Opět nám napsal spoluobčan + naše reakce

09.08.2018

V pondělí 6.8. jsme od pana Curycha obdrželi emailem pár dotazů ...

From: Zenevan [mailto:zenevan@centrum.cz]
Sent: Monday, August 6, 2018 2:22 PM
To: marek.svitorka@staralysaprovsechny.cz; jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz
Subject: Petr Curych - pár dotazů

Vážený pane Hromádko, Vážený pane Švitorko,
proč zmizela možnost se vyjádřit k uveřejněným článkům?

Jedná se o technickou závadu nebo s blížícími se volbami ze sebe chcete dělat slušné a nechcete, aby si potenciální voliči udělali obrázek o aroganci, se kterou jste odpovídali k jednotlivým tématům, resp. že jste odpovídali jen na to, co se Vám a Vašim spolutvůrcům stránek hodilo?

Určitě máte vše zazálohováno, aby si Váš potenciálni volič udělal obrázek.
Píšete, že chcete, aby byla v obci slušnost a vzájemná lidská úcta, ale nebylo od ledna těch stížností a udání více než dost?

Proč neuvádíte závěry jednotlivých případů?

S pozdravem,

Petr CurychNaše reakce ...

Vážený pane Curychu,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš email a tímto Vám odpovídáme na Vaše dotazy.

Začněme tam, kde jste Vy skončil a to tím, že evidentně všichni chceme, aby se do naší obce vrátila slušnost a lidská úcta. Ano také jste si všiml, že diskuse pod články v řadě případech neměla nic společného se slušným chováním. V některých případech se vzniklá diskuse vůbec netýkala uveřejněného článku a stala se pouze prostorem k napadání jednotlivých autorů příspěvků, nikoli prostorem pro slušnou a společensky přínosnou diskusi k tématu. Aby diskuse pod uvedenými články byla slušná a konstruktivní, bylo by nutné ji nejspíše pravidelně moderovat a jakékoliv snahy o napadání a odbíhání od tématu "napravovat". Což jsme nechtěli. Web jsme založili v dobré víře občany informovat o aktuálních věcech, které se v zastupitelstvu Staré Lysé a Čihadlech dějí a děli a názor si měli udělat sami. Taktéž některé názory uveřejněné v diskusích byly často chybně spojovány s našimi názory nebo brány jako něčí "boj" hasičů vs. ne-hasičů či starousedlíků vs. "naplavenin", od čehož se také distancujeme. Každý si v demokratickém světě může založit web či blog a je na něm jak bude vypadat, čeho se bude týkat, jak se na něm bude prezentovat nebo zda chce přímo na jeho stránkách diskusi či komentáře. Protože jsou to naše stránky, které si platíme a budeme zde představovat nás, náš program a naše kandidáty do komunálních voleb, rozhodně nechceme, aby se diskuse pod představeným kandidátem stala prostorem pro jeho napadání a osočování. I proto jsme se rozhodli nepokračovat v diskusích pod uvedenými příspěvky. Kdykoli se na nás můžete obracet v emailové komunikaci, sám víte, že jsme Vám emaily do písmene otiskli i s naší odpovědí a i nadále budeme odpovídat na všechny slušné dotazy, které nám můžete zasílat na emailové adresy.

K dalšímu dotazu, zda nebylo těch stížností a udání více než dost? Bychom uvedli jen to, že z naší strany je velice smutné, že se na kontrolní orgány musíme obracet. Každý občan má totiž nejen právo, ale i povinnosti jednat v případě, že má podezření na porušování zákonů. Tím, že současný pan starosta nerespektuje zákony a opakovaně nenechává občany diskutovat a pokládat dotazy k jednotlivým projednávaným bodům, porušuje zákony, pohrdá demokracií a uráží všechny, jež mají jiný názor, byli jsme nuceni obrátit se na MVČR. Jelikož se v obci rozšířila řada pomluv ohledně podání podnětu na MVČR, zmíněný podnět jsme zveřejnili, ať si každý občan udělá svůj vlastní názor. Kauzy jsou ještě nedošetřeny, proto ani nemůžeme informovat o jejich závěrech.

Také si Vám dovolíme závěrem naší reakce položit otázku, doslechli jsme se, že také kandidujete, nikoli za sebe, ale na kandidátce (asi je jedno na které z vytvořených tří - dají se považovat jako stejná skupina lidí) na nichž jsou také zase ta samá jména, ti samí lidé, kteří uvedené jednání (porušování zákonů, pohrdání demokracií, urážení spoluobčanů, netransparentní hospodaření apod.) konají nebo tomu minimálně přihlíží a tolerují. Proč pane Curychu? Co nám občanům Staré Lysé a Čihadel nabízíte? Velmi neradi bychom Vás volili jen proto, abyste jako "loajální člověk pana starosty" zaplnil židli v zastupitelstvu a pak zvedal ruku podle něj, jako se tomu v současném zastupitelstvu děje ...

Mějte hezký zbytek léta, Marek Švitorka a Honza Hromádko

Odpověď pana Curycha na náš  dotaz:

-----Original Message-----
From: Zenevan [mailto:zenevan@centrum.cz]
Sent: Sunday, August 12, 2018 12:10 PM
To: marek.svitorka@staralysaprovsechny.cz; jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz
Subject: Odpověď na otázku: Co nám občanům Staré Lysé a Čihadel nabízíte?

Vážený pane Hromádko, Vážený pane Švitorko, rozhodně se nechci hrabat v minulosti, co kdy kdo komu řekl a udělal nebo neudělal. Čo bolo, to bolo,... Zkrátka se dívat dopředu. Pro mne je důležitý dlouhodobý rozvoj obce - vodovod a kanalizace na Čihadla, rekonstrukce obecních nemovitostí, podpora místních podnikatelů a řemeslníků a stejně tak i spolků v obci.

Rád bych, aby byly využívány dotace, ale pouze ty smysluplné. Bylo by fajn nezapomínat na to, co se realizovalo v minulosti, bydlím zde tři roky a vidím, že se tu něco udělalo - silnice, pokračuje se se školkou, obec splácí úvěry na kanalizaci, audity dopadly v pořádku, obec je udržovaná, ...

S pozdravem,

Petr Curych

13.8. Reakce Marka Švitorky na odpověď pana Curycha

Vážený pane Curychu,

děkuji za Vaši odpověď. Jsem rád, že na většině věcech co by se "měly" ... se shodneme. Neshodneme se ale na tom, že je obec současně dobře udržovaná a řádně spravovaná, to si nemyslím a proto také kandiduji. Stavba školky byla realizována dá se říci pod nátlakem "opozice" a co se týká stále zmiňovaných auditů, o které se Vy i pan starosta opíráte ... asi je potřeba konečně nahlas říct, že se nejedná o žádné řádné nezávislé vypovídající podrobné placené audity finanční či kontrolní, pouze o jakousi kontrolu Ministerstva (kterou provádí pravidelně a všem) zda příslušná obec má či nemá "papíry v pořádku", nikoli z hlediska obsahu, ale zda jsou vůbec tvořeny (zápisy, záměry apod.). To je stejné jako kdyby Vás zastavil policista a zkontroloval zda máte v autě lékárničku (již by ale nekontroloval, že v ní máte polovinu nesmyslů nebo věci s prošlou expirací). 

Hezký večer,

Marek Švitorka