Přihlášky do MŠ Zitinka ve Staré Lysé

04.05.2021

Vážení spoluobčané, 

informujeme vás, že do 16. 5. bude probíhat zápis dětí do naší mateřské školky. Všechny informace naleznete na webových stránkách školky www.mszitinka.cz  Za nás bychom rádi přidali pár informací a jedno doporučení v závěru.

Naši pravidelní čtenáři jistě znají náš postoj k mateřské školce. Její stavbu jsme iniciovali. Bohužel se nám přes veškeré úsilí nepodařilo prosadit stavbu novou. Tak se základě staré projektové dokumentace uzpůsobené tehdejším požadavkům postavila jenom jednotřídka ... nyní vidíme, že se naplnila naše tvrzení, připomínky i obavy.

Poté co jsme prosazovali stavbu školky, došlo u nás v obci ke klasické situaci. Nejdříve, to bylo zbytečné a když starosta pochopil, že by mu to mohlo ve volbách prospět, začal ji také prosazovat. Nakonec jsme to byli my, kdo prý mu hází klacky pod nohy ... to když jsme to chtěli udělat pořádně! Každý z vás si na to může udělat vlastní názor. Nezpochybnitelný je fakt, že když jsme přišli s požadavkem na stavbu školky, přišli jsme i s požadavkem na přehodnocení současného projektu na školku. Projekt podle kterého se školka stavěla, pocházel z roku 2009 a je dost pravděpodobné, že vycházel z ještě starších podkladů. V tomto roce naše obec neměla ani 500 obyvatel a možná v té době kapacita školky na 20 dětí mohla stačit. Dnes má naše obec bezmála 800 občanů a bohužel se ukazuje, že školka pro 20 dětí nestačí ... a stačit nebude!

Další věc, na kterou jsme důrazně na jednání ZO upozorňovali, je to, abychom při otvírání školku alespoň hned nenaplnili dětmi z okolních vesnic, ať si necháme místo pro naše děti, které nastoupí v dalších letech. Toto se také nestalo. Školka se naplnila dětmi z okolních vesnic a ještě více tak zkomplikovala problém s nízkou kapacitou dětí v naší školce. Pro nás je dost zarážející, že hned druhý rok po otevření školky se dvě děti ze Staré Lysé do školky z kapacitních důvodů nedostaly. 

Vnímáme to jako manažerské selhání při plánování školky ze strany pana starosty, za které nicméně dostal (kamarády z koalice odhlasovanou) vyplacenou mimořádnou odměnu cca 25 tisíc Kč za mimořádný přínos pro obec Stará Lysá :-(

Dle informací z webových stránek mateřské školy je předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2021/22 pouze 2. Rok před tím byla volná kapacita 4 děti. Minulý rok se již dvě místní tříleté děti nedostaly do naší školky a obec tak nesplnila svojí zákonnou povinnost zajistit místa pro tříleté předškoláky. Když letos podají žádost o přijetí do MŠ ty dvě děti, které se nedostaly (v září jim budou již 4 roky) nezbude ve školce žádné místo pro tříleté děti. Obec Stará Lysá tak opět nesplní svojí zákonnou povinnost zajistit místa pro předškolní vzdělávání dětí starších 3 let. Obec Stará Lysá by měla s okolními obcemi uzavřít smlouvu o spádových oblastech mateřských škol a zajistit tak přijetí dětí do školek v okolních obcích. Bohužel problém s nedostatečnou kapacitou má i řada okolních obcí a není divu, že žádná obec nechce takovouto smlouvu podepsat.

Závěrem bychom chtěli všem rodičům, kteří plánují umístit své dítě do školky ve Staré Lysé, aby na to nespoléhali a podali si zároveň přihlášky i do okolních školek (čím více tím lépe). Okolní školky nemají povinnost brát děti ze Staré Lysé, je však možné, že souhrou náhod se vaše dítě např. na odvolání do některé školky v okolí dostane. Všem rodičům, kteří potřebují umístit své dítě do mateřské školy, držíme palce. 

Nám nezbývá než se snažit prosazovat projekt přestavby s přístavbou druhé třídy naší školky ve Staré Lysé, na což koalice nijak po naší připomínce na ZO nereflektovala. Ale věříme, že jednou s tím přijdou ... jako se senzační věcí, kterou vymysleli :-)

Jan Hromádko a Marek Švitorka