Nová skládka na starém místě

21.10.2018

U Borovice je opět nová skládka, tentokrát asfaltový recyklát. Je to odpad z frézování asfaltek. Na louku byla hromada složena se souhlasem starosty, prý nebylo místo jinde.

Problémem je:

  • Porušení zákazu skládky pod pokutou 50 000 Kč vydaného OÚ začátkem roku 2018.
  • Znečištění a zohavení pracně vyčištěného místa
  • Opětný projev ignorance vůči přírodě a zdraví

Po odvozu recyklátu nemalá část zůstane na místě roztroušená, rozježděná bagrem. Navíc se dá předpokládat, že na tomto místě bude opět hořet čarodějnická vatra, čili budeme pálit také asfalt.

17.10. byla věc projednána se starostou Vančíkem - opět bez výsledku. Následně Odbor Životního prostředí v Lysé nad Labem nařídil odstranění skládky a vyčištění plochy.

Zatímco se jinde pilně revitalizuje krajina, u nás se rozváží asfalt po louce... . Nezbývá, než doufat v lepší časy s novým zastupitelstvem.

Pavel Votroubek a Hana Zástěrová