Obec má 7 zastupitelů!

20.07.2020

Na stránkách obce se objevil celkem obsáhlý výčet výsledků práce zastupitelstva viz tento soubor ... 

Budí však dojem, že v obci pracuje pouze 5 zastupitelů, nikoli 7. Občané jsou klamáni a uváděni v dojem, že zastupitelé Hromádko a Švitorka pro obec nepracují. Naopak - jako " členové opozice" pracují a to v celkem těžkých podmínkách. Jsou terčem netolerance, nepochopení, urážek, odmítání. Pro své názory, charakterové vlastnosti, odvahu přednést jiný pohled a hájit jej. To považuji za porušení demokracie. Opozice je zdravá.

Kdo utrpí nedůstojnými spory? Obec, lidé, vztahy v obci.

Lidé jsou různí. Spojuje je tolerance, slušnost, schopnost připustit, že druhý může mít pravdu. Schopnost nadřadit prospěch věci nad vítězství ega. Právě silná a zralá osobnost se projeví vstřícností ke druhému, slušností, dovedností klidně a účelně argumentovat, vytrvale pracovat.

Kéž bychom všichni a hlavně naši zastupitelé tyto kvality přinášeli do života obce.

Hana Zástěrová