Podnět ke kontrole

28.07.2018

Vzhledem k různorodým, nepřesným i lživým informacím, které se k nám dostávají ohledně podaného podnětu ke kontrole na ministerstvo vnitra, podaný podnět zveřejňujeme v jeho anonymizované podobě - zde ke stažení v pdf. 

Důvody podání podnětu spatřujeme v neustálém snažení se pana starosty umlčet část občanů obce při jednání obecního zastupitelstva. Způsob, jakým jsou projednávány jednotlivé body jednání, odporuje základním principům demokracie, v řadě případů je protizákonný a je naší zákonnou povinností na toto upozornit. Bohužel pan starosta naše upozornění opakovaně ignoroval, proto jsme se museli obrátit na MVČR odbor dozoru a kontroly veřejné správy, který provádí dozor nad samosprávou obecních celků. Výsledkem prováděného dozoru bude v obecné rovině důkladné poučení starosty a zastupitelů v jejich právech a hlavně povinnostech. Doufáme, že důkladným poučením přestane docházet k porušování zákonů, pošlapávání demokracie a práv občanů, které představují nejdůležitější pilíř naší společnosti. 

Je smutné, že část občanů se pohoršuje, že byl nějaký podnět podán, protože by je jako občany Staré Lysé a Čihadel mělo spíše pohoršovat to, proč je diskuze potlačována .... řekneme vám proč ... protože jednou z otázek ke konečnému účtu obce za 2017 např. měla být: "Proč se panu Vávrovi vyplácí paušální platba v řádu 24tis. Kč kvartálně za "neurčité" práce pro obec a poté také "konkrétní" další platba v řádu statisíců za již blíže specifikované práce pro obec. 

Chápu pana starostu a zastupitele (kteří koukají během jednání neustále na hodinky) jejich rozčarování nad takovouto diskuzí, která třeba ani nepramení ze zištného jednání, nevědomosti či lajdáctví ... ale máme právo na to se zeptat a oni nám ze zákona musí odpovědět! Prostě se jen bojí, aby jim nezavřeli v Kamenné hospodě ... opravdu opět chcete takové lidi ve vedení obce?!?

Marek a Honza