Mimořádná odměna starostovi za školku? To snad NE!

28.11.2019

Na posledním jednání zastupitelstva konaného 13. 11. 2019 a v návaznosti po jednohlasném odhlasování mimořádných prémií zaměstnancům obce v celkové výši 84 tisíc Kč navrhl zastupitel Petr Vojtěch také udělení mimořádné prémie starostovi "za školku".

Hlasování o tomto návrhu bylo odloženo na příští zasedání konané 10. 12. 2019 s tím, že se prověří, zda je možné udělit odměnu nad rámec měsíční výplaty a případně v jaké výši.

Toto bylo prověřeno - zákon o Obcích říká: "Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce." Toho koaliční zastupitelé (možná lépe řečeno kamarádi pana starosty) využijí a plánují na 10. 12. 2019 odměnu navrhnout a odhlasovat!

Zbývá jen odhadovat, zda to bude 25 nebo spíše 50 tis. Kč, tj. do maximální možné výše viz: "Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis."

ODMĚNU SI STAROSTA NEZASLOUŽÍ

Jako opozice si myslíme, že si náš starosta odměnu nezaslouží. Přikládáme některá fakta. Udělejte si vlastní názor ...

1) Jako účastník předchozích zastupitelstev ve více funkčních obdobích - Petr Vančík (zastupitel, místostarosta, starosta) školku pro obec rozhodně neprosazoval (spíše byl odpůrcem), přesto, že projekt byl hotov od roku 2009. Jako starosta v předchozím volebním období začal školku řešit teprve, až po silném a opakovaném nátlaků občanů Macha, Švitorky a Hromádky.

Kdyby školku opravdu chtěl, začal by její stavbu prosazovat na začátku svého volebního období a ne až na jeho konci. Stavba školky na konci volebního období byla motivována pouze strachem z volebního neúspěchu!

2) Stavbě školky nepředcházela žádná širší diskuse o aktualizaci potřeb obce. Projekt, který se realizoval, pochází z roku 2009 a vychází z potřeb obce ještě o pár let starší. Dnešní potřeba je zcela jiná a v projektu se mělo počítat s případnou dostavbou další třídy. Která nám chybí již nyní. Také současný trend ve stavění veřejných budov směřuje k nižší energetické náročnosti a vyšší technologické úrovni.

3) Sporné a netransparentní bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby školky. Výše zakázky byla účelově snížena na 6 mil. Kč, tak aby bylo možné zakázku vypsat jako zakázku malého rozsahu bez nutnosti zveřejnění výběrového řízení a dodržení transparentního postupu. Ožehavé jsou i vlastnické parametry stavební společnosti, která stavbu realizovala. A všichni víme, že přesto, že výběrové řízení pan Skála oficiálně nevyhrál, školku stejně stavěl! Tedy firma, jejíž základní jmění bylo v době kdy "vyhrála soutěž na stavbu školky" pouhých 10 tis. Kč a znám byl pouze jeden jednatel, jehož vklad byl 1 tis. Kč. Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že při realizaci jiných zakázek v Milovicích za firmu jednal pan Skála, který se "soutěže" také zúčastnil a ve Staré Lysé již realizoval řadu staveb.

4) Žalostný byl i postoj pana starosty k možnosti získat dotaci na stavbu školky. Během jeho prvního volebního období bylo možno několikrát zažádat o dotaci na stavbu školky, což neučinil. O dotaci zažádal, až když byla situace kolem školky na náš nátlak neúnosná. Dotaci, kterou jsme na školku zpětně získali (výše dotace je cca 8. mil Kč) ani podávat nechtěl. Velmi úsměvný je jeho výrok: "lepší vrabec v hrsti než holub na střeše", kterým chtěl odradit zastupitele o podání žádosti ve výši 8 mil. Kč, když možná prý dostaneme 4 mil. Kč. Jen tímto jedním špatným rozhodnutím obec mohla jednoduše přijít o 4 mil. Kč. Jediný pravděpodobný důvod proč tuto dotaci nechtěl, byl ten, že jsme ji již od začátku prosazovali.

5) Velmi diskutabilní byl i přístup pana starosty při řešení dalších, zejména administrativních, náležitostí ohledně školky. Většina věcí (zapsání školky do rejstříku školských zařízení, výběrové řízení na ředitelku školky atd.), které jsme odhlasovali, se nakonec dělo jinak a se zpožděním. Většinu věcí, které měl udělat, nakonec dělal obecní právník.

Jsme velmi rádi, že již školka stojí a funguje. Rozhodně ale nejsme toho názoru, že za školku, kterou již obec potřebovala několik let, by si starosta zasloužil odměnu. Jeho postup při realizaci školky byl slušně řečeno pomalý a málo zodpovědný. Výše uvedené jasně ukazuje, že nebýt jiných, kteří na starostu zasedání co zasedání museli tlačit, školka nestojí dalších deset let.

V kontextu s ustanovující schůzí zastupitelstva, kde došlo z našeho pohledu k dost nedůstojnému handrkování ohledně platu starosty, nám mimořádná odměna za školku přijde jako zajímavý způsob jak starostovi (kamarádovi části zastupitelů) zvýšit plat, alespoň jednorázovou částkou. Jen připomeneme, že pan starosta k návrhu měsíčního platu, podle kterého by bral o tři tisíce méně, uvedl, že za tyto peníze si to můžete dělat sami.

ZA POLOVIČATOU PRÁCI NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK 300tis. Kč ROČNĚ!

Myslíme si, že roční příjem převyšující částku 300 tis. Kč je za částečný úvazek více než dostačující a není potřeba jej zvyšovat jednorázovou odměnou.

Závěrem bychom rádi dodali, že stavba školky rozhodně není úspěchem pana starosty. Pokud má však někdo potřebu, starostovi za vykonanou v tomto případně spíše nevykonanou práci platit další peníze, rádi bychom všem připomněli předpoklad toho, že jsme veřejné funkce šli dělat dobrovolně a hlavně pro dobro občanů naší obce, nikoliv pro peníze (i když u někoho o tom dost pochybujeme). Chceme-li tedy vyplatit za školku nějakou odměnu, připočtěme k této částce 34 % (34 % představuje zdravotní a sociální poplatky, které musí zaměstnavatel odvádět za zaměstnance a jsou vypočítávány z hrubé mzdy) a kupme dětem do školky nějaké hračky či školkové pomůcky.

Zvažte sami a přijďte se podívat na zastupitelstvo 10. 12. 2019.

Opoziční zastupitelé Marek Švitorka a Jan Hromádko