Přepočet hlasů na mandáty

22.09.2022

Víte, co je vlastně sdružení nezávislých kandidátů v komunálních volbách?

Vzhledem k tomu, že se o víkendu rozhodne o správě obce na další 4 roky, rádi bychom vám v tomto příspěvku objasnili význam "sdružení nezávislých kandidátů v komunálních volbách" a princip přepočtu vašich hlasů ve volbách na jednotlivé zastupitele.

Pro místní volby v roce 2022 jsou v naší obci čtyři sdružení nezávislých kandidátů po sedmi kandidátech. Na první pohled se může zdát, že každý kandidát z jednotlivých sdružení se uchází o místo v obecním zastupitelstvu nezávisle a sám za sebe. 

Tzn. zdá se, že by mandát mohli získat ti, kteří obdrží od vás nejvíce hlasů ...
Skutečnost je však jiná!!!

Hlasy jednotlivých kandidátů v daném sdružení nezávislých kandidátů se sčítají dohromady. Voličské hlasy se poté přepočtou na jednotlivé mandáty, právě podle celkového počtu hlasů připadajících na jednotlivá sdružení. V jednotlivých sdruženích se mandáty přidělí kandidátům podle pořadového čísla na kandidátkách. Ve své podstatě se sdružení nezávislých kandidátů chová jako politická strana. Existuje možnost, že níže postavený kandidát, přeskočí pořadí na kandidátce, musí však získat o 10 % hlasů více než je průměr své kandidátky. V komunálních volbách se toto často neděje!

Při takto postaveném přepočítávání hlasů se lehce může stát, že se zastupitelem obce stane i kandidát, který získá relativně malý počet vlastních hlasů, právě proto, že je na prvním místě kandidátky. Pořadí kandidátů na jednotlivých kandidátkách si stanovuje samo sdružení nezávislých kandidátů. Určování pořadí na kandidátkách tak představuje určitou možnost jak do zastupitelstva dostat i méně populární lidi, pouze tím, že jsou na prvních místech kandidátky.

Zjednodušeně lze říci, že v takto nastaveném volebním systému níže postavení kandidáti získávají hlasy pro první dva až tři kandidáty daného sdružení. Pokud Vám je třeba lídr kandidátky nesympatický, ale chcete hlasovat pro kandidáta, který je na jeho kandidátce, např. na šestém místě, váš hlas nejvíce přispěje hlavně lídrovi dané kandidátky. Proto při vybírání jednotlivých kandidátů, dávejte velký pozor, kdo je lídrem dané kandidátky tak, abyste náhodou nepodpořili někoho koho, ani nechcete.

Pořadí na naší kandidátce jsme demokraticky stanovili podle časových možností jednotlivých kandidátů podílet se, po případném zvolení, na chodu naší obce. Pokud sympatizujete s našimi názory a chcete nás nejvíce podpořit, využijte ve volbách možnost hlasování jedním křížkem u celé naší kandidátky. Všechny vaše dílčí hlasy pak připadnou našemu sdružení a máme poté větší šanci získat větší počet zastupitelů a lépe tak prosadit naše názory a vize.

Všem přejeme šťastnou volbu ve víkendových komunálních volbách.

JH a MŠ