Naše doplnění k ustanovujícímu jednání a zápisu

16.11.2018

Rádi bychom touto cestou našim čtenářům a především našim voličům podali pár doplňujících informací, které nejsou z jakýchkoliv důvodů obsaženy v oficiálním zápise. Neříkáme, že tam všechny musí být detailně uvedeny, ale přijde nám fér říkat věci tak, jak jsou ...

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 25. 10. 2018 se konalo neveřejné zasedání nových zastupitelů obce, kterého jsme se v rámci požadavku na transparentnost a veřejnost s díky odmítli účastnit, probíhal začátek tohoto již VEŘEJNÉHO zasedání relativně v klidu dle předem připraveného scénáře. Nikoho z nás nepřekvapila informace o podepsání jejich koaliční dohody.

Zástupci těchto sdružení 1-3 zvolili za starostu a místostarostu dosavadní představitele obce. Proti jejich zvolení jsme v obou případech vystoupili, bohužel žádný náš argument nebyl brán v potaz, vše již bylo předem domluveno, jak několikrát zaznělo jednáním "snad jsme byli domluvení!" a odhlasovali si tak.

Diskuse k výši odměn probíhala tak, jak je uvedeno v zápise (níže ke stažení) až do bodu kompromisního návrhu, kdy jsme navrhli 45 % výši odměn pro starostu a místostarostu. Této částce by odpovídalo 22 126 Kč pro starostu a 19471 Kč pro místostarostu za neuvolněné funkce a hrubého. Chvilku se zdálo, že je to rozumný kompromisní návrh, nicméně starosta potichu místostarostovi řekl, že "za tyto peníze si to můžete dělat sami". Proti takovému chování jsme jasně vystoupili a upozornili všechny přítomné, že toto chování a přístup k funkci starosty je přesně to, co kritizujeme, a je dalším důvodem proč jsme nehlasovali pro současného starostu. Situaci vyřešil pan Vaněk, který navrhl, že si částku o 3 tis. měsíčně sníží, aby pan starosta měl požadovaných 25 tis., což považujeme sice za kompromisní, ale smutné řešení. Nutno podotknout, že se všeobecnou dohodou podařilo alespoň zafixovat výše odměn na celé funkční období.


V bodě 13 starosta informoval o nutnosti zřídit příspěvkovou organizaci obce, která je potřeba pro zřízení mateřské školy ve Staré Lysé. Upozornil, že je třeba jednat rychle, abychom termín otevření stihli v září 2019. Evidentní chybou bylo nenastudování dostupných podkladů a neudělání si vlastního přehledu jak postupovat. Již cca 4 měsíce předem při vypisování výběrového řízení na ředitele/ku školky jsem jeho i celé předchozí zastupitelstvo informoval, že je nejdříve nutné zřídit příspěvkovou organizaci (právně založit právnickou osobu školka Stará Lysá) a poté nechat vypsat výběrové řízení. Takovouto chybou jsme ztratili cca 4 měsíce. Doufejme, že to všechno stihneme včas vyřešit a školku ve Staré Lysé v roce 2019 otevřeme.

K bodu 14 zastupitel Jan Hromádko informoval o možnosti získat dva autobusové spoje na lince 431. Pro dva spoje, které mají zkrátit dva nejdelší intervaly, se podařilo IDSK zajistit autobusy a další potřebnou podporu, jediné co je potřeba je z naší strany zajistit spolufinancování nákladů spojených s provozem linky. Pro rok 2019 nelze předpokládat, že spolufinancování převezme kraj. Nejschůdnější řešení představuje spolufinancování ze strany sdružení obcí v okresu Nymburk. Předsedu sdružení, kterým v současné době je pan Pavlík jakožto starosta Městce Králové, jsem požádal o zařazení těchto dvou spojů do financování sdružením. Dále jsem požádal pana Janouška, aby celou problematiku podrobně vysvětlil panu Pavlíkovi a pokusil se prosadit financování.

Sdružení obcí okresu Nymburk je založena na solidárním přístupu všech obcí a potažmo obyvatel, které přispívají určitou částkou do společného rozpočtu, a poté je z tohoto rozpočtu dotována doprava v okresu Nymburk. V minulém roce byla částka, kterou jsme platili za jednoho občana 180 Kč ročně. V diskusi o této částce v minulosti starosta s místostarostou informovali, že je nutné toto platit, aby k nám jezdili autobusy, jinak jich k nám pojede podstatně méně. Na otázku, na které konkrétní spoje připlácíme, však nikdo nebyl schopen odpovědět. Při řešení spolufinancování autobusové dopravy do Staré Lysé jsem však zjistil, že všechna autobusová spojení na lince 431 jsou financované krajem a sdružení obcí okresu Nymburk na ně nepřispívá. Z toho plyne, že delší dobu přispíváme do společného fondu, z kterého se bohužel financují spoje pro jiné obce. Je velká škoda, že o dané situaci minulé, potažmo současné vedení obce nic neví a nesnažilo se pro naši obec získat spoje navíc. Myslíme si, že z výše uvedených informací je požadavek na spolufinancování dvou spojů do Staré Lysé plně adekvátní a je potřeba, aby představitelé obce vynaložili větší intenzitu při vyjednávání o této problematice. Aktivnější obce si prosadí financování nárůstu autobusů a Stará Lysá má stejný počet spojů jako za minulého režimu.

Závěrem bychom rádi dodali, že jsme připraveni pracovat ve prospěch obce, budeme se aktivně snažit najít vždy to nejlepší řešení pro obec a být tak konstruktivní opozicí. Předem ujišťujeme všechny zastupitele, že se pokusíme vždy vést s nimi rozumnou diskusi a doufáme, že i přes rozdílný pohled na osobu, práci a vystupování pana starosty najdeme v mnohých bodech společnou řeč a povede to k lepší Staré Lysé i Čihadlům.

Jan Hromádko a Marek Švitorka