl řešit, dokonce i když mu to zastupitelstvo přikázalo.

Zvažte a volte prosím zodpovědně, hezký večer.