Mimořádná odměna 25 tisíc starostovi za prodražení rekonstrukce hospody

16.01.2022

Jak už bývá v naší obci zvykem, prosincovým nejdůležitějším projednávaným bodem na ZO byla mimořádná odměna pro pana starostu. Musíme důrazně zopakovat, že jsme se na ustanovující schůzi ve 2019, po dlouhém a trapném licitování za kolik to starosta bude dělat .... všichni členové zastupitelstva jasně domluvili na částce, která se starostovi bude vyplácet a bude neměnná po celé funkční období!

Dohoda prý opět neplatí.

I přesto se členové koalice znovu rozhodli, že kamarádovi/starostovi je nutné před vánoci z obecní kasy více přilepšit a opět mu navrhli mimořádnou odměnu. Čekali jsme to, otázkou jen bylo, za jaký "mimořádný přínos pro obec" bude chtít koalice obhájit tuto finanční odměnu???

Letos padla volba na rekonstrukci hospody. Rádi bychom uvedli, že krom toho, že jsme proti vyplácení mimořádných odměn za veřejné funkce, nás navíc uráží to, že odměna je specifikována takto: 

Odměna za "úspěšné" vedení rekonstrukce hospody

Realita je taková, že rekonstrukce hospody se prodražila o více než 800 tisíc korun, to při rekonstrukci staršího objektu nemusí vypadat podivně, avšak jakým způsobem byla domlouvána cena za více práce, je v tomto případě více než amatérské a de facto i nelegální.

Když se již chýlila rekonstrukce hospody do finální podoby, přinesl starosta na ZO navýšení rekonstrukce o částku přesahující 600 tisíc Kč. Ve vyúčtování byl uveden stručně název práce, která se prováděla navíc a po té už jen finální částka. Celé to působilo jako chabý pokus zda něco tak řádně nevyúčtovaného, a nastřeleného od pana Skály schválíme. Toto navýšení jsme jako opozice odmítli s požadavkem na podrobné vyúčtování. To jsme obdrželi následující zasedání, rozúčtování vypadalo podstatně lépe, ale zarážející bylo navýšení požadované částky na více než milión korun, což bylo opět podezřelé. Toto jsme také odmítli. Po dalším jednání,  nakonec ZO přistoupilo na kompromisní částku něco přes 800 tisíc s tím, že si byli starosta i kolace vědomi pochybení, kdy pan starosta sám rozhodoval a nechal udělat věci nad rámec svých kompetencí (tj. do 300 tis. Kč). Pan starosta by mněl v první řadě dbát na dobré zacházení s finančními prostředky obce. Při rekonstrukci mělo jasně být zdokumentováno, jak se liší skutečnost od projektu, kde jsou chyby, co navíc je nutné udělat, kolik ty více práce budou stát a hlavně mněl být ten rozsah více prací předložený ke schválení zastupitelstvu před vyhotovením díla. Poté se již těžko jedná. Je jasné, že menší částky (např. v řádu desetitisíců, mohl schválit pan starosta), ale vyšší částky mělo projednávat zastupitelstvo!!! Rozhodně však částka měla být domluvena předem, než se práce uskuteční a ne až potom. Rozhodně jsme si mohli ušetřit handrkování s pane Skálou zástupcem SKL Recyklostav o výslednou částku.

Za nás by mněl starosta dostat za vedení rekonstrukce hospody spíše napomenutí za odvedení nekvalitní a lajdácké práce s následkem zbytečných více výdajů a ne za to ještě dostat peníze nad rámec pravidelných výplat z obce. Naopak o prémiích pro zaměstnance obce, jejichž výši jsme každoročně řešili tentokráte nepadlo ani slovo, takže se můžeme jen domnívat, jak byli za svou loajálnost motivováni a odměněni.

Další jednání zastupitelstva obce proběhne již tuto středu 19.1.2022 od 18h v hasičárně. Dorazte, ať vidíte zda zastupitelé zastupují vás nebo svou peněženku.


Jan Hromádko a Marek Švitorka