Linka 431 + 2 nové spoje!

14.03.2019

Vážení občané, 

chceme Vás informovat, že od 11. 3. 2019 je možné na lince 431 využívat nové autobusové spojení v dopoledních hodinách. Konkrétně autobus odjíždí v 10:36 z Lysé nad Labem - nádraží a přijíždí v 10:46 do Staré Lysé, naopak jede v 11:06. V září 2019 po opravě nadjezdu v Lysé nad Labem bude přidán ještě další autobus s odjezdem z Lysé nad Labem - nádraží ve 14:36. Uvedenému přidání dvou spojů předcházelo intenzivní vyjednávání s IDSK a sdružením obcí okresu Nymburk. Při vyjednávání se podařilo využít příspěvek, který obec platí (v současné době 200 Kč za občana, celkem 152 400 Kč ročně) na navýšení dopravní obslužnosti. 

Z neznalosti a možná i minulého nezájmu, naše obec v uplynulých letech přispívala svým dílem (ne malým) na zlepšení dopravní obslužnosti jiným obcím v okrese Nymburk. Pokaždé když jsme se na zastupitelstvu obce snažili, abychom řešili zlepšení dopravní obslužnosti, dostali jsme od minulého a potažmo současného vedení obce odpověď, jak je to složité, jak se o to snažili a jak to nejde. Skutečnost je bohužel jiná, on se nikdo ani o nic nepokusil.

Přidání dvou spojů na lince 431 je další prvek, kterým jsme přispěli v rozvoji naší obce. Během tohoto volebního období budeme intenzivně prosazovat další prvky, které zkvalitní život v naší obci. V současné době je hlavním úkolem začít problémy aktivně, rychle a transparentně řešit. Čeká nás mnoho práce a doufáme, že brzy uvidíte další hmatatelný přínos.

zastupitelé Jan Hromádko a Marek Švitorka