Jaroslav Burdys

06.09.2022

Je nám ctí, že dalším, kdo cítí, že je potřeba udělat v naší obci změny a připojil se na naši kandidátku na 3 pozici, je Jaroslav Burdys. Jeho jméno je pro nás synonymum slušnosti a čestnosti. Vážený občan Staré Lysé, který se chce aktivně angažovat a může tak přispět i životními zkušenostmi, protože již působil jako zastupitel v Německu. 

Vážení spoluobčané a voliči obce Stará Lysá, 

jak známo letos 23. a 24. září proběhnou v naši obci volby místních zastupitelů, což pro nastávající čas bude velmi důležité rozhodnutí. Posoudíme-li dosavadní činnost řízení obce, dá se říci že naše obec je čistá a dobře udržovaná, za což patří dík všem, kteří tyto funkce plní. Jsou také věci nad kterými bychom se měli zamyslet a mnohé změnit. 

V zastupitelstvu nepanuje dobrá atmosféra, mnozí aktéři se projevují až nepřátelsky, jednají rušivými intonacemi, nedobrými osobními vztahy a nesourodými zájmy. Většina zastupitelů prosazovala v bytové a sportovní části obce zřízení průmyslové oblasti včetně zinkovny, což by narušilo i blízkou přírodní oblast mokřad, nehledě k násobnému přírůstu nákladní dopravy. Tento záměr jim muselo zamítnout až referendum občanů. 

Také byl v tomto volebním období řešen pokus o korupci, kterou blíže vysvětloval pan zastupitel Dědeček se snahou, že šlo o nedopatření a bez omluvy a jistotou převahy hlasování si zastupitelé v poměru 5:2 odhlasovali setrvání svých pověření, i když mnozí občané byli názoru, že nejčestnějším řešením by bylo odstoupení aktéra, případně aktérů.

Zastupitelé v ustavující schůzi schválili, že po celé volební období si nebudou navyšovat platy, pan starosta si na prosadil trvalé navýšení platu a v průběhu roku obdržel i různé mimořádné odměny.

Přesto vedení obce a zastupitelstvu děkuji za jejich dobrou činnost v celém volebním období. Nastávající období bude požadovat změnu a zlepšení současné situace zastupitelstva, nové povinnosti a úsilí včetně kontrol hospodaření obce. Pro tuto situaci nového volebního období bych rád svou kandidaturou a zkušenostmi byl aktivně nápomocen. V případě zvolení mým cílem bude nastolit v jednáních slušnost, trpělivost a hlavně vyšší zodpovědnost pro spokojenost, pokud možno všech, případně pro co nejvíce obyvatel naší obce. Určitě bych věnoval 50 procent příjmu na činnost místních sdružení a spolků. Přeji nám, voličům do místního zastupitelstva zodpovědnou a úspěšnou volbu.

občan Staré Lysé, Jaroslav Burdys