KOALIČNÍ SEBECHVÁLA vs. náš pohled

03.08.2020

Vážení spoluobčané, Staré Lysé a Čihadel,

nakonec jsme se rozhodli s krátkým časovým odstupem reagovat na výplod koalice s názvem "výsledky práce koalice za posledních 6 měsíců" uveřejněný na obecních webových stránkách a vývěskách obce.

Předně si myslíme, že obecní oficiální web a nástěnky by měli sloužit jako zdroj informací pro občany a ne jako prostředek k politické prezentaci kohokoliv (ať koalice nebo opozice, či případně jiného subjektu). Jinak formulovaný příspěvek by byl v pořádku, a měl by mít za cíl poukázat na to, co vše udělala za určité období obec pod vedením celého nového zastupitelstva, ale úmyslně se tváří jakoby za to mohli pouze zastupitelé koalice a jim loajální zaměstnanci obce. Správa obce spadá do náležitosti zastupitelstva, které rozhoduje, co se bude či nebude dělat! Starosta obce, je ten který by se měl starat a zařídit to, aby se udělalo co zastupitelstvo schválilo. Starosta spolu s obecními zaměstnanci za práci, kterou dle požadavků zastupitelstva dělají, dostávají řádnou výplatu, benefity, roční prémie apod., je tedy velmi zvláštní to chválit způsobem, jakoby to byla od nich charitativní činnost.

Ti z vás, kteří docházíte na zasedání zastupitelstva a sledujete dění v obci víte, že věci, za které se koalice chválí, nejsou a nebyly úplně tak, jak je v jejich ódě napsáno. Proto uvádíme náš pohled na některé body ...

1. Dětská hřiště 

jeden ze sporných bodů je pohled na výstavbu dětských hřišť v obci Stará Lysá. Již za minulého zastupitelstva jsme se snažili prosadit opravu katastrofálního stavu dětského hřiště u hřiště i v parku, lze dohledat v zápisech zasedání zastupitelstva obce z minulého volebního období. Bohužel pan starosta, představitel minulého vedení, ale i toho současného, všechny snahy o opravu hřišť odmítal. Z jeho chování bylo patrné, že děti ho nezajímají a jeho odmítavý postoj je způsoben pouze tím, že jsme s tím přišli my jako opozice. Po neúspěchu žádosti o dotaci na stavbu velkého hřiště v parku přišli zástupci koalice s tím, že na všechny dětské hřiště v obci se dá částka 400 tis Kč, která se rozdělí následovně 150 tis Kč pro hřiště u hřiště a 250 tis. Kč na hřiště v parku. Jelikož o hřiště u hřiště se dlouhodobě snažil Marek Švitorka, dostal za úkol zajistit nabídku na realizaci hřiště. Po delší době handrkování, už jsme zde i zmiňovali, se hřiště u hřiště postavilo. Aby nemohlo dojít k diskusi, čí je to zásluha, přišla koalice s tím, že se postaví hřiště v parku. Nejlevnější varianta byla za necelých 500 tis. Kč (tudíž téměř dvojnásobná původnímu koaličnímu plánu). Jako opozice jsme tento návrh jednoznačně podpořili, je dobré když se něco dělá pro naše děti. Jen je pro nás podivné, proč to nešlo hned (3 roky se o to snažíme) a muselo kolem toho být takových strkanic, když jsme to nakonec chtěli všichni. Napadá mě pouze jedna myšlenka, že z pohledu koalice není podstatné, co uděláme pro děti, ale kdo si tento úspěch připíše ... přijde nám to trochu krátkozraké, podstatné jsou přece ty děti, naši malí občané, pro které to děláme!

2. Multifunkční hřiště 

je kauza sama pro sebe. Když Marek Švitorka několikrát navrhoval jakékoli velké či workoutové hřiště s výstavbovou částkou cca milion korun, byl koalicí označován za "megalomana". Multifunkční hřiště stojí o dost více, samozřejmě projekt podporujeme a při jednání, kdy jsme preferovali tento projekt urychlit a využít na něj nárokovou dotaci ze Středočeského kraje, koalice se postavila proti a chtěla dotaci využít na opravu stávajícího osvětlení v obci. Nakonec jsme se dohodli, že uvidíme, který projekt bude rychlejší, a ten podpoříme. Zajímavé je, že Marek měl již připravené kontakty na některé firmy, co se touto problematikou zajímají, nicméně hřiště začal řešit pan Curych. Taktéž je zajímavé, že na jasné dva emaily, s dotazem jak příprava hřiště vypadá, jsme žádnou odpověď nedostali, jen jsme se poté dozvěděli, že je na hřiště vypsané výběrové řízení. Druhá zajímavá věc je ta, že pan starosta s koalicí natruc naší snaze upřednostnit hřiště, preferoval využít nárokovou dotaci na obnovu osvětlení. Poté co koalice pochopila, že multifunkční hřiště bude občany a společností lépe vnímáno než rekonstrukce osvětlení, prezentuje multifunkční hřiště za svůj projekt a projekt na rekonstrukci osvětlení již dále neřeší.

Zde je také dost zajímavé, že jsme využití nárokové datace navrhovali již minulém volební období a to se žádost na nic nepodala i přes to, že žádost je nároková, tudíž je jisté, že ji dostaneme. Její výše je 1000 Kč na jednoho obyvatele, tedy skoro 800 tis. Kč, které jsme mohli dostat i minulé volební období.

3. Sběrné místo 

se taktéž snažíme prosadit již od minulého volebního období. Bohužel právě pan starosta byl ten, kdo sběrné místo odmítal. Jsme velmi rádi, že širší koalice pochopila, že sběrné místo je pro obec (či pro ně před volbami) prospěšné a taktéž tento projekt prosazuje. Jen nás překvapuje, že se za to sami chválí a dělají, jako kdyby to byla jejich myšlenka.

Jsme rádi, že koalice nakonec na posledním ZO upustila od záměru vybudovat sběrné místo vedle čističky odpadních vod v krásné lokalitě Mokřadů. Vlastně neustále musíme bojovat o to, aby naše Mokřady zůstali tou krásnou lokalitou pro zvířata, rostliny a nás všechny. Sběrné místo by svým provozem nepříjemně rušilo lokalitu Mokřadů. Navíc lze očekávat manipulaci s nebezpečnými látkami, jejichž případný únik může posléze zničit unikátní biotop Mokřadů. V současné době zatím platí původní rozhodnutí zastupitelstva, které počítá s výstavbou sběrného dvora v lokalitě Z4 u Agáty. Doufáme, že již koalice s opětovným prosazováním sběrného místa u mokřadů nepřijde. Divné je, že sběrné místo na mokřadech prosazoval pan starosta i přes řadu rozumných argumentů, které při diskusi zaznělo. Někteří zastupitelé a členové koalice nebili schopni připustit, že je to nesmysl a stáli za panem starostou, jako kdyby to byl spor opozice a koalice. Rozhodně toto není spor koalice a opozice, jen chceme, aby zvítězil zdravý rozum, a trochu více jsme mysleli na ekologii a hodnoty krásné přírody, které za peníze nekoupíme. Jen tím abychom dokázali, že opozici vždycky přehlasujeme, klidně zničíme i lokalitu Mokřadů??? Nebo to bylo jen proto, že za Agátou se musí čekat na změnu územního plánu a po čističkou by se to stihlo do voleb?

4. Projekt na rekonstrukci hospody 

patří taktéž mezi zajímavé projekty. O možnosti získat dotaci na rekonstrukci hospody poukazujeme více než 3 roky. Opět pan starosta to v minulém volebním období nechtěl řešit. Žádost o dotaci na hospodu se podařilo podat a získat již před rokem. Prosazovali jsme větší rozsah rekonstrukce zahrnující i výměnu vytápění a doplnění o vzduchotechniku s rekuperací vzduchu, tak abychom měli skutečně moderní sál. Bohužel koalice to nechtěla. Škoda, že procentuální výše dotace pokud je spojená s vytápěním a rekuperací vzduchu je podstatně vyšší a pokud bychom přistoupili i k této části rekonstrukce, mohli jsme za stejné peníze, které půjdou z obecní pokladny získat větší užitek.

Nedílnou součástí žádosti o dotaci byla studie řešící energetickou stránku zateplení budovy hospody. Výsledkem této studie byl popis procesu zateplení, včetně energetického auditu budovy. Pro potřeby finální realizace projektu bylo potřeba studii rozpracovat do projektové dokumentace. Je zajímavé, že pan starosta tuto studii vůbec nečetl a dokonce byl schopen nám dvakrát zaslat cenovou nabídku na vypracování projektu, která zahrnovala již vypracované a jednou zaplacené věci ze studie zateplení (např. energetický audit). Ještě více je zajímavé, že když jsem na to po první cenové nabídce reagoval, že je potřeba ji opravit a neplatit za již jednou placené věci, panu starostovi to bylo jedno, a po 14 dnech nám zaslal stejnou cenovou nabídku znovu ke schválení. Zde je jasně vidět, že důležité věci, které je potřeba si přečíst pana starostu nezajímají a než tomu věnovat čas, je mnohem jednoduší něco zaplatit dvakrát, přece to nejde z jeho, ale z obecních peněz.

5. Chválení se za obdržení dotace na stavbu školky 

je vysloveně hloupý počin! Zrovna pan starosta, jako představitel koalice, nechtěl o dotaci ohledně školky z projektu IROP vůbec žádat! Kdybychom se o toto razantně nezasadili, žádnou dotaci jsme nedostali. V kontextu s předchozími články ohledně školky je zajímavé, že např. v letošním roce dostali dotaci na stavbu školky všechny obce, co o ni zažádali. Je jen škoda, že koalice nenašla odvahu přiznat, že by opozice mohla mít pravdu a nezměnili jsme projekt na školku - dvoutřídku, stejně nás to nemine.

6. Oprava chodníků

požadavek na vypracování projektové dokumentace na opravu chodníků s možností zažádání o dotaci na jejich opravu ve výši 85 % z SFDI, jsme již několikrát vznášeli již minulé volební období. Opět se nic nekonalo. Jsme tedy rádi, že jsme projekt konečně nechali vypracovat a snad v brzké době podáme i žádost o dotaci. Zajímavé je, že vypracovaný projekt nám projekční firma zaslala ke kontrole a pan starosta nám ho přeposlat s tím "já bych to schválil", i když se ukázalo, že v projektu je potřeba udělat řada důležitých změn - to nás opakovaně ubezpečuje, že si většinu věcí bohužel starosta nenastuduje, ale možná ani nepřečte. Je na zvážení každého z Vás jestli je toto vhodný způsob jak spravovat obec ...

7. Rekonstrukce OBECNÍ ŠKOLA 

možnost rekonstrukce budovy obecní školy, již taktéž NEřešilo minulé zastupitelstvo. Jen připomeneme, že pan starosta přišel s velmi hloupým nápadem. Chtěl obecní školu přestavět na nájemné bydlení pro sociálně slabé spoluobčany. Zřejmě si opět nepřečetl celé podmínky relativně štědré dotace. Cílové osoby, pro které měla být dotace určena, představovali skupiny lidí tvořené zejména bezdomovci, osobami po návratu z vězeňské služby, migranty a azylanty. Po našem apelování takovýto projekt již minulé zastupitelstvo naštěstí odmítlo, i když si musíme přiznat, že to nebylo lehké. Již delší dobu se snažíme, aby se budova národní školy přestavěla a tvořila nové centrum obce. Jsme rádi, že koalice uznala, že náš nápad přestěhovat tam obecní úřad knihovnu a poštu není špatný a rekonstrukce školy pokračuje tímto směrem. Jen nás překvapuje, že když se mají konat setkání s projektanty ohledně plánovaných změn, nejsme o této skutečnosti informováni. Vše se dělá tak trochu na rychlo a za našimi zády. Působí to dojmem "musíme je z toho vyšachovat", abychom si to před volbami mohli připsat jako náš úspěch. Proto nás mrzí, že se v naší obci díky koalici nestalo běžnou činností nahrávání zastupitelstva a zveřejňování těchto nahrávek, aby si každý mohl udělat svůj vlastní názor.

8. VODOVOD A KANALIZACE ČIHADLA

jedním a hlavním cílem tohoto volebního období je vypracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci na Čihadla. V současné době máme hotovou studii na vodovod a kanalizaci. Shoda panuje na přípravě projektové dokumentace na vodovod. U kanalizace panuje rozpor, koalice váhá na zpracováním projektové dokumentace, podle nich je to ztracená investice vzhledem k vysokým nákladům na realizaci. Náš názor je jednoznačný, pokračovat v projektové dokumentaci, bez které nemůžeme ani následně žádat o dotaci na stavbu kanalizace. Pokud nebude existovat možnost získat dotaci na stavbu, poté bychom preferovali širší diskusi co dále. Stavba a provoz kanalizace bude vždy ztrátový. Pokud ji provozujeme ve Staré Lysé a obec na to bude muset časem tak jako tak přispívat, přijde nám férové, aby se tak dělo i Čihadlech.

Zkuste se nad některými z uvedených informací zamyslet a pokuste se na ně udělat vlastní názor. Někdy si připadáme jako takoví "hlídací psi", protože mohli jsme mít např. nepřizpůsobivé v Obecní škole, Vojtěchovu výrobní halu na Mokřadech atd., atd., atd. ...

Všem čtenářům (koaličním i opozičním) přejeme hezký prázdninový srpen.

zastupitel Jan Hromádko a zastupitel Marek Švitorka