Jak to chodí u nás v Kocourkově ...

15.12.2020

Vážení spoluobčané, 

rád vám sděluji, že náš návrh, na jednom z podzimních zasedání zastupitelstva, koalici (Vančík, Curych, Dědeček, Vojtěch a Vaněk) musel natolik dodatečně nadchnout, že pro vás občany bude od nového roku k dispozici!

Jedná se o přístřešek se stolem, lavičkami a košem v lokalitě "U borovice" nebo také známé jako "Nad srnčákem". 

V bodě jednání ZO zvaném diskuze, kdy byla vášnivá debata o nevzhledné a rozrůstající se hromadě klestí a jejím budoucím pálení na kopci nad obcí ... navrhli jsme, že nám to připadá, jako velmi vhodné místo na nějakou obecní pergolku, přístřešek, odpočinkové místo apod. Koalicí to bylo ihned shozeno ze stolu (spíše proto, že jsme to navrhli my) a diskuze se ubírala směrem, že by raději viděli pergolu u nově vzniklého multifunkčního hřiště. O to více jsme byli překvapeni na minulém zastupitelstvu, když bylo mimo řeč stroze sděleno panem starostou, že je přístřešek objednán (cože??? bez diskuze zastupitelů o umístění, vizualizaci, volbě materiálu, rozpočtu či výběru z cenových nabídek ...). 

Na jednu stranu nás těší, že se v obci realizují věci, které od počátku navrhujeme či prosazujeme, jako jsou i  obecní mateřská školka, připravovaná rekonstrukce obecní školy na OÚ, práce na dotačních projektech, realizace multifunkčního hřiště, oprava obecního sálu a hospody a další. Na druhou stranu je to vždy podobný scénář ... my něco chceme či prosazujeme, je k tomu spoustu výhrad a poté co je zapomenuto jako neprůchodné, rozmyslí si parta kolem starosty, že to vlastně není tak špatný nápad a občané by jim za to vlastně pak mohli připsat plusové body u dalších komunálních voleb a začnou to bez diskuze realizovat ... hlavně k tomu nepustit toho Švitorku nebo Hromádku a pak chodí po obci a lidem vyprávějí:

"to jsem zařídil já pan starosta a pan Curych" 

Mám v živé paměti, když jsem mailem navrhoval všem zastupitelům více jak před rokem, zda pro naše občany nezbudujeme nějaké hřiště např. s multifukčním povrchem nebo workoutové hřiště a rampu ... cca okolo 1 mil. Kč, kde by naši junioři sportovali, jezdili na kolech či skateboardech ... (za mne lepší, než sedět na zastávce). Argumentoval jsem, že i menší obce mají různá hřiště a že s ročním rozpočtem 20mil. Kč si to můžeme dovolit. Poslal jsem zastupitelům výsledek jedné realizace v obci Křížkový Újezdec, kde se znám s panem starostou a obec si udělala za zlomek ceny svépomocí i kontakt na další profi firmu. V té době nebylo rozeběhnuto moc projektů, tzn. nebylo ani co financovat. Panem zastupitelem Curychem jsem byl v některém z mailů, které jsme si mezi zastupiteli vyměnili nazván megalomanem! A jak to dopadlo vidíte sami, nakonec máme hřiště za 1,7mil. Kč i s dotací. Protože jsem si o to řekl, byl jsem účastníkem VŘ a otevírání obálek a nutno říci, že firma Vysspa předjednaná panem Curychem byla z těch co podali nabídku opravdu nejvhodnější a hřiště je povedené.

Jen jsem Vás chtěl nechat nahlédnout pod pokličku současného fungování/nefungování obce. Ať už si zásluhy připisuje kdo chce, důležité je že ve srovnáním s předchozími funkčními obdobími bývalých zastupitelstev (a to se jména jako Vaněk, Vančík, Hromádko nezměnila) se tu věci hýbají, projektují, rekonstrují, budují ..., což vnímám jako opravdu pozitivní vliv nových zastupitelů Dědečka, Curycha, Vojtěcha a mne, ale v neposlední řadě té prokleté OPOZICE. 

I lidé, kteří naše jednání dříve nechápali mi dnes říkají, že jsou tu za opozici v naší obci rádi. Doslova cituji občana, "bohužel stále je tu arogantní chování hlavního představitele obce a k transparentnosti a demokracii to má ještě daleko", ale částečné zlepšení občané vnímají a to mne těší. 

Jen si nemyslím, že za tuto "práci pro lepší zítřky místních lidí" by si měl opět pan starosta navrhovat další prémie a ukrajovat z obecního rozpočtu co to jde. Myslím, že 27tis. Kč hrubého za poloviční úvazek u obce je nadstandardním ohodnocením. 

Přijďte se ve čtvrtek v 18h podívat na ZO kolik mu jeho kamarádi navrhnou a převahou odhlasují.

opoziční zastupitel Marek Švitorka