Mgr. Radka Nechvátalová

08.09.2022

Čihadla nám nikdy nebyla lhostejná. Jako stávající zastupitelé se zasazujeme o  připojení Čihadel k vodovodu i kanalizaci. Jistě je potřeba řešit i další věci. Proto jsme rádi, že za Čihadla nás na 7 místě naší kandidátky podporuje Radka Nechvátalová. 

Vystudovala jsem Historickou sociologii pro svůj zájem o rozmanité subkultury a fenomény nejenom dnešní doby. V současnosti pracuji jako marketingový specialista v analytické laboratoři, provádějící odběry vzorků a laboratorní analýzy zaměřené na životní prostředí, léčiva, potravin a tribologie.

Na Čihadlech žiju 13 let, od narození první dcery. Za tu dobu jsem se zasloužila alespoň o to, aby nám u hospody naistalovali na nějakou dobu automat na vodu a nemuseli jsme pít vodu plnou dusičnanů.

Chtěla bych podpořit rozvoj Čihadel, zejména napojení naší obce na kanalizaci a vodovod, čímž by se zlepšila kvalita naší vody. Ráda bych, abychom se zaměřili i na zemědělce, kteří ničí cestičky podél lesa a neustálým hnojením a protěžováním polí ukrajují přírodu kolem včetně malých remízků pro zvěř.

Ve volném čase ráda trávím čas se svými dětmi, sportuji, cestuji, chodím do kina, poslouchám hudbu, čtu knížky.

Mgr. Radka Nechvátalová