Fakta ke stavbě školky ve Staré Lysé

21.09.2018

Jelikož se dozvídáme spoustu nepravdivých informací ohledně stavby mateřské školy ve Staré Lysé, rád bych některé informace uvedl na pravou míru a současně bych rád svá tvrzení podložil odkazy na zápisy zasedání zastupitelstva, tak aby nebylo možné situaci ohledně výstavby školky nějakým způsobem dezinformovat.

Jedna z prvních informacích o školce plyne ze zápisu 4/2017 (ze dne 18. 5. 2017) bod 10 starosta informuje, že nelze získat dotaci na MŠ a dostane za úkol vypracovat analýzu stavby školky z vlastních zdrojů obce.

Na dalším zasedání 5/2017 (ze dne 27. 6. 2017) starosta žádnou analýzu nepředstavil. O stavbě školky nebyla ani zmínka.

Na zasedání 6/2017 (ze dne 11. 7. 2017) je již stavba školky zmíněna. Bohužel pouze proto, že si dva občané obce, konkrétně Marek Švitorka a Tomáš Mach, stěžovali na nepřijímání dětí do MŠ v Lysé nad Labem a na to, zda by nebylo lepší zahájit stavbu školky a lépe rozmyslet nákup hasičského auta. V zápise je uvedeno, že s dostavbou školky je počítáno na podzim 2017. Toto bylo uvedeno pouze ve snaze umlčet zájemce o stavbu školky. Z dřívějších zápisů ze zasedání zastupitelstva je jasné, že jsme o tom, že školku na podzim začneme stavět, nikdy nerozhodli a ani jsme o tom nediskutovali. Stejný poznatek plyne i z rozpočtu na rok 2017, kde na stavbu školky nejsou plánované žádné peníze, protože jsme s ní opravdu nepočítali.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva 7/2017 (ze dne 10. 8. 2017) jasně potvrzuje, že zájem o stavbu školky ve Staré Lysé je ze strany pana starosty nulový (v oznámení žádný bod o školce není). Stavbu školky se do jednání podařilo prosadit až na můj návrh.

Z dalšího zápisu 8/2017 (25. 9. 2017) a oznámení o konání zasedání zastupitelstva je patrné, že kromě zařazení školky do školských zařízení se nám podařilo prosadit skutečnou přípravu stavby školky. Zde je zajímavé, že pan starosta po zastupitelích požadoval schválení podání žádosti o zařazení školky do školských zařízení, v čemž jsme mu vyhověli. Bohužel až poté zjistil, že je to relativně složité a žádnou přihlášku nakonec nepodal. Přihláška není podaná do dnes, což může komplikovat otevření školky od 1. 9. 2019.

Na zasedání 9/2017 (10. 10. 2017) jsme projednávali možné alternativy stavby školky, tak aby bylo možné školku otevřít 1. 9. 2018. Také jsem se snažil o aktualizaci potřeb obce vzhledem ke školce, protože projekt školky pochází z roku 2009, kdy obec měla cca 500 obyvatel. V dnešní době, kdy má obec téměř 800 obyvatel a další přibývají, již jedna třída nemusí stačit. Také je nevhodné, aby byli povinní předškoláci v jedné třídě s tříletými či mladšími dětmi. Bohužel o to zájem nebyl a schválili jsme stavbu podle projektu z roku 2009.

Ze zápisu 10/2017 (ze dne 15. 11. 2017) je patrné, že jsme o školce zase vůbec nejednali.

Ze zápisu 11/2017 (ze dne 20. 12. 2017) vyplývá, že proběhlo neveřejné výběrové řízení na zhotovitele školky, o kterém nevědělo zastupitelstvo a celé proběhlo v režii pana starosty (pravděpodobně pana Vávry). Nelze pochybovat, že v tomto případě mohla vyhrát firma, která má základní kapitál pouze 10 tisíc, je na trhu pouze 9 měsíců má neznámé vlastníky a mnohých případech za ně jedná Radek Skála, který pro obec realizoval řadu staveb.

Z obav, že výběr dodavatele není úplně čistý, zastupitelstvo znovu schválilo výběr dodavatele, i když byl již v prosinci jednou vybrán. Toto plyne ze zápisu 1/2018 (8. 3. 2018).

Z dalších zápisů je patrné, že stavbu školky provází řada problémů. Spousta věcí není domyšlená a musí se za provozu řešit. Všechny problémy plynou ze zastaralého projektu a z napojení stavby na 7 let starou a značně křivou základovou desku.

Z výše uvedených informací, z jednotlivých zápisů zasedání zastupitelstva a z oznámení o konání zastupitelstva jasně plyne jeden hlavní závěr, že zahájení stavby školky se podařilo realizovat pouze naším silným tlakem na pana starostu. Pro mě je velice smutné, že se dozvídám, jak si zásluhy o stavbu školky připisuje právě starosta. Z jednání, která si nahrávám, je patrné, že když pan starosta nemyslí na to, že má tvrdit, že školka je jeho dílo, dost často se zapomene a jasně přizná, že to musí dělat kvůli nám.

Samozřejmě chápu, že stále může existovat řada lidí, kteří si myslí, že stavba školky je zásluha pana starosty. V tomto případě bych rád tyto lidi požádal, aby se zamysleli nad dvěma věcmi. Za prvé, ti co se snažili o stavbu školky, mají malé děti, takže jasně chápou, jaký problém přináší neumístění dítěte do školky. Za druhé, kdyby pan starosta prosazoval stavbu školky, tak je logické, že by jí zahájil na začátku volebního období a ne až na jeho konci. Obdobné zamyslení by bylo třeba udělat i ohledně získání dotace na stavbu školky. V současné době řešíme možnost podat 3 žádosti o dotaci na již rozestavěnou školku. Je jasné, že jsme mohli žádosti o dotace podávat již mnohem dříve. Vezmeme-li v úvahu, že letos můžeme najednou podat 3 žádosti a stejná situace byla i v letech minulých, mohli jsme o dotaci do dnešní doby zažádat minimálně 10 krát. Myslím si, že by jsme museli mít hodně velkou smůlu abychom dotaci nedostali. Zvláštní je proč jsme podání dotace nezkusili, když řada firem co se získáváním dotací živí, podává žádosti zadarmo a peníze si nechá vyplatit, až po úspěšném získání dotace. Opět mě v tomto případě napadá jediné možné vysvětlení a to je, že pan starosta o stavbu školky neměl zájem.

JH