Otevřený dopis zastupitelstvu

17.01.2019

Vážení noví zastupitelé a spoluobčané,

dozvěděl jsem se zpětně informace, které mě znepokojily. Týká se úterního jednání ZO 15. 1. 2019, hlasování a výběru zhotovitele výmalby společných prostor v obecních bytových domech (Milovice - Višňová 571 a 575).

Pro vysvětlení:

Bylo nám sděleno na jednání zastupitelstva starostou Vančíkem, že je potřeba vymalovat společné prostory v obecních domech v Milovicích. Byly nám předloženy dvě cenové nabídky místních řemeslníků - Miloše Vopravila a Josefa Rašiny v celkové hodnotě zakázky cca 200 tisíc Kč.

Navrhl jsem zastupitelstvu, ať podporujeme místní řemeslníky a "podělíme je". Každý by vymaloval jeden BD přesto, že nabídka Josefa Rašiny byla dražší. Vznikla diskuze, kde jsme se na tomto návrhu noví zastupitelé shodli.

Starosta Vančík ne zcela zřetelně namítal, že neví, zda s tím pánové budou souhlasit a že se s nimi tedy nějak sám domluví. Proto bylo pouze odhlasováno vymalování bytových domů.

Bohužel realita celé situace je jiná. Pan starosta a pan místostarosta zcela jistě nepředpokládali, že bychom mohli rozhodnout jinak, než že by vyhrála levnější cenová nabídka.

Obě cenové nabídky byly předloženy panem Milošem Vopravilem, obě dodal na obecní úřad. Druhá CN byla pouhým "švindlem". Zcela jistě to nebyl jeho nápad předložit dvě cenové nabídky (proč by to dělal) a někdo ho o to musel požádat. Josef Rašina mu druhou cenovou nabídku podepsal, ale s vědomím, že jde o jinou mimoobecní zakázku v Praze. Bohužel zpětně zjistil, že se jedná o práci pro obec a o tyto BD. Ve skutečnosti tedy s touto zakázkou nebyl osloven, a tudíž nemohl zpracovat jakoukoli CN, vždyť nebylo vypsané ani výběrové řízení.

Ptám se proč? Proč má zapotřebí někdo manipulovat zakázku v hodnotě 200 tisíc Kč a jak asi tedy vypadají ty větší? Nabízí se otázka, co z toho kdo má? Je to logické, si něco podobného myslet, protože normální by bylo říct, že je potřeba vymalovat, před 5-ti lety to dělal Miloš Vopravil a pojďme mu to dát znovu, protože je kvalitní a cena je třeba průměrná. Proč ta celá komedie starosty Vančíka a místostarosty Vaňka?

Všechny chci ubezpečit, že výše uvedená fakta nejsou žádné výmysly. Vše mám potvrzené od účastníků, mluvil jsem s Milošem Vopravilem i Josefem Rašinou a vše je patrné i z pořízené audio nahrávky.

Je to smutné až trapné a zavání to minulostí, jak se to tu asi dělalo. Měl jsem pocit, že to chceme dělat jinak, lépe a transparentněji (tedy jenom někteří).

Jedná se opět o špatné hospodaření s obecními prostředky a jako předseda kontrolního výboru mám potřebu a hlavně povinnost tuto záležitost sdělit a řešit.

Pánové je mi líto, že musím použít větu z vašeho předvolebního letáku závěrem ..." Tak takhle tedy NE!"

Marek Švitorka, zastupitel a předseda kontrolního výboru obce