Marek Švitorka

22.09.2022

Milí spoluobčané, 

i já bych se rád opět představil, vám spoluobčanům a novým voličům ve Staré Lysé a na Čihadlech, kteří mě znají málo nebo neznají vůbec.

Je mi 41 let, jsem rozený jablonečák, středoškolák s maturitou, s již 22 letou praxí v obchodu na různých úrovních prodeje, posledních 15 let ve stavebnictví. V současnosti zaměstnaný jako Projektový specialista ve společnosti Baumit. Mám tři děti a ve Staré Lysé žijeme od roku 2015. Po zhruba dvou letech života ve Staré Lysé jsem se přirozeně začal zajímat o věci obecní, nebylo mi jedno, kam obec směřuje, neměli jsme tu školku, nic se neprojektovalo, nebudovalo, nežádalo o dotace ... netušil kam směřuje nemalý obecní rozpočet. Z těchto důvodů jsem se od léta 2017 účastnil veřejných jednání zastupitelstva a následně 2018-2022 se podílím na vedení obce jako řadový a opoziční zastupitel. Těší mne, že si naše nápady nakonec koalice vzala za své (přesto, že jsem byl nazván původně megalomanem a bláznem) a postupně se daří obci realizovat (dětská hřiště, multifunkční hřiště, komunikace, nové obecní pozemky pro bydlení, rekonstrukce obecních budov, pohostinství, Národní školy atd.).

Pokud dostanu vaši důvěru i pro další funkční období, budu pokračovat na připravených projektech, snažit se vést konstruktivní diskuzi s nově zvolenými zastupiteli a dělat vše možné i nemožné pro vás sousedy a spoluobčany ve Staré Lysé i na Čihadlech. Z cílů, které jsem si osobně dal ve 2018, jejich naplnění hodnotím takto: 

A) Chtěli jsme "starajícího" se starostu a fungující a zodpovědné "zastupující" zastupitelstvo.

Vzhledem k tomu, že jsme dostali pouhé 2 mandáty ze 7, bylo těžké věci měnit a prohlasovat, tudíž jsme bohužel měli další 4 roky starostu Petra Vančíka, který se po našem apelu a výtkách o něco zlepšil - o trochu více nás alespoň informuje a nové tváře zvolené pro 2018-2022  (Dědeček, Vojtěch, Curych) ho "tlačí" a "motivují" k lepším výkonům než tomu bylo 2014-2018, přesto doufám ve změnu po víkendových volbách, je to na vás...

B) Nestranného starostu a zastoupení všech spolků a částí obce. C) Stmelování občanů obce a nerozlišování dle místa bydliště, hospody a spolku.

V tomto smyslu nevnímáme posun. Pořád je tu jakási "Putinovská" strategie, kdo není s námi je proti nám. A protože má starosta povahu jakou má, je v SDH, probíhají zde žabomyší války, naschvály a pomluvy. I proto se někteří kandidáti, kteří s námi kandidovali na kandidátce před 4 roky rozhodli letos nekandidovat. Řekli nám: "přesto nás budou volit a podporovat", tak si nechtějí opět zažívat být "vyvrheli" naší malé starolyské společnosti ... 

D) Větší bezpečnost v obci a E) Zlepšení informovanosti občanů

Tady jsme se myslím společným úsilím posunuli. Podařilo se nám vybudovat nový digitální rozhlas. Aplikovat SMS a emailovou bránu pro občany, starosta z nahrávky opakovaně informuje o dění v obci atd.

F) Transparentní účet obce a s tím spojené veřejně přístupné a dohledatelné kompletní financování a účetnictví.

Zde zlepšení nenacházím, vzhledem k tomu, že jsou síly rozloženy, tak jak jsou, nemáme páky vidět do "účtů" obce a pana starosty, jen finálních a ty jsou nic neříkající. Bohužel má starosta nadstandardní pravomoci rozhodovat o úhradách, platbách a fakturách do 300.000,-Kč, takže komu, jak a za co v těchto výších platíme, nemáme my ani vy nejmenší představu ... jsme sice stále ujišťováni, že je vše v nejlepším pořádku, procházíme audity Ministerstva jen s malými nedostatky, ale tyto audity jsou jen charakteru jestli jsou položky řádně zaúčtovány, existují na ně SOD a další administrativa, nikoliv zda jsou vypláceny oprávněně. A znovu opakuji, s našimi nadstandardními příjmy skoro nelze mít deficitní rozpočet.

G) Kvalitnější práci s dotacemi a veřejné prezentace projektů.

V tomto směru vidím výrazné zlepšení, máme strategický plán, připravené, projekty, o dotace za obec žádáme, pomáhají mám v tom 2 firmy, které i vyřizují administrativu a leckdy jsou i pořadateli VŘ. A protože něco děláme a chceme "zůstat u koryta", tak se i prezentujeme a chlubíme :-)

S Honzou a dalšími kandidáty jsme tým a věříme, že naše obec bude jednou skutečně pro všechny ... přijďte prosím k volbám a volte zodpovědnou Starou Lysou a Čihadla, tzn. jedním křížkem u naší kandidátky číslo 2. Pokud dostaneme vaši důvěru a většinu, teprve poté budeme schopni prosadit určité věci a ukázat vám, jak se dá obec vést zodpovědněji, transparentněji a hlavně slušněji.

Marek Švitorka

kandidát do komunálních voleb v září 2022