Překvapující navýšení platu starosty

17.02.2020

Doplnění z 20.2. - na žádost našeho čtenáře (pana starosty) doplňujeme, že níže se jedná o částky v hrubých příjmech. Přišlo nám to logické, vždy se odměny uvádějí v hrubém i viz tabulka odměn v pdf níže. Dále nás informoval o tom, že je rád, že mu děláme reklamu. Jeho radost z našich článků nás samozřejmě těší.


Jen aby nezůstalo bez povšimnutí v kontextu zítřejšího dalšího zastupitelstva obce ... jedním z důležitých bodů (alespoň pro pana starostu Vančíka) byl na tom minulém zastupitelstvu konaném 22.1. bod, ve kterém si navrhoval vyšší plat. A kamarádi / koalice mu ho samozřejmě odhlasovali, nově tedy bere 27.500,- Kč měsíčně za tento "vedlejšák"!

Vlastně se to "podalo" jako nařízení, ale to je nutné jen pro uvolněné starosty, tedy starosty na plný úvazek, jinak pro starosty na částečný úvazek a další neuvolněné zastupitele se jedná pouze o úpravu spodní a horní možné výše odměny. Neuvolněný starosta obce naší velikosti (do 1000 obyvatel) může dostávat od 16.225,- do 32.451,-Kč. Touto novelizací nařízení vlády č.318/2017 (viz ke stažení níže) dochází k pouhé možnosti nárůstů platů obecních zastupitelů od 1. ledna 2020 o 10 %. Této změny starosta podporovaný koalicí okamžitě využil k navýšení svého platu. Poté co byl dotázán Petrem Vojtěchem kolik si tedy navrhuje. Starosta Vančík prohlásil: " Já bych si teda navrhoval to maximum ..." poté co jsme oponovali a diskutovali, opravil svůj návrh na současných 25 tis. Kč + 10 %.

Jak opoziční zastupitelé jsme hlasovali proti. Nesouhlasíme z těchto důvodů:

Dohoda z ustanovující schůze neplatí?

1) Na naši první Ustanovující schůzi se vedly dlouhé diskuze o platech, kdy se pan starosta Vančík dožadoval alespoň 25.000,- "jinak to prý dělat nebude". Pan místostarosta Vaněk tomu šel naproti a svůj plat ponížil, aby mu to kompenzoval. Každopádně poté padla jasná dohoda, že nastavené odměny jsou fixní na celé 4 roky a nebudeme je nijak v budoucnu navyšovat! Proto jsme se zeptali koalice, proč dohoda neplatí? Odvětili: "změnili jsme názor"!

2) Upřímně nevěříme pracovnímu nasazení pana starosty. Současná výše jeho měsíčního platu dosahuje 27.500,- Kč měsíčně, což odpovídá více jak 50 % pracovního úvazku starosty na plný úvazek. Jsme toho názoru, že když člověk pracuje v jednom zaměstnání přibližně 8,5 hodiny denně, pracovat dalších skoro 4,5 hodiny pro obec je v dlouhodobém měřítku nemožné. A pokud ano je odpracovaný výsledek a kvalita tristní.

3) Argument, že starostovi prý narostla práce nebereme. Věděl co práce starosty obnáší a o post usiloval. Ve velké míře se na práci nově podílí další zastupitelé i dvě administrativní zaměstnankyně obce na plný úvazek. Administraci dotací a další úkony platíme dotačním firmám.


Přijďte se zítra tj. v úterý 18.2. od 18 hodin podívat do hasičárny na další veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Marek Švitorka a Jan Hromádko