Poslední jednání zastupitelstva v tomto složení

25.09.2018

Krátké shrnutí zasedání zastupitelstva konaného 19. 9. 2018

Dne 19. 9. 2018 se konalo poslední zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. Doufám, že v příštím volebním období se sejdeme v jiném (výrazně schopnějším) složení z kandidátů, kteří budou chtít pro obec skutečně pracovat a posunout jí dále než je dnes.

Jednání zastupitelstva probíhalo v osvědčeném postupu, představení bodu a hlasování, kdy nikdo se na nic neptá a všichni jako jeden muž jsou pro.

Zajímavější situace byla až při probírání pronájmu obecního pozemku, kde i přesto, že jsme na minulém zasedání (a za 4 roky by to už mohl vědět) starostu upozorňovali na to, že před každým pronájmem musí být zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce po dobu min 15. dní, opět došlo na schválení pronájmu. Až po mém upozornění jsme hlasování o pronájmu změnili na hlasování o záměru ... 

V diskusi jsem se starosty zeptal, jak probíhá příprava žádosti o dotace na opravu obecních chodníků, kterou na minulém zasedání zmínil s tím, že se jedná o zajímavou možnost, jak pro obec na tuto akci získat dotaci ve výši 85 %. Starosta bohužel uvedl, že pro dotaci potřebujeme mít stavební projekt, který nemáme, a tudíž žádost o dotaci nestihneme podat. Skutečnost, že pro dotace na stavební projekty musíme mít nejdříve stavební projekty a někdy i stavební povolení je předem dostatečně známá a je jen velká škoda, že touto neznalostí přicházíme o možnosti o dotace žádat. 

Vše je způsobeno chybějícím plánem rozvoje obce, kdy nemáme stanoveny priorito toho, co bychom chtěli řešit, nemáme v tomto prioritním pořadí vypracované stavební projekty a nesnažíme se získat na ně dotace. V tomto případě, jako ve většině případů, kdy jsme projednávali dotaci, jsme byli osloveni firmou, která se dotacemi živí a je jejím zájmem abychom podali dotaci. Situace by měla ale vypadat jinak. Obec musí stanovit to, co chce z dotací financovat, musí se v dotačních programech vyznat a aktivně vyhledávat možnosti podání dotace, ne jen pasivně čekat.

Obdobné to bylo i s žádostí o dotaci na stavbu školky, kde starosta informoval, že pravděpodobně získáme dotaci cca 4 mil na stavbu školky z projektu ITI a již nechtěl dále podávat žádost, z které bychom mohli získat 9 mil Kč na stavbu školky, jak řekl dle přísloví: "lepší vrabec v hrsti než ...". Myslím si, že je hloupé tuto žádost nepodat, když nás příprava žádosti bude stát 30 tis. Kč a rozdíl, který můžeme získat je 5 mil. Kč!!! Jelikož jsem se intenzivně snažil, aby naše obec mohla devítimiliónovou dotaci získat, podařilo se mi do příprav tohoto dotačního programu naší obec zařadit tak, aby při alokaci finančních prostředků bylo počítáno s 9 mil pro naší obec, myslím si, že by byla velká škoda toho nevyužít.

V závěru proběhla kratší diskuse, při které zástupci hasičů kritizovali zveřejnění nepoměru nárůstu financování hasičů vůči sportovcům. Ze strany starosty byla patrná snaha, kritizovat nás za upozornění na velký finanční nárůst podpory hasičů vůči všem ostatním spolkům v obci. Zde bych rád důrazně uvedl, že nikdo z nás nemá nic proti hasičům tak, jak podává pan starosta. Všichni jsme rádi, že máme jednotku sboru dobrovolných hasičů. Kritiku, kterou v tomto bodě vidíme jako opodstatněnou je intenzita, jakou představitelé obce věnují rozvoji hasičů, vůči tomu kolik práce vykonají pro obec. Kdyby se starosta a vedení obce staralo o obec stejně tak, jak se za poslední čtyři roky stará o hasiče, musela by naše obec být humorně řečeno "pozlacená". Toto neznamená, že chceme, aby hasiči měli méně nebo se o ně méně staralo. My (Nezávislí Kandidáti Staré Lysé a Čihadel tj. kandidátka číslo 4.) chceme, aby se starosta a obecní představitelé starali mnohem lépe o všechny, všechno a o obec jako celek. Podívám-li se na zastupitele obce, kde všichni jsou členy SDH a na probíranou problematiku posledních dvou zasedání, musím říci, že jsem si na těchto zasedáních připadal spíše na sjezdu členů SDH. Z tohoto pohledu je nutné, aby nové zastupitelstvo bylo složeno ze zástupců různých skupin v obci a starosta obce byl absolutně nestranný. Stejně tak je nutné, aby se nový starosta vyznal v zákonech, dotacích, řízení obce, financování obce a v mnohém dalším, v čemž se současný starosta bohužel nevyzná, jak nám opakovaně dokazuje (o jeho neslušnosti, neochotě a aroganci nemluvě).

JH