Podnikatelský zájem nad obecním!

13.12.2019

Hájí současná  koalice zájmy obce a občanů nebo ekonomický záměr jednoho ze svých zastupitelů?

Dne 10. 12. 2019 se konalo zasedání zastupitelstva obce, kde se čekala diskuze mezi opozicí a koalicí ohledně vyplacení mimořádné odměny pro starostu za "otevření" mateřské školy. Jak se dalo předpokládat, koalice si prohlasovala mimořádnou odměnu pro starostu ve výši 25 tis. Kč v počtu 5:2. Náš postoj je v tomto případě jasný! Dle nás si starosta žádnou odměnu nezaslouží a rozhodně ne za školku. Nebudeme se dále opakovat, již jsme to jednou napsali přejdeme níže k o dost podstatnějšímu problému ...

Nejdůležitějším bodem jednání, který se však v oznámení o konání zastupitelstva "ztratil" za nekonkrétní informaci o záměrech prodejů pozemků, je záměr prodeje obecního pozemku v lokalitě u MOKŘAD a TŮNÍ

Pro nás opoziční zastupitele je tento záměr nepřijatelný zejména ze dvou důvodů. 

Z konkrétního geometrického plánu je patrné, že prodávaný pozemek zcela obklopí jedinou příjezdovou komunikaci do této lokality (cesta vzniklá v nové zástavbě před Starou Lysou), čímž obci znemožní budoucí využití dalších pozemků, které se nacházejí za prodávaným pozemkem. Jen krátce uvedeme, že dle územního plánu je tato další lokalita určena pro výstavbu sportovních zařízení. Přiznejme si, že pravděpodobnost tohoto využití je nepravděpodobná. Nicméně obec by mohla pozemky v budoucnu převést třeba na stavební a vydělat tak mnohem více. Každopádně by bylo vhodnější si tyto pozemky v současné době ponechat jako rezervu pro budoucí využití a ne je zablokovat prodejem malé části, která k nim zablokuje příjezd. Je zde nutné jasně si uvědomit, že pole od hřiště dále ke Dvorcům je poslední lokalita ve vlastnictví obce. Ztrátou možnosti nakládat s touto lokalitou obec přijde o možnost reagovat na své vlastní potřeby v budoucích letech.

Druhý neméně podstatný argument je vhodnost dané lokality pro stavbu výrobní haly. Prodávaný pozemek přímo souvisí s obytnou zónou a hlavně oblast kolem mokřad je velmi krásná přírodní lokalita, kterou je potřeba zachovat pro další generace a ne ji slušně řečeno zohyzdit výrobní halou. Vedení obce by v tomto případě mělo udělat vše možné, aby k prodeji pozemku v současném stavu nedošlo, ale je to naopak. Znovu opakujeme, že podnikatele a drobnou výrobu zde podporujeme, ale musíme vynaložit mnohem větší úsilí a pokusit se najít jiný vhodnější pozemek, kde by bylo možné výrobní halu postavit. Pozemky v této lokalitě by pak mohly být poskytnuty i dalším zájemcům z řad podnikatelů v obci. Je zvláštní, že případný zájemce a zastupitel Petr Vojtěch nejdříve hovořil, že by část z pozemku 3648 m2 pronajímal dalším řemeslníkům a podnikatelům, ale když jsme navrhli přepažit obecní cestou, abychom neztratili onen přístup, tak ho prý potřebuje koupit celý. Není nikde dáno že výběrové řízení vyhraje právě on a můžeme zde mít "cizí" podnikatele, kteří postaví obrovské haly (zastavěnost pozemku do 70%) a s tím související hluk a provoz a stejně nebudeme mít prostor pro "naše" podnikatele.

Bohužel z rozsáhlé diskuse a výsledku hlasování dala koalice jasně najevo, že dále počítá s prodejem pozemku v jeho současné podobě. Argumenty, které v diskusi zazněly, nás přesvědčují o tom, že podnikatelské záměry jednoho zastupitele z řad koalice, jsou pro členy koalice přednější než veřejný zájem obce. Rozhodně se chceme ohradit proti tvrzení, které nám koalice vkládala do úst, tj. že nechceme podporovat podnikání v naší obci a jsem proti panu Vojtěchovi. Jasně říkáme, máme radost z toho, že u nás pan Vojtěch chce podnikat a vítáme jeho zájem, stejně tak zájem i ostatních místních podnikatelů, nicméně jasně říkáme, že nesouhlasíme s umístěním v lokalitě kolem mokřad a ještě způsobem, který zablokuje jedinou příjezdovou komunikaci do dané oblasti. Všichni se teď musíme pokusit tuto situaci vyřešit a najít jiné vhodnější místo. Je to naše zodpovědnost pro budoucí občany obce. Nesmíme nechat ničit krásu přírody a přírodní lokality výrobními halami, které mohou stát v oblastech, které jsou již touto stavbou zasaženy. Doufáme, že takovéto barbarské chování máme již dávno za sebou. Jako občané se můžete vyjádřit v podatelně OÚ, zvážíme i Referendum, kterým by jste si sami řekli zda na Mokřadech chcete průmyslovou zónu.

Opoziční zastupitelé JH a MŠ