Na školku máme !?!

22.03.2018

V druhém pololetí 2017 jsme se dozvěděli z řad našeho vedení obce, hlavně od starosty Vančíka, spoustu informací o ŠKOLCE, pozoruhodné bylo, že si některé i protiřečily... Ještě v létě 2017, jsme někteří slyšeli, že na školku by peníze byly - na její provoz již nikoli. Dále, že jsme na školku nedostali dotace (ani jsme nemohli - žádost nebyla zastupiteli podána). Dalším občanům pan starosta tvrdil, že by si tady přál školku anglickou - placenou apod. Jsem rád, že nakonec vyšlo logicky při rozrůstání se obce najevo, že klasická obecní školka je potřeba a stala se i prioritou ... tedy spíše z pohledu "z čeho bude" a především "kdopak nám ji postaví"...

Zajímavé ovšem je také financování. Na několika jednáních zastupitelstva v létě a na podzim 2017, jsem se já i přítomní dozvěděli, že dle původní projektové dokumentace a položkového rozpočtu by nás takováto "zděná" školka měla stát kolem 12 mil. Kč, a že pan starosta nechá zpracovat podrobnější rozpočet panem Skálou, který bude dle reálu nižší a přesnější. Takovýto položkový rozpočet včetně práce byl předložen zastupitelstvu v řádu cca 9 mil. Kč. Je tedy přinejmenším zvláštní, že nakonec se udělalo výběrové řízení do 6 mil. Kč (pokud se tedy tomu co se odehrálo, dá říkat výběrové řízení - předpokládám, že je předmětem šetření Policie ČR).

Každopádně velmi přesně si pamatuji, že pan místostarosta Vaněk nám představil svou vizi, že na polovinu školky zbude z rozpočtu na rok 2017 a na zbývající 2 část budou peníze v rozpočtu na rok 2018 a že by bylo zbytečné obec zadlužovat, ať se radši staví 2 roky. Mimochodem rozpočet na rok 2018 je nadstandardních (díky BD v Milovicích) skoro 19 mil. Kč a se školkou je v něm počítáno. Proto je pro mne velkým překvapením a nedokáži pochopit, proč si chce zastupitelstvo odhlasovat podání žádosti o hypoteční úvěr ve výši 5 mil. Kč, údajně na školku. Při současném zadlužení obce v řádu cca 4 mil. Kč by se tedy jednalo o navýšení dluhu naší obce na cca 9 mil. Kč a podle mého názoru by se tak obec nesmyslně zadlužila na další desítky let. Ptám se tedy, kde jsou ty peníze, které nám na školku měly zbýt z rozpočtu 2017 (předpokládám, že se jedná o nákup Tatry, doplatek 700 tis. Kč nad rámec původně zamýšlených cest - tj. za asfaltovou cestu "Za pecí", která se udělala tak nějak navíc ... protože jel okolo "náhodou" asfaltovací vůz atd.) a také se ptám PROČ si budeme žádat o úvěr, když stavba školky v rozpočtu na 2018 zahrnuta je??? (tady se domnívám, že potřebujeme peníze navíc pro akce, rekonstrukce a líbivé kroky stávajícího vedení před koncem jejich funkčního období - jak to tak před komunálními volbami bývá ...


marek.svitorka@staralysaprovsechny.cz