Pozvání na zasedání zastupitelstva ve středu 22.7.2020

21.07.2020

Navzdory prázdninovému času s v naší obci děje dost věcí. Tímto bych ráda upozornila na dlouhodobý záměr některých členů zastupitelstva umístit sběrný dvůr v blízkosti fotbalového hřiště, nedaleko čističky, přesto, že si v minulosti odsouhlasili lokalitu "za Agátou". Dle mého názoru nejde o šťastně vybraný prostor - jedná se o klidnou, zelenou zónu, nedaleko vodních ploch Mokřadu, zajímavý biotop mnoha chráněných živočichů a rostlin, také půvabné místo k procházkám. Chceme se v budoucnu dívat na skládku odpadu v tomto koutku naší obce? Pojďme hledat alternativy pro umístění sběrného dvora, který je jistě potřebný. Věnujte trochu času ve středu 22.7. od 18 hod v hasičárně a přesvědčete se, jak věc řeší Vaši zastupitelé. Případně řekněte svůj názor.

Jaké si to v obci uděláme, takové to budeme mít.

Hana Zástěrová, Pavel Votroubek