Platy představitelů obce

07.09.2018

Máte představu o platech obecních představitelů? 

K napsání tohoto příspěvku mě vede snaha objasnit lidem v obci, jaké platy mají obecní činitelé. Často slýchávám informace o tom, že berou hodně nebo naopak málo, nebo dokonce, že to dělají zadarmo. Na výší platu si tedy pak může udělat každý svůj názor. Informace, které zde budou uvedeny, vycházejí z nařízení vlády 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů ze dne 28. 11. 2016 a 318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017.

Platy obecních představitelů od 1. ledna 2018 prošly velkou změnou. Obce jsou rozděleny do 11 skupin podle počtu obyvatel. Každé skupině je pak stanoven tabulkou plat starosty místostarosty, zastupitelů, členů výborů atd. Platy jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, jestli jsou představitelé uvolnění nebo neuvolnění (v tomto případě vykonávají obecní práci jako vedlejší příjem ke své původní práci). Z tabulky je patrné, že uvolněný starosta v obci od 601 do 1000 obyvatel musí brát 45 952,- Kč a místostarosta 40 438,- Kč. Neuvolněný starosta může brát až 27 571,- Kč a místostarosta 24 814,- Kč. Neuvolněných zastupitel pak může brát 1 379,- Kč člen výboru zastupitelstva 2 298,- Kč a předseda výboru zastupitelstva 2 757 Kč. Výše uvedené částky pro neuvolněné starosty, místostarosty a zastupitele jsou maximálně přípustné částky. Skutečnou výši určuje zastupitelstvo při svém hlasování.

Vzhledem k tomu, že se mi podařilo zamezit navyšování odměn a odměny zůstaly na výši stanovené pro rok 2017, je výpočet trochu komplikovanější. Neuvolněný starosta v obci která má přes 700 obyvatel bere maximálně 60 % platu daného součtem pevné částky (30406,-Kč) a příspěvku podle počtu obyvatel (1447 * 8) celkem tedy 25190,-Kč. Neuvolněný místostarosta bere pevnou částku (8325,-Kč) a příspěvek podle počtu obyvatel (1447 * 8), tedy celkem 19901,-Kč. Běžný zastupitel bere částku skládající se ze složky pro zastupitele (311,-Kč) a příspěvku podle počtu obyvatel (200,-Kč) celkem tedy 511,-Kč. Člen výboru zastupitelstva pobírá částku skládající se z pevné složky (632,-Kč) a příspěvku podle počtu obyvatel (200) celkem tedy 832,-Kč. Předseda výboru zastupitelstva bere částku skládající se z pevné částky (976,-Kč) a příspěvku podle počtu obyvatel (200) celkem tedy 1176,-Kč. Částky lze sčítat podle vykonávaných funkcí tudíž předseda výboru a člen zastupitelstva obce bere celkem 1687,-Kč a člen výboru a zastupitel bere celkem 1343,- Kč. Obec má ze zákona povinnost mít minimálně dva výbory (finanční a kontrolní), kdo je předsedou a členem výboru je možné najít na webových stránkách obce, viz odkaz https://www.staralysa.cz/urad-obce/zastupitelstvo-obce/.

Přehled platů v obci, která má přes 700 obyvatel, využívá platových stropů z roku 2017, schválila maximální výši odměn danou zákonem a součet příjmů z kombinovaných činností.

Neuvolněný starosta 25190,-Kč měsíčně hrubého

Neuvolněný místostarosta 19901,-Kč měsíčně hrubého

Předseda výboru a zastupitel 1687,-Kč měsíčně hrubého

Člen výboru a zastupitel 1343,-Kč měsíčně hrubého

Jak jsem uvedl na začátku příspěvku, ať si každý z Vás udělá vlastní názor na výši odměn pro volené představitele obce. Rád bych dál, ale uvedl jednu zajímavou myšlenku ohledně činnosti výborů obce. Obec má povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, bohužel již nikdo nekontroluje jejich činnost. V naší obci se tak stalo pravidlem, že výbory svojí činnost nevykonávají. Mohu potvrdit, že za poslední 4 roky co jsem zastupitelem a členem finančního výboru se žádný výbor ani jednou nesešel. Z toho plyne, že předsedové a členové výboru pobírají odměnu za práci, kterou nevykonávají, tedy za nic. Za čtyři roky předsedy výboru zastupitelstva to je konkrétně 56446,-Kč u člena výboru je to souhrnně 39936,-Kč. Celkově pro obec, která má dva předsedy a čtyři členy výboru je to celkem 272 636,-Kč. V souhrnu to nejsou malé částky co je však pro mě nepřijatelné, že JSOU VYPLÁCENY ZA NIC! Oba výbory mají konat kontrolní činnost vůči postupům starosty a místostarosty. Tím, že výbory činnost nekonají, může si starosta dělat v podstatě co chce, což není vůbec správně. Odměnu za předsednictví a členství ve výborech je tak možné vnímat, jako malý drobný úplatek za to, že mi do vedení obce nebudete šťourat.

Závěrem bych ještě uvedl, že nové nařízení vlády maximální výše odměn podstatně zvýší, viz druhý odstavec. Pro mnohé kandidáty do voleb se tak částky, které za své posty, nikoli za odvedenou práci, získají mohou stát zajímavým lákadlem proč kandidovat. Zvažte proto prosím, až půjdete k volbám, zda Vámi vybraní kandidáti budou pro obec největším přínosem, nebo to dělají jen pro ty peníze, které se mimochodem od ledna výrazně zvýší. Protože vláda již schválila navýšení platů představitelů obcí zvýšit od ledna 2019 o 8%, takže u nás to bude tedy ještě více  % oproti ponechaným platům z roku 2017.

Jan Hromádko

kandidát do komunálních voleb v říjnu 2018