Ing. Jan Hromádko, Ph.D.

21.09.2022

Jan Hromádko , 42 let.

Zastupitelem naší obce jsem již téměř 8 let a zažil jsem tak dvě složení obecního zastupitelstva. To první bylo charakteristické snahou o nic nedělání, které jsem značně kritizoval. Obec neměla připravené žádné projekty, žádosti o dotace a vše se řešilo na poslední chvíli. Druhé zastupitelstvo se z chyb prvního ponaučilo a je aktivnější, podařilo se získat některé dotace, je plán rozvoje obce a několik dalším pozitivních prvků. Je však velmi zajímavé, že současné zastupitelstvo dělá jen to, co jsem minulému zastupitelstvu vyčítal. Projekty, které se realizovaly nebo připravují k realizaci, jsou většinou ty, které jsem navrhoval již minulé volební období. Koalice řadu projektů přijala za své a nás, jako opozici k jejich realizaci nejen, že nepřipouští, ale kolikrát nás o nich ani pořádně neinformuje. Vše dělají proto, aby mohli zdůraznit, co vše pro obec udělali. Rozumná spolupráce koalice s opozicí u nás v obci rozhodně chybí. Jednání zastupitelstva se tak často nesou v nepřátelské atmosféře, která rozhodně nepřispívá k nejlepšímu rozhodování ve prospěch obce.

Do dalšího volebního období je mojí hlavní snahou změnit chod zastupitelstva, tak aby bylo více přátelské, panovala v něm větší demokracie, upřímnost a tolerance. Taktéž bych chtěl, aby zastupitelstvo pracovalo jako celek, jehož hlavním cílem je zlepšení prostředí v naší obci a ne ukazování toho co jsme my (myslím koalici) dokázali. Přál bych si, aby na zastupitelstvo chodilo více občanů, aby se více zapojovali do diskuse a svými nápady se více podíleli na chodu celé naší obce. Chápu, že v současné atmosféře se na zastupitelstvo nikomu chodit nechce. Toto vnímám jako velké pochybení, které je způsobeno chováním jednotlivých zastupitelů.

Přál bych si, aby v novém zastupitelstvu zasedli noví lidé, kteří budou práci zastupitele považovat, za službu spoluobčanům. Budou ji vykonávat podle svého nejlepšího svědomí, pro prospěch všech občanů obce. Pokud budu zvolen do dalšího volebního období, budu stejně jako v tomto volebním období prosazovat symbolické odměny pro zastupitele, místostarostu a starostu obce. V současném zastupitelstvu se mi toto nepodařilo prosadit, protože koaliční většina byla proti. Chování koalice poté vedlo k neustálému zvyšování platu pana starosty a vyplácením mimořádných odměn, které však nebyly podloženy mimořádnými výkony starosty pro obec. Jelikož, se mi nepovedlo prosadit symbolické odměňování zastupitelů v současném volebním období, věnoval jsem všechny peníze z odměny za zastupitele na pomoc zvířatům v nouzi.

Netradičně bych chtěl na závěr uvést pár informací o sobě.

Ve Staré Lysé žiji již déle než 40 let. V současné době zde společně s manželkou vychováváme dvě malé děti. Bydlíme v dvougeneračním domu vedle požární zbrojnice. Máme rádi zvířata a vše živé, proto máme tři psi, kočky, morčata, slepice, rybičky papoušky, křepelky atd. Jsem rád, že svoje děti mohu vychovávat na vesnici v blízkosti přírody.

Krátce bych zmínil svá zaměstnání a vzdělání. V roce 2007 jsem úspěšně ukončil doktorské studium se zaměřením na kvalitu provozu motorových vozidel a to zejména z pohledu produkce škodlivých emisí. Předtím jsem vystudoval magisterský studijní obor Silniční a městská automobilová doprava. Oba studijní obory jsem vystudoval na České zemědělské univerzitě v Praze.

Na téže univerzitě jsem v roce 2007 začal pracovat jako odborný asistent s vědeckým a pedagogickým zaměřením na problematiku provozu spalovacích motorů a alternativních pohonů. Během svého zaměstnání jsem k vyučovaným předmětům napsal dvě odborné knížky (Spalovací motory a Speciální spalovací motory a alternativní pohony), které v současné době slouží jako podklad k výuce na většině technických škol zabývajících se automobilovou dopravu ve všech úrovních, tj. od středních technických škol, přes vyšší odborné školy až po vysoké školy či univerzity. Vzhledem k celospolečenskému úpadku všech forem veřejného vzdělávání jsem se rozhodl změnit zaměstnání a v roce 2016 jsem nastoupil do společnosti Škoda-auto a.s., kde pracuji v emisní laboratoři, jako odborný koordinátor měření emisí v reálných podmínkách provozu.

Jan Hromádko

kandidát do komunálních voleb v září 2022