Jakub Lejnar

12.10.2018

Jakub Lejnar - 29 let, zástupce za Čihadla.

Vážení spoluobčané,

i já bych se tímto chtěl představit. Mé jméno je Jakub Lejnar, je mi 29 let a letos jsem se oženil. Pocházím z Prahy - Žižkova, kde jsem celý svůj život vyrůstal. Narodil jsem se rodičům, kteří se přistěhovali z vesnice do města. Po dokončení povinné školní docházky jsem nastoupil na střední průmyslovou školu stavební. Tento obor mě přitahoval z důvodu, že něco na tom světě budujete a zůstane po Vás nějaké dílo a s tímto přístupem bych chtěl pracovat jako zastupitel naší obce. Po dokončení studia střední školy jsem nastoupil na vysokou školu, ale tíhl jsem spíš k praxi, a proto jsem ji nedokončil.

Do oblasti stavebnictví jsem tedy nastoupil ihned po ukončení střední odborné školy a pracuji v oboru už 10 let a svými odbornými znalostmi bych rád přispěl k rozvoji obce, aby vzkvétala.

Před 2 lety jsem se s manželkou nastěhoval do vesnice Čihadla, jejíž obyvatele bych chtěl zastupovat. Důvodem bylo, že je tu klidné prostředí, blízkost Prahy a prostory pro chov koní, které má manželka tolik miluje a přála si je mít u domu a tím si splnila svůj sen. Dále tu chováme psa, dvě kočky a pět slepiček.

Kandiduji, jelikož chci obci, kde žiji pomoci s jejím zlepšením infrastruktury, míst pro volnočasové aktivity a komunikace občanů Čihadel se zástupci vedení obce. Nejsem typ člověka, který si na schůzi přijde jen sednout, zvednout ruku a zase odejde domů. Opravdu chci svými nápady přispívat k rozvoji a poslouchat občany a jejich názory. Nejsem dobrý spisovatel, ale spíš bych se chtěl prezentovat svými činy, které za mnou budou vidět...

Co se týče obce a jejího rozvoje, byl bych rád, kdyby bylo možné využít všech možných dostupných prostředků. Nyní jako nezasvěcený vidím následující příležitosti:

  • Rekonstrukci chodníků skrz obcí podél sinice III/3314.
  • Výstavbu vodovodu a kanalizace pro Čihadla a současně pokud bude potřeba rozšíření ČOV.
  • Rekonstrukci dětských hřišť podle platných norem. Dostupnost školky pro občany.
  • Vybudování volnočasového zázemí u Mokřad (multifunkční hřiště, beach volejbal, WC, pytlíky na psí exkrementy atd.).
  • Rekonstrukci zázemí fotbalového areálu.
  • Rekonstrukci komunikací a chodníků v obci.
  • Vybudování cyklostezky mezi Starou Lysou a Čihadly a možné pokračování do Lysé nad Labem
  • Zlepšení a zefektivnění dopravní dostupnosti navazující na vlakové spoje.

Mohl bych pokračovat dál s dalšími myšlenkami, možností ke zlepšení je spousta.

Důležitě ale bude tyto investice s Vámi spoluobčany konzultovat a vyslechnout si i Vaše názory a připomínky.

Budu se těšit na spolupráci, přijďte k volbám je to přeci i Vaše vesnice!

Jakub Lejnar