MUDr. Hana Zástěrová

11.10.2018

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi představit se. Je mi 37 let, pocházím z Prahy, ve Staré Lysé žiji 9 let. Vystudovala jsem gymnázium a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, absolvovala jsem 2005. Moje profesní začátky byly v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, dále jsem zvolila Praktické lékařství, v tomto oboru nyní pracuji. S partnerem Pavlem máme 2 dcery ( 8 a 5 let).

Proč kandiduji do zastupitelstva:

Líbí se mi obce moderně vedené - upravené, čisté, vybavené, spokojené, kde jako by nic nebyl problém. K tomu je zapotřebí také dobré vedení - skupina lidí slušných, poctivých, angažovaných a vzdělaných.

Je nutno mít plán - koncept investic, vyrovnané hospodaření, odborné řešení zakázek, to vše transparentní pro všechny, občané by měli mít možnost podílet se na správě svými podněty a připomínkami.

Je pro mě samozřejmá slušnost, respekt ke druhým, starost a péče o druhé, snaha domluvit se, zodpovědnost k životnímu prostředí v každodenním životě.

Přesto považuji za nutné říci rázné ne - neprůhlednému hospodaření, vedení nekoncepčnímu a nekompetentnímu, porušování zákonů, aroganci, lhostejnosti k osudu obce z dlouhodobého hlediska.

Současné vedení neodpovídá mým představám, proto chci nabídnout svůj čas a úsilí pro zlepšení. Nestačí pouze sedět a stěžovat si nebo čekat, až to udělá někdo jiný. Lhostejnost nevede k dobrému.

Hana Zástěrová