Ing. Jaroslav Vendl

10.10.2018

Jaroslav Vendl, 62 let, ženatý, obyvatel Čihadel 7, dvě dospělé děti.

Dobrý den, rád bych se představil svým spoluobčanům z Čihadel i Staré Lysé.

Narodil Jsem se v Praze, kde jsem též vystudoval Gymnázium a poté vysokou školu ČVUT, fakultu elektrotechnickou. Po absolvování roční vojenské služby jsem pracoval jako technik ve výpočetním centru vysokých škol - OVC v Zikově ulici. Po roce 1989 jsem nastoupil dráhu soukromníka, na které jsem dodnes. Mou činností je výpočetní a kancelářská technika, její instalace a opravy.

Během svého života jsme s manželkou Vandou vychovali syna a dceru. Obě děti mají již své vlastní rodiny.

Do Čihadel jsme se přistěhovali v roce 2001, protože nás život v Praze plně neuspokojoval. Venkov jsme brali jako klidnější alternativu našeho života, s čistším životním prostředím a užšími vazbami k sousedům.

Proč vlastně kandiduji - osobně si myslím, že je na Čihadlech opravdu krásně, chtěl bych proto, aby lidé v naší obci byli lépe informováni o dění, a aby se i více zapojili do života obce. S tím souvisí i více plnit přání a naslouchat názoru našich spoluobčanů.

Jaroslav Vendl