Ing. Jan Hromádko, Ph.D.

14.10.2018

Jan Hromádko - 38 let

Nejdříve bych rád uvedl pár osobních informací pro lidi, kteří mě příliš neznají. Ve Staré Lysé žiji již déle než 35 let a v současné době zde společně s manželkou vychováváme dvě malé děti. Bydlíme ještě v ne zcela dodělaném dvougeneračním domu vedle požární zbrojnice. Máme rádi zvířata a vše živé, proto máme dva psi, kočku, morčata, slepice, rybičky atd. Jsem rád, že svoje děti mohu vychovávat na vesnici v blízkosti přírody.

Krátce bych zmínil svá zaměstnání a vzdělání. V roce 2007 jsem úspěšně ukončil doktorské studium se zaměřením na kvalitu provozu motorových vozidel a to zejména z pohledu produkce škodlivých emisí. Předtím jsem vystudoval magisterský studijní obor Silniční a městská automobilová doprava. Oba studijní obory jsem vystudoval na České zemědělské univerzitě v Praze.

Na téže univerzitě jsem v roce 2007 začal pracovat jako odborný asistent s vědeckým a pedagogickým zaměřením na problematiku provozu spalovacích motorů a alternativních pohonů. Během svého zaměstnání jsem k vyučovaným předmětům napsal dvě odborné knížky (Spalovací motory a Speciální spalovací motory a alternativní pohony), které v současné době slouží jako podklad k výuce na většině technických škol zabývajících se automobilovou dopravu ve všech úrovních, tj. od středních technických škol, přes vyšší odborné školy až po vysoké školy či univerzity. Vzhledem k celospolečenskému úpadku všech forem veřejného vzdělávání jsem se rozhodl změnit zaměstnání a v roce 2016 jsem nastoupil do společnosti Škoda-auto a.s., kde pracuji v emisní laboratoři, jako vývojový pracovník měření emisí v reálných podmínkách provozu.

Před čtyřmi roky jsem kandidoval do obecního zastupitelstva, kam jsem byl i zvolen. Mojí snahou bylo přispět k rozvoji obce ve všech možných směrech. Předpokládal jsem, že bych zde mohl využít znalosti a zkušenosti ze zaměstnání, kde nedílnou součástí pracovníka vysoké školy je nutnost podávat žádosti o dotace, sám si je administrovat a řídit. K mému velkému překvapení o to žádný zájem nebyl. Hlavní snahou při jednání obecního zastupitelstva bylo vše si co nejrychleji odhlasovat a jít na pivo. Jsem velice rád, že se takovéto jednání obecního zastupitelstva řadě lidí nelíbí, začali na něj chodit, snaží se aktivně něco změnit a přinutit zastupitele pracovat.

Do zastupitelstva obce jsem se rozhodl znovu kandidovat, protože si myslím, že je nejvyšší čas situaci změnit. Zastupitelé spolu se starostou obce by měli svoji funkci brát jako poslání a způsob, jak pro občany obce něco udělat a ne jako způsob, jak co nejlehčeji přijít k penězům. Tvrzení o nejlepších "vedlejšácích" se mi plně protiví. Taktéž je pro mě nepřijatelný současný stav, kdy se vykládá maximální snaha na utajování informací, trvale se odmítá možnost nahrávání a zveřejňování jednání obecního zastupitelstva, nezveřejňují se informace o probíhajících výběrových řízeních atd. Rozhodně také chybí plán rozvoje obce. Myslím si, že by bylo vhodné, po delší diskusi s občany, vypracovat seznam věcí, které je potřeba udělat, přiřadit jim priority a hlavně ho realizovat. Na řadu věcí by bylo možné čerpat dotace, což je další věc, kterou bych chtěl změnit a to je mnohem větší snaha při získávání dotací. Oproti jiným obcím se u nás velmi málo využívají dotace a je velká škoda, že žádosti o dotace skoro vůbec nepodáváme, i když v dnešní době řada firem žádosti o dotace vypracovává zdarma.

Dále bych rád uvedl odpověď na otázku, kterou si prý pokládá řada lidí a to je proč to dělám, proč kandiduji a proč jsme založili webové stránky staralysaprovsechny.cz. Odpověď je jednoduchá, rád bych lidem otevřel oči a ukázal jim i jiný pohled na vedení obce. Dokud jsem nebyl zastupitelem, myslel jsem si, že vše funguje tak, jak má. Bohužel poté co jsem se jím stal, zjistil jsem, že řada věcí nefunguje. Nechci po nikom, aby s mými názory jen hloupě souhlasil. Myslím si, že většina lidí v naší obci je dostatečně rozumná, aby si na věc udělala svůj názor. Touto cestou se jen snažím lidem dát možnost, jak získat i jiné informace než ty, které se šíří obcí formou slušně řečeno pomluv. Nejlepší by bylo, kdyby každý občan obce někdy přišel na jednání obecního zastupitelstva a viděl, jak se zvolení zastupitelé chovají. Chápu, že toto je pro spoustu lidí časově náročné, proto budu prosazovat výše uvedené nahrávání a zveřejňování jednání obecního zastupitelstva. Maximální míra otevřenosti ve všech obecních věcech může velkou měrou přispět ke zlepšení situace v naší obci. Je třeba si uvědomit, že zastupitelé rozhodují o našich penězích, o majetku naší obce, tedy nás všech, proto musí být vše veřejné. Vysoká míra veřejnosti všech jednání je nejlepším nástrojem kontroly obce a naopak, jakékoli utajování informací je důvodem pro podezření ze špinavostí.

Závěrem bych rád všem popřál krásný zbytek prázdninového a dovolenkového období.