Přepočet hlasů na mandáty

21.09.2018

Víte, jak se přepočítávají vaše hlasy na jednotlivé mandáty?

Pravděpodobně všichni víte, jakým způsobem se hlasuje v komunálních volbách. Pro jistotu krátce shrnu tři možnosti hlasování. Každý volič má tolik hlasů, jako je volený počet zastupitelů, v našem případě sedm. První možnost je, že se zaškrtne pouze jedna volená strana nebo sdružení, v tomto případě prvních 7 kandidátů na volebním lístku dostane hlas. Druhá možnost je, že vyberete až 7 kandidátů napříč stranami, v tomto případě dostane hlas vámi vybraných 7 kandidátů. Poslední možnost je kombinace předchozích možností tj., zaškrtnete stranu a poté si vyberete ještě další kandidáty z jiných stran, v tomto případě dostane hlas vámi vybraný kandidáti a poté kandidáti na zvolené straně od prvního místa do místa, jež celkově odpovídá 7 hlasům.

Přepočet hlasů na mandáty, tedy jednotlivé zastupitele je mnohem složitější. Rozhodujícím faktorem je celkový počet hlasů, které získá jednotlivé sdružení. Hlasy jednotlivých kandidátů za jednotlivá sdružení se sečtou. Poté se celkové hlasy jednotlivých sdružení dělí čísly 1,2 až 7. Tato čísla se poté seřadí od nejvyššího po nejnižší. Mandáty poté připadnou prvním 7 číslům. Takto se mandáty rozdělí mezi jednotlivá sdružení. Jednotlivým kandidátům z dílčích sdružení se mandáty rozdělí podle pořadového čísla, které mají na kandidátce. Kandidát, který dostane o 10 % více hlasů, než je průměr hlasů jednotlivého sdružení, přeskočí na první místo kandidátky. Přeskakování kandidátů v komunálních volbách však nebývá tak časté, jako v ostatních druzích voleb.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že i když se jedná o sdružení nezávislých kandidátů, chová se toto sdružení jako politická strana. Všichni kandidáti sbírají hlasy pro stranu a poté získá mandát kandidát, který je na prvním místě. Pokud tedy budete volit kandidáty na vyšších pozicích jednotlivých sdružení, nejdříve volíte lídra kandidátky. Je tak tedy možné, že i když první kandidát ze sdružení bude mít nejnižší počet hlasů a sdružení získá jen jeden mandát, připadne tento mandát právě tomuto prvnímu kandidátovi. Stejně tak, pokud souhlasíte s názory některého sdružení a nelíbí se Vám některý kandidát tohoto sdružení a dáte hlas kandidátovi z jiného sdružení, připadne Váš dílčí hlas jinému sdružení. Po sečtení to pak může způsobit, že Vaše preferované sdružení nemusí dostat dostatečný počet mandátů.

Podívám-li se na kandidátní listiny do našich místních voleb, je patrné, že u nás kandidují 4 sdružení nezávislých kandidátů. Z názvu uskupení plyne, že sdružení nezávislých kandidátů 1 - 3 muselo při sestavování kandidátek společně postupovat. V podstatě se jedná o zastánce současného vedení obce, kteří se šikovně rozdělili na tři kandidátky, tak aby to vypadalo lépe a volič měl pocit, že si může vybrat nové zastupitele. Bohužel na prvních místech kandidátek, jsou lidé, kteří již několikrát jasně prokázali loajalitu současnému starostovi a je jasné, pokud lidé z těchto třech kandidátek budou mít většinu zastupitelů, zvolí současného starostu a místostarostu. Současná situace, kde všichni zastupitelé loajálně hlasují se starostou, bez toho, aby kolikrát věděli, o čem se hlasuje, je pro nás nepřijatelná. Stejně tak, je pro nás nepřijatelná neznalost základních práv a povinností starosty vůči obecním zákonům, hospodaření obce a různým předpisům. Proto jsme se snažili postavit kandidátku ze schopných lidí, kteří se snaží vyznat se v obecních zákonech, jsou schopni efektivně hospodařit a považují práci pro obec jako služby spoluobčanům.

Naše sdružení nezávislých kandidátů využilo možnost mít až 9 kandidátů a to proto, že chápeme, že Vám někteří naši kandidáti mohou přijít nesympatický. V tomto případě můžete vybírat 7 kandidátů z našich 9, bez toho aby to našemu uskupení uškodilo. Taktéž podle názvu sdružení Nezávislí kandidáti Staré Lysé a Čihadel jasně plyne, že chceme zastoupení občanů Čihadel v obecním zastupitelstvu. Proto jsou na naší kandidátce tři zástupci Čihadel.

Závěrem bychom chtěli říci, pokud vidíte, že by se v naší obci dalo něco zlepšit, že není vše v pořádku a je mnoho co by se dalo udělat, volte prosím změnu k zodpovědnému vedené obce.