Fakta ke školce

08.02.2018

Pravděpodobně jste všichni zaznamenali, že novelizací zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je od 1. 9. 2017 poslední ročník předškolního vzdělávání povinný. Tato novelizace však přináší další a pro řadu rodičů a předškoláků důležitější změnu a to je definice přednostního přijetí do předškolního vzdělávání. Obce jsou touto změnou povinni zajistit místa ve školkách nejen pro povinné, ale i pro přednostně přijímané předškoláky, které byly pro rok 2017 definované jako čtyřleté, pro rok 2018 tří leté a pro rok 2020 již dvouleté. Jinak řečeno v tomto roce musí mít každé tříleté dítě garantované místo ve své spádové školce.

Obec má tedy podle výše uvedeného zákona povinnost (od 1. 1. 2017), buď zřídit mateřskou školu, nebo zajistit předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Jelikož obec Stará Lysá nemá v současné době vlastní školku, platí pro ni povinnost uzavřít s jinou obcí dohodu o spádových oblastech předškolních zařízení. Tato dohoda musí být schválena obecním zastupitelstvem a poté musí být spádové oblasti definované v obecně závazné vyhlášce obou obcí.

Po té co dost dětí ze Staré Lysé nebylo přijato do školek v Lysé nad Labem, pan starosta nejdříve neinformoval o podepsané dohodě, poté přiznal, že něco podepsal a pak jsme se dozvěděli, že smlouva je podepsaná, ale pouze na povinnou předškolní docházku, nikoli na přednostně přijímané předškoláky, jak požaduje zákon. V rozporu se zákonem je forma dohody, která není schválena zastupitelstvem a není k ní schválena obecně závazná vyhláška. Po upozornění, že je potřeba dohodnout tyto smlouvy na další školní rok starosta konstatoval, že je špatný zákon.

Se současnou dohodou, která nesplňuje zákonné povinnosti (není schválená zastupitelstvem a není obecně závazná vyhláška) vypadá přijímání dětí v Lysé nad Labem takto. Děti, pro které je předškolní vzdělání povinné, tedy pětileté a starší, jsou přijímány, jak z Lysé nad Labem, tak ze Staré Lysé. Po té jsou přednostně přijímány děti z Lysé nad Labem až do věku 3 let (platí pro rok 2018, v roce 2020 budou takto přijímány děti i dvouleté). Až na konec jsou přijímány ostatní děti mimo území Lysé nad Labem. Vtipné je, že děti mimo spádovou oblast, tj. mladší děti ze Staré Lysé mají stejnou šanci na přijetí do školky jako děti z konce republiky.

V současné době je nutné udělat vše proto, aby byla s okolní obcí, nejlépe s Lysou nad Labem, podepsána dohoda o předškolním vzdělávání se všemi zákonnými náležitostmi. Jinak hrozí, že od září 2018 se řada dětí nedostane do školky. V dnešní době probíhá výstavba budovy mateřské školky v obci Stará Lysá. Bohužel do dnešního dne se se stavbou nezapočalo. Vzhledem k tomu, že 90 dní před zahájením provozu školky (1. 9. 2018) je nutné, podat žádost o zařazení školky do školských zařízení, která musí obsahovat informace o kolaudaci, o vybraném řediteli a spoustu dalších relativně složitých povolení, domnívám se, že školka ve Staré Lysé nebude otevřena k 1. 9. 2018.

Velmi smutné je, že školka ve Staré Lysé se stala prioritou, až rok před volbami do obecního zastupitelstva a nikoli na začátku volebního období. Kdyby řada rodičů nechtěla vysvětlení, proč jejich děti nechtějí vzít v Lysé nad Labem, tak by se školka ani nestavěla. Další smutná věc je, že s povinností zajistit předškolní vzdělávání byly vypsány dotační programy pro obce, avšak do žádného jsme se nezapojili. Nezískat dotaci by nebylo tak zlé, ale nepodat ji mi přijde velmi ale velmi smutné, hlavně když si vzpomenu na to, že jsem se nabízel, že s žádostí o dotaci mohu pomoc. Když nás na jednání zastupitelstva starosta informoval o tom, že jedna firma pro nás připravuje žádost o dotaci na školku, nabídl jsem se, že si žádost přečtu a případně lehce vylepším. Starosta se divil, proč to budu číst, snad nechceš stavět něco velkého :). Nakonec jsem se dozvěděl, že se žádost ani nepodala. Poslední smutná zpráva je, že jsme začali stavět školku podle projektu z roku 2009, který počítá pouze s jednou třídou. Od té doby se toho dost změnilo, obec nemá 523 obyvatel (informace statistického úřadu pro rok 2009), ale už 721 (informace statistického úřadu pro rok 2017) a s dalším nárůstem lze v brzké době počítat. Jednoduše lze z informací statistického úřadu dokázat, že jedna třída pro děti ze Staré Lysé je málo. Nechápu, proč jsme tedy před stavbou školky neudělali podrobnější analýzu potřeb a jen tupě odsouhlasili stavbu podle starého projektu. Proč se všichni zastupitelé smáli, když jsem chtěl prosadit modulární řešení, které by umožňovalo v horizontu 10 - 15 let postavit ke školce třeba první stupeň základní školy?

Důležité upozornění pro všechny kdo půjdou k zápisu do školky!!!

Z vlastní zkušenosti z loňského zápisu do školek vím, že Vás paní ředitelky školek budou přesvědčovat o tom, že si máte dát přihlášky pouze do dvou školek, které jsou spádové pro Starou Lysou. Ty dvě školky jsou spádové pouze pro povinnou předškolní docházku, proto pokud chcete zvýšit šanci na přijetí Vašich dětí do školky, dejte si žádost do všech školek v Lysé nad Labem.

JH

jan.hromadko@staralysaprovsechny.cz