Reakce na dezinformace poskytované koalicí

22.02.2021

Vážení čtenáři, milí občané Staré Lysé a Čihadel, 

reagujeme tímto na článek umístěný na oficiálních webových stránkách obce, který taktéž mnozí z Vás obdrželi oficiálním obecním mailem a který je čitelnou propagandou koalice. 

Pokud by koaliční zastupitelé přistoupili na naše opakované  návrhy na nahrávání a oficiální zveřejňováním ZO, tak by nebylo potřeba barvitě koalicí vysvětlovat občanům, kdo a co pro obec dělá. Každý občan by si to mohl poslechnout sám a udělat si svůj názor. Vznikl tak i velký spor při kauze stavby výrobní haly na mokřadech. Opakovaně jsme byli křivě obviněni, že lžeme, situaci překrucujeme a obelháváme lidi. Zveřejnění nahrávky (které jsme konzultovali s ministerstvem vnitra) jasně lidem ukázalo, kdo co řekl a kde tedy stála pravda. Stejný postoj koalice byl i při prosazování referenda, jejich odmítavý postoj jasně ukázal, jak stojí o názor občanů. Koaliční zastupitelé zcela zřejmě upřednostnili velký prospěch jednoho svého zastupitele a zároveň podnikatele nad zájmy občanů. V tomto pohledu nám přijde od nich hloupé mluvit o tom, co vše dělají ...


Vyjádření k některým bodům, za které se koalice chválí:

KANALIZACI mít Čihadla díky koalici NEBUDOU! 

V rámci projektu vodovodu a kanalizace na Čihadla jsme velmi rádi, že se konečně vůbec přistoupilo na budoucí stavbu vodovodu na Čihadla. V rámci tohoto projektu pro Čihadla zásadně nesouhlasíme se zastavením projektových prací na KANALIZACI. Myslíme si, že pro kanalizaci na Čihadla mohlo být uděláno více. Občané Čihadel se podílejí na splácení půjček na kanalizaci ve Staré Lysé i dalších skrytých dotací na provoz kanalizace ve Staré Lysé, tak bychom se mohli více snažit přivést kanalizaci i jim!

Zrekonstruované chodníky již mohly být dávno, staronový starosta o dotace dříve nikdy nestál!

O opravě chodníků a možnosti na tuto akci získat dotaci ve výši 85 % jsme hovořili již minulé volební období, bohužel bez úspěchů. Jsme velice rádi, že konečně došlo k projektové přípravě stavby.

Vančík prosazoval příliv bezdomovců a imigrantů do naší obce, to už najednou dotace chtěl co nejvyšší, ale za jakou cenu!

V souvislosti s rekonstrukcí Národní školy, kterou se koalice chlubí a rekonstrukci jsme navrhli my (viz starší články na tomto webu), je nutno připomenout enormní snahu jejich lídra starosty Vančíka Národní školu zrekonstruovat v rámci projektu získání bytových prostorů pro sociálně vyloučené občany. Cílové skupiny v rámci tohoto dotačního programu byly osoby přespávající na ulici, osoby bez přístřeší, osoby po návratu z vězení a imigranti. Pokud bychom 90% dotaci na takovýto projekt přijali, nemohli bychom odmítnout žádosti výše uvedených skupin o ubytování. Nejsme rasisti či xenofobové, ale máme malé děti a budeme velice rádi, když takovéto skupiny lidí v naší obci nebudou. Dalo nám dost práce ostatní zastupitele přesvědčit o nevýhodnosti takového projektu a jsem velice rád, že k jeho realizaci nedošlo. Je zvláštní, že když jsme přišli s tím, že by z obecní školy mohl být nový obecní úřad s poštou, knihovnou a možná i lékařskou ambulancí, panu starostovi se do toho nechtělo a prosazoval různé způsoby přestavby na bydlení. Jsme velice rádi, že v současné době máme hotovou studii na rekonstrukci obecní školy a prostoru kolem ní. Průběh přípravných prací na rekonstrukci národní školy je typickým příkladem práce naší koalice. Poté co pan starosta odmítal rekonstrukci národní školy a naše nápady mu připadaly hloupé, se chvilku počká a pak se přijde  s nápadem, který se děsně podobá tomu našemu. Na první jednání s projektanty jsme pozváni. Dohodneme se, že nám představí studii a my se k tomu vyjádříme. Místo další schůzky s projektanty dostaneme pouze přeposlaný email od pana starosty, v kterém si pan Dědeček domlouvá termín s projektanty, za našimi zády. Když napíšeme, kdy můžeme, již nám nikdo neodpoví. Setkání se tedy udělá bez nás a pak se vše prezentuje jen jako úspěch koalice ...

Sběrné místo navrhujeme 4 roky

Obdobná situace je i se sběrným místem, také jsme ho prosazovali a pan starosta byl hlavní osobou, která se proti tomu postavila! S možností získat na sběrné místo dotaci ve výši 85 % a možnost pořídit i štěpkovač jsme přišli před 4 roky. V souvislosti s výběrem místa pro sběrný dvůr jsme se museli obrátit na krajský úřad středočeského kraje, aby nám pomohl v ochraně lokality mokřad, kterou koalice prosazovala pro stavbu sběrného místa. Podařilo se vyjednat, že místo pro stavbu sběrného místa může být vedle zemědělského areálu. Jediné co musíme udělat je změnit územní plán obce. I přes to, že o změně územního plánu už hovoříme skoro dva roky, tak se koalici do jeho změny nechce. Koalice tak přišla s novým plánem postavit sběrné místo u polní cesty směrem k Benátecké Vrutici, vedle uskladněné zeminy. Toto místo je již ve volné přírodě a je zbytečné srnky a zajíce co se v této lokalitě pohybují rušit provozem sběrného místa. Naopak prostor vedle zemědělského družstva dnes sloužící jako skládka hnoje by sběrné místo mohlo tuto lokalitu pouze vylepšit.

Špinění OPOZICE na oficiálním webu i oficiálním mailem obce

Velmi smutné je jak hluboko koalice sáhla, když se do informací o tom co POUZE koalice za posledních 6 měsíců dělala, dostala lživá kritika opozičních zastupitelů, která rozhodně nepatří do oficiálního informačního systému obce. Koaliční zastupitelé obzvlášť tristním způsobem tímto zneužívají důvěru občanů obce v poskytnutí soukromých emailových adres pro obdržení obecních informací a  prezentovali zde své politické postoje a kritiku na nás. Chápeme, že koaličním zastupitelům velmi vadíme a obzvlášť tyto webové stránky, protože nám dávají možnost jak nejen našim voličům, ale všem, kteří o to stojí sdělit pravdu i náš postoj a naše názory k dění v obci. Podstatný rozdíl je v tom, že mi toto děláme na soukromých webových stránkách a nikoliv na obecních stránkách, které mají sloužit jako neutrální zdroj informací, za které si vy daňoví poplatníci platíte.

ZÁMĚRNÉ LŽI:

Níže bych se rád vyjádřil k několika nepravdám až záměrným lžím, které jsou o mě v informačním článku pro občany uvedeny. 

Autobusový spoj

Ohledně autobusového spojení je pravda, že jsem se přes neustálé tvrzení pana starosty a několika koaličních zastupitelů o nemožnosti s autobusovým spojením něco udělat, pustil do snahy přidat autobusová spojení do Staré Lysé. Před cca dvěma roky se mi podařilo dojednat přidání autobusového spojení v dopoledních hodinách s příslibem, že v odpoledních hodinách kolem půl třetí bude přidán jeden spoj, ale až po opravě nadjezdu. Vzhledem k tomu, že se změnila koncepce linky 431 a to zejména z pohledu obsluhy tohoto pouze jedním menším autobusem, nebyl odpolední spoj přidán. Nová koncepce nebyla s obcí konzultována, nicméně se mi na poslední chvíli, co jsem dostal informaci o novém jízdním řádu, podařilo dojednat alespoň aby, odpolední školní autobus zajížděl až ke škole. Také jsem se s krajským organizátorem integrované dopravy (IDSK) dohodl, že se pokusíme najít cestu jak přidat slíbený odpolední autobus. Problém je v tom, že linku 431 obsluhuje jen jeden autobus a v čase co jsme měli slíbeno přidání spoje, byl enormní zájem o spoj do Byšiček, které obsluhuje stejný autobus. Domluvili jsme se, že dopravce na jaře 2020 udělá průzkum vytíženosti autobusu, na jehož základě zkusíme vylepšit současný stav. Určitě bude možné spoj kolem třetí hodiny, který dnes jezdí jen do Byšiček prodloužit až do Staré Lysé. Bohužel na jaře 2020 přišla první vlna korona viru spojená s uzavření škol a výraznějším přechodem na mobilní práci. Vytíženost autobusových spojů pořád neodpovídá normálnímu stavu, a tudíž nedošlo k průzkumu vytíženosti autobusů ani úpravě jízdního řádu. Až současná krize pomine, udělá se průzkum vytíženosti autobusů a pokusím se odpolední autobus přidat. Pro mě osobně je zarážející, že toto jsme probírali na zastupitelstvu. Email s tím, že proběhne průzkum linky 431 a IDSK se pokusí odpolední spoj přidat, dostali všichni zastupitelé. To že současná situace kolem korona viru ovlivnila dopravu a nemá tedy cenu teď dělat změny, když nelze vyhodnotit obsazenost autobusů, je snad všem jasné. Buď koaliční zastupitelé podepsaní pod zveřejněným příspěvkem na obecních stránkách mají špatnou a krátkou paměť, nebo jen hledali nějakou záminku jak mě veřejně pomluvit. Koaliční zastupitelé by se v informacích pro občany měli takovýmto záměrným dezinformací vyvarovat!

Odtok srážkové vody od hřbitova a Srnčáku

Další lež, či záměrné zkreslování informací je i ohledně situace s odtokem vody z pole u hřbitova. Již v minulém volebním období jsem se snažil prosadit řešení situace s přívalovými dešti v lokalitě Srnčáku, kde při větších deští dochází k odtoku velkého množství vody až k prostoru místního obchodu. Pro řešení tohoto problému jsem prosazoval vypracování studie, která bude hodnotit množství spadané vody v dané lokalitě versus kapacita zachycovaného prostoru v bývalém lomu u Srnčáku. Dále bude řešit krajinou úpravu prostoru nad Srnčákem, aby se minimalizovalo splavování ornice. Pan starosta takovéto řešení odmítal a nic o odborné studii slyšet nechtěl, prý bude stačit, když přes cestu uděláme příkop a svedeme to do Srnčáku jako vždy. Jsem rád, že se podařilo prosadit studii a připravujeme odborné řešení!

Obdobnou situaci jsem se snažil prosadit i pro oblast kolem hřbitova, kde je situace mnohdy dost nepříjemná pro lidi, které v této lokalitě bydlí. Odbornou studii se mi podařilo prosadit a výsledky hovoří jasně. Prostor obecního sadu představuje dostatečný prostor pro zachycení přívalových dešťových vln. Drobný problém by mohl nastat s přívalovými dešti stoletými a většími, pro tyto případy by bylo vhodné udělat několik drobných opatření v místě, kde voda stéká. Pole u hřbitova je obecní a tudíž nevidím problém, proč tam neudělat některá jednoduchá opatření, která mohou přinést velké přínosy. Dříve se rozhodně pole neoralo až k cestě, ale zůstal tam remízkový příkop, který část vody zachytil. Taktéž vytvoření zeleně či alespoň zelených pásů, výrazným způsobem zpomalí rychlost stékající vody a tím zamezí unášení horniny. Osobně vůbec nevidím problém, proč by se do dolní části tohoto pole nemohl rozšířit přilehlý sad. Celá relativně malá lokalita lze za rozumné finanční prostředky krásně předělat, čímž by se dal celý problém jednou pro vždy vyřešit a navíc by se rozšířila i krásná lokalita současného sadu.

Zde bych chtěl podotknout, že hlavním motivem výše uvedeného řešení je zadržet vodu v krajině. Při současných problémech s opakujícím se suchem je tento způsob řešení výrazně lepší než za mnohem vyšší náklady hledat způsob odvedení vody domnělým korytem do Mlynařice, na které se velmi obtížně bude shánět povolení od vodoprávního úřadu a povodí Labe.

Pozorný čtenář se zamyslí nad některými informacemi, které zastupitelé uvádějí v propagačním letáku. Například informace o tom, že prosazuji řešení, které způsobí vznik kaliště v současném sadu je úplně nesmyslná. Stejným způsobem by se dalo argumentovat i proti řešení s odtokovým korytem. Spláchne-li se část ornice do koryta, koryto se rychle zanese a může dojít k rozlití vody do okolních parcel, které jsou kolem koryta. Taktéž voda do koryta sama nenateče, takže bude nutné udělat stejná opatření, jako při variantě se zasakováním vody v sadu, jinak se voda bude valit přes přilehlé domy. Je tedy jasné, že jediná možná a správná varianta je udělat opatření v místě vzniku problému, které potvrzuje i odborná studie.

Rád bych se ještě vyjádřil k informaci o historickém vodním korytu, které odvádělo vodu do Mlynařice. Jedná se o pozemek 441/127, který je vedený jako umělé vodní koryto. Z historických map (dostupné i veřejně na internetu) např. z roku 1963 je zřejmé, že výše uvedený pozemek nekončí v Mlynařici stejně jako v dnešní podobě a končí v "jezeře" hned za budovou hasičské zbrojnice. Pozemek je od Mlynařice oddělen pozemkem 441/123, který tvoří historickou cestu na pole. Z těchto údajů je patrné, že nikdy tedy neexistovalo žádné historické právo odvádět vodu do Mlynařice maximálně do "jezera" za hasičárnou, které jak všichni vědí je cca 2 metry nad úrovní terénu. Ze stejných map je také patrné, že domy v dané lokalitě vznikaly výrazně později než ty, které leží u domnělého koryta. Z toho plyne, že nedává smysl stavět vodní koryto a odvádět vodu z prostoru hřbitova do Mlynařice, když se mohla rozlévat na pole. Jak na současných tak i na historických mapách je z vrstevnic patrné, že pozemek 441/127 je výše než okolní pole a voda by z něj netekla do Mlynaři ale spíše na pole. Navíc je velmi diskutabilní výškové převýšení domnělého koryta mezi lokalitou u hřbitova a Mlynařicí, které je kolem 1.5 m. Při vzdálenosti jaké je od hřbitova do Mlynařice, je mnohem pravděpodobnější, že pro odtok vody bude spád nedostatečný, celé koryto bude nefunkční a po deštích v něm voda bude pouze stát, v horším případě zahnívat. Mě osobně přijde mnohem logičtější, že pozemek 441/127 vznikl jako ochranné pásmo mezi zástavbou domů a polem. Jednak není možné pole obdělávat až k plotu zahrad, které tam po první světové válce vznikly a navíc do tohoto pozemku měly všechny domy svedené odpady, než byly nahrazeny jímkami v pozdější době.

Také bych doplnil informaci ohledně údajně nepovoleného využívání pozemku 441/127. V roce 1974 vznikly na poli za pozemkem 441/127 vrty, které měli sloužit jako hydraulická clona a ochránit tak spodní vody proti kontaminaci ropnými látkami, které sovětští vojáci vypouštěli do Mlynařice. Pozemek mezi vrty (takové ty zelené boudy) se přestal obdělávat, protože byl příliš úzký. Když moji prarodiče v roce 1981 koupili dům ČP 134, projevilo tehdejší JZD snahu o to, aby si prarodiče pozemek pronajali a hlavně vyčistili. Smlouvy o pronájmu jsou postaveny na pozemek sousedící s pozemkem ČP 134, při oplocování se tedy oplotila i část obecního pruhu, jehož existenci tenkrát nikdo neřešil. Stejná situace byla i u sousedních domů. My jsme pozemek nabyli již takto oplocený. Přijde mi trochu hloupé někoho pomlouvat, že si zabral kus obecní plochy, zvláště když už jsem to zastupitelům jednou vysvětloval. Obec se snaží všem občanům, u kterých se zjistí nesoulad s hranicemi pozemku vyjít vstříc a pozemek jim odprodat. Bohužel Ti občané, kteří nejsou členy, podporovateli nebo neutrální ke koalici mají smůlu. Tuto situaci považuji za naschvál a šikanu ze strany vedení obce.

Výsměch z hasičárny občanům obce dodržujícím vládní opatření

Ještě bychom společně krátce reagovali na závěr informačního letáku koalice, ve kterém koalici mrzí, že nevidíme pracovní nasazení pana starosty pro obec a to jak obci dává srdce a svůj volný čas (možná, ten kdo tuto reklamu na koalici psal, započítal do pracovního nasazení panu starostovi, Curychovi a dalším vyvoleným občanům, časté večerní hodiny strávené popíjením během celého nouzového stavu v obcí draze vytápěné budově - hasičárně, samozřejmě potají a za kartonem poctivě zalepeným oknem). Naši pravidelní čtenáři ví, že na nekompetentní až amatérský způsob "práce", arogantní chování a nedůstojné vystupování současného starosty Vančíka máme svůj vyhraněný názor, který jsme si bohužel utvořili z vlastní zkušenosti. Proto si myslíme, že naše obec si v dalším funkčním období zaslouží slušného, důstojného a vzdělaného starostu, který bude dělat opravdu dobrou práci pro obec i dobré jméno naší obci. 

Pokud jste dočetli až sem, máte náš obdiv :-), mějte hezké pondělí.

Jan Hromáko a Marek Švitorka, Vaši opoziční zastupitelé obce