Naše představy - co dál ...

15.10.2018

Vážení voliči, milí spoluobčané,

ještě jednou děkujeme za vaši důvěru do nás vloženou. Podpora 1/3 občanů v obci je pro nás zavazující. Na úvodním jednání nového zastupitelstva budeme za vás podporovat volbu slušného a důstojného starosty. Vzhledem k tomu, že naše kandidátka v obci vyhrála s počtem 33%, řekneme si o místo místostarosty. Máme za to, že vzhledem k výsledkům voleb je toto adekvátní požadavek.

Poté bychom se v první řadě rádi domluvili a konstruktivně jednali ve prospěch obce. Z obou programů bychom chtěli vybrat shodné body a doufáme, že na jejich splnění začneme brzy společně pracovat. Z naší strany bude jistě tlak na lepší informovanost a připravenost na každé jednání předem (obeslání podklady pro jednání mailem všech zastupitelů, ať si může každý dopředu nastudovat a ví o čem se bude hlasovat). Dále pak jasnou specifikaci či určení si počtu  jednání zastupitelstva ročně (např. 12x) nebo bližší určení (např. každý první čtvrtek v měsíci), aby se nestávalo, že se budeme z donucení scházet jednou za 3 měsíce. Je potřeba opravdu pravidelně jednat a všichni zvolení zástupci našich spoluobčanů aby přinášeli podněty k diskuzi, budování i zlepšení života v obci. Bohužel nejsou připraveny žádné další projekty a nějaký čas zabere je připravit, aby se mohlo žádat o dotace a realizovat. Rádi bychom, aby každý zastupitel měl na starost nějakou věc či odvětví, které mu je blízké a rozumí mu (např. dotace, nemovitosti, projekty, stavby, kulturu a další) a zodpovídal si za něj a ostatní se stavem průběžně seznamoval. Jako sdružení 9 kandidátů a příznivců Staré Lysé a Čihadlech zůstáváme společně aktivní, scházíme se a i v dalších krocích se budeme radit a pomáhat si v zájmu rozvoje naší obce.