Přehled úklidů obce

10.01.2019

Přehled úklidů obce Stará Lysá a okolí za rok 2018

  • Černá skládka ( jaro 2018, cesta na Benátky n.J.) - 1 nákladní auto, provedl SDH Stará Lysá
  • Černá skládka (celkem 6x od června do prosince 2018, cesta na Benátky n. J), cca 4 nákladní auta (nábytek, suť, komunální odpad, pneu...) provedl P. Votroubek a M. Bartoníček
  • Akce Ukliď Česko 2x ( 1. jaro 2018), 1 nákladní auto, org. Z. Malá, (2. Podzim 2018), 1 nákladní auto, org. P. Votroubek.
  • Velký úklid obec a okolí ( podzim 2018), 27 pytlů odpadu, org. P. Votroubek
  • Samostatný průběžný úklid obec a okolí, 22 ks pneumatik, nábytek, kov, komunální odpad - 214 pytlů, kromě toho 150 litrů vyjetého oleje v kanystrech (P. Votorubek)

Tímto bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili veškerého úklidu. Prosím vedení obce o další podporu při úklidu (nejen) v roce 2019.

Pavel Votroubek